הצעת חוק זכויות פרמדיקים

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק זכויות פרמדיקים הצעת חוק עזרה ראשונה, התשס"ד-2004 דברי-הסבר חוק זה נועד להסדיר את מעמדם של הפרמדיקים ואת סמכויותיהם. העדר חוק המגדיר את מעמדם ואת רמתם המקצועית של החובשים, מאפשר למתחזים חסרי ידע מקצועי וסמכות, להציג עצמם כחובשים. מובן שיש בכך סכנת חיים לנזקקים לשרותיהם.כיום ישנם חובשים העוסקים בליווי טיולים או אירועים, שאינם מעודכנים בשינויים בנושא העזרה הראשונה, כיוון שאינם מקבלים חומר מקצועי והשתלמויות. בנוסף, חסר כיום פיקוח על רמתם המקצועית, חסרה בקרה חיצונית על גופים פרטיים המדריכים בנושא עזרה ראשונה וחסרות אמות מידה חוקיות להסמכת מדריכים. הצעת החוק תפתור בעיות אלו בכך שתעגן את מעמדם של החובשים והפרמדיקים, תקבע את תנאי הסף לקבלת רישיון לעיסוק במקצועות אלו ותמסד מנגנון פיקוח על פעילותם. הצעות חוק דומות בעיקרן של חבר הכנסת אברהם יחזקאל הונחו על שולחן הכנסת הארבע עשרה ומספרה פ/943, ועל שולחן הכנסת החמש עשרה ומספרן פ/493, פ/4085. הצעות חוקמקצועות פארא-רפואייםפרמדיקים