הצעת חוק חוק איסור פרסום שמות בפסקי דין באינטרנט

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק איסור פרסום שמות בפסקי דין באינטרנט הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - השמטת שמות בעלי דין), התשס”ג-2003 דברי-הסבר הצעת חוק זו נועדה להגן על פרטיותו של אדם המתדיין בפני בית המשפט. על פי המצב כיום נרשם שמו לדראון עולם בפסקי הדין, ברבים מהמקרים בניגוד לרצונו ובנושאים אישיים שצנעת הפרט יפה להם. זכותו של אדם לפרטיות מוסדרת בעיקר בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הקובע את האיסור לפגוע בפרטיות הזולת ללא הסכמתו. עם זאת, נראה כי רשימת המעשים המהווים פגיעה בפרטיות איננה "רשימה סגורה" כלל ועיקר. למען הנוחות, ניתן להשתמש באזכור שמות בדויים, אך יש להימנע מאזכור שמותיהם האמיתיים של בעלי הדין ובכך למנוע פגיעה בהם. הצעות חוקמחשבים ואינטרנטפרסום פסקי דיןפרסום באינטרנטאיסור פרסוםפרסום