הצעת חוק עליית יהודי אתיופיה

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק עליית יהודי אתיופיה: הצעת חוק להעלאת צאצאי יהודי אתיופיה, התשס"ז-2007 דברי הסבר היהודים שנותרו באתיופיה, מנהלים אורח חיים יהודי ומבקשים להתערות במדינת ישראל כיהודים וכישראלים לכל דבר. הם נמצאים בתנאי קיום בלתי נסבלים הכרוכים בסכנת נפשות. הם חלק בלתי נפרד מעולי אתיופיה ויש להם אלפי קרובים מדרגות ראשונות בישראל. בהתאם למצב החוקי הקיים, אותם צאצאי יהודים אינם רשאים לעלות לישראל מכוח חוק השבות, אולם יהדותם אינה מוטלת בספק. לפיכך, אין להפלות ביניהם בשום עניין, לרבות בתקציבי עליה, לבין יהודים העולים מכוח חוק השבות מארצות אחרות. זאת ועוד, העלאת שארית יהודי אתיופיה הינה חובה אנושית יהודית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי יהודה אריאל (פ/2824) ועל ידי חבר הכנסת שאול יהלום (פ/1608). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת שאול יהלום (פ/1077). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1246/17) והצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/1794/17). הצעות חוקהעליה האתיופיתיהדות