הצעת חוק פינוי מוקשים

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק פינוי מוקשים הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים, התש"ע-2010 דברי הסבר בתוך פחות משנה אירעו בישראל כמה מקרים של פגיעת מוקשים באזרחים. הנתונים מלמדים שכמעט בכל שנה מתרחשות פגיעות כאלה, וכי תזוזת מוקשים בשל סחף ושיטפונות מגבירה את הסכנה לאזרחים. בדוח מבקר המדינה משנת 1999 נקבע כי ברחבי המדינה "יש מאות אחדות של שדות מוקשים שאינם חיוניים עוד לביטחון המדינה... ואולם למרות ששדות אלה מהווים מוקדי סיכון וחלקם מונעים עבודות פיתוח שונות ועיבוד חקלאי, אין למערכת הביטחון או לגורמים ממלכתיים אחרים, מדיניות יזומה לפינוים. לדעת מבקר המדינה, ראוי לקדם מאמץ ממלכתי לפינוים של שדות אלה". למעלה מעשור לאחר פרסומו של דוח זה, עדיין אין מדיניות לפינוי המוקשים הרבים המסכנים את הציבור ואינם חיוניים עוד לביטחון המדינה. רובם המוחלט של המוקשים לא פונה. אין גורם אחראי לכך, והרשויות חלוקות ביניהן בשאלת הסמכויות והאחריות לשטח שפונה, באופן שמסכל כל ניסיון לפנות מוקשים - אפילו אלה המסכנים באופן מיידי את חייהם של אזרחים. כדי לצמצם את הסיכון המתמשך לציבור נדרשת היערכות לאומית לביצוע פינוי מוקשים הומניטארי, שהעילה לו היא שיקולי בטחון של האוכלוסייה האזרחית ומניעת פגיעה בהיבטים נרחבים של התנהלות אזרחית (פיתוח, תיירות, חקלאות וכד'). מוצע, לכונן רשות מקצועית שתפעל לגבש מדיניות לאומית לפינוי מוקשים כאמור, לקבל את אישור המוסדות המוסמכים לביצועה, וליישמה על-בסיס תוכנית פעולה מוגדרת, בלוח זמנים סביר, ותוך גיוס המשאבים הנדרשים להוצאתה אל הפועל. הצעות חוקמוקשיםפינוי