הצעת חוק תמיכה בעמותות

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תמיכה בעמותות הצעת חוק המפלגות (תיקון - עמותות), התשס"ח-2007 דברי הסבר עמותות בישראל זוכות, לעתים קרובות, לתמיכה מכספי המדינה: הן לתמיכה כספית ישירה, הן לתמיכה ישירה שוות כסף והן לתמיכה עקיפה כגון עידוד תרומות באמצעות ויתור על תשלומי מס הכנסה. מטרת הצעת החוק היא למנוע עקיפה של הוראות חוק מימון מפלגות, על ידי שימוש בשמן של עמותות, אשר זכו בעבר ליהנות מכספי ציבור, כמו גם בנכסיהן של עמותות רשומות וברשימות החברים שלהן. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסף פריצקי וקבוצת חברי כנסת ומספרה פ/1589. הצעות חוקעמותות