הצעת חוק תרומת איברים ילדים

דברי הסבר להצעת חוק מבהירים את מטרת הצעת החוק. מקריאת דברי הסבר להצעות חוק ניתן להבין את מהות הצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תרומת איברים ילדים: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הסכמת קטין לתרומת איברים לאחר המוות), התשס"ז-2007 דברי הסבר הצעת החוק נועדה להפחית את גיל ההצטרפות למאגר תורמי האיברים שלאחר המוות וקבלת כרטיס "אדי" לגיל 17. כיום קטינים זכאים לרישיון נהיגה מגיל 17 - מועד קבלת רישיון הנהיגה הוא המועד המתאים להצטרפות למאגר תורמי איברים לאחר המוות גם כדי להמחיש לנהג החדש את הצורך בנהיגה זהירה. בנוסף, גיל 17 הוא הגיל בו רשאי הקטין להינשא ולהקים משפחה וכן הגיל בו הוא זכאי להשתתף בבחירות לרשויות המקומיות. יתרה מכך, הפחתת גיל ההצטרפות למאגר תורמי איברים לאחר המוות תאפשר פעולות הסברה ועידוד הצטרפות למאגר התורמים בקרב תלמידי השכבות הבוגרות במערכת החינוך. ההצעה משאירה את ההסכמה לתרומה אם חלילה נפטר הקטין לאחר ההצטרפות למאגר, בטרם הגיעו לגיל 18, בידי הורי הקטין. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברי הכנסת אילן שלגי, אילן ליבוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/3105/16, פ/2428/16). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/1155/17). הצעות חוקקטיניםתרומת איברים