פסילת מומחה בתביעות רשלנות רפואית

להלן החלטה בבקשת פסילת מומחה בתביעות רשלנות רפואית בגין רקע תעסוקתי: 1. בהחלטתי מיום 24/5/04 מונה פרופ' משה רופמן כמומחה רפואי אשר יחווה דעתו במכלול הסוגיות הרפואיות, כעולה מחוות הדעת שבתיק. פרופ' רופמן, איפוא, נדרש לנכותו האפשרית של התובע וכן לטענת הרשלנות הרפואית הנטענת כנגד הנתבעים 2 ו-3, המכוונות למרפאת לין ולמרכז הרפואי רבין (בית חולים בילינסון), ואין חולק כי שני אלו הם בבעלות קופת החולים הכללית. 2. פרופ' רופמן פסק לתובע נכות אורטופדית בשיעור של 10% וככל שעסקינן בשאלת הרשלנות הרפואית הוא ראה לדחותה. 3. בעקבות זאת הונחה להכרעתי בקשת ב"כ הנתבעת 1 בתיק בש"א 9724/05. מנימוקי הבקשה עולה כי הסתבר לב"כ הנתבעת 1, לאחר שהונחה חוות הדעת, כי פרופ' רופמן משמש כמנהל המחלקה האורטופדית בבית חולים "כרמל", הנמצא בבעלות קופ"ח הכללית. ממילא, פרופ' רופמן הוא עובדה של קופ"ח הכללית ומשום כך הוא פסול היה, מלכתחילה, להגיש חוות-דעת המציבה אותו בניגוד עניינים עם מעבידתו. ב"כ התובע מסכים לבקשה. הבקשה מצומצמת אך לעניין הרשלנות הרפואית ואינה נסבה לעניין קביעת נכותו הרפואית של התובע. 4. ב"כ הנתבעים 2 ו-3 מתנגד בתוקף לבקשה. לטעמו הבקשה הוגשה בשיהוי מופלג ומבקשת להטיל דופי במומחה. כך, רק לאחר שחוות הדעת אינה נושאת חן וחסד בעיני הנתבעת 1. ב"כ הנתבעים 2 ו-3 מציין כי קופ"ח הכללית היא קונצרן ענק המאגד בתוכו אלפי מרפאות ועשרות בתי חולים והיא למעשה מעין קונפדרציה של בתי חולים ומרפאות. חזקה על פרופ' רופמן שהיה מאיר את עיני בית המשפט ככל שהיה סבור שהוא פסול מליתן חוות דעתו בנסיבות אלו. 5. אפתח ואציין כי אין לי ספק ביושרו והגינותו של המומחה וברי לי כי ככל שהיה סבור שיש מניעה כי ייתן את חוות דעתו בסוגיית הרשלנות הרפואית הנטענת היה עושה כן מיוזמת עצמו. אף אין לי ספק בתום לבה של הנתבעת 1 המבקשת "לצמצם את הנזק" ומשום כך משלימה עם חוות דעתו, ככל שעסקינן בנכותו הרפואית של התובע, שהרי אין לסוגיה זו כל קשר לנשוא הבקשה. 6. בחנתי את חליפת המכתבים של כל ב"כ הצדדים עם המומחה ונחה דעתי כי הם מצביעים על כך שהם מוענו לכתובתו הפרטית ולפקס בכתובת זו של המומחה. ככל שסבור הייתי, למשל, כי עוד במהלך תהליך הבדיקה אמורים היו ב"כ הצדדים, ובעיקר ב"כ הנתבעת 1, לדעת באופן סביר כי הם מתקיימים, למשל, בין כותלי בית החולים, הייתי דוחה את הבקשה לנוכח נתון זה. 7. ועוד נתון דרוש לפנים. מינויו של פרופ' רופמן נעשה על ידי במעמד ב"כ כל הצדדים ומבלי שמישהו מהם מעיר הערה כלשהי לעניין פסלותו האפשרית של פרופ' רופמן, שברי לי שהייתה מניעה אותי, ללא אומר ודברים, שלא למנותו. 8. התחבטתי בהחלטתי זו ובסופה של דרך החלטתי שלא להיענות לבקשה, למצער בשלב זה. ב"כ הנתבעת 1, בתצהירה, מציינת כי לאחר עיון בחוות הדעת של פרופ' רופמן היא התייעצה עם מומחה רפואי מטעמה. רק אז הוסבה לראשונה תשומת לבה כי פרופ' רופמן הינו מנהל מחלקה אורטופדית בבית חולים "כרמל". משעה שהדבר הסתבר לה הזדרזה והגישה בקשתה בפניי. ואולם, עיון בתיק מעלה כי חוות דעתו של פרופ' רופמן הונחה בתיק בית המשפט עוד ביום 9/12/04. בראש חוות דעתו מציין פרופ' רופמן, בגדר פרטי ניסיונו, כי הוא משמש כמנהל המחלקה האורטופדית בבית חולים "כרמל". משמע, ב"כ הנתבעת 1 אמורה הייתה להגיש בקשתה זמן סביר לאחר מכן. אין לי אלא להניח, איפוא, כי הקשר ההתייעצות עם המומחה מטעמה, לעניין תוכנה של חוות הדעת, הוא היה הגורם הדומיננטי להגשת הבקשה. לנוכח כל אלו החלטתי, ולו בשלב זה, שלא לפסול את חוות-דעתו של המומחה, ועם זאת, הסוגיה עומדת לפתחי בגדר חקירתו האפשרית של המומחה והצגת שאלות הבהרה אליו בהקשר זה, שהן בוודאי תהיינה לגיטימיות לעניין הזנת שיקול דעתי באשר לשאלה האם אאמץ את חוות דעתו, אם לאו. ברי לי, לנוכח ההחלטה האמורה, כי אין בדעתי ליתן צו להוצאות בגדרה של בקשה זו. מומחהרפואהתביעות רשלנות רפואיתפסילת מומחהרשלנות