תקנות בית המשפט פגרות

תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), התשמ"ג-1983 (להלן:"תקנות בית המשפט פגרות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ובתוקף הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. תקופות פגרה תקופות הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המקומיים (להלן - בית המשפט), ובלשכות ההוצאה לפועל, יהיו מדי שנה כדלקמן: (1) פגרת סוכות - מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי; (2) פגרת הפסח - מיום י"ד בניסן עד יום כ"א בניסן; (3) פגרת הקיץ - מיום 16 ביולי ועד יום 31 באוגוסט. 2. דיון בימי הפגרה (א) בית המשפט ידון במשפטים פליליים, במשפטים אזרחיים, בסוג משפטים פליליים או בסוג משפטים אזרחיים, אשר לגביהם החליט נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שנשיאו מינהו לכך, שיש לשמוע אותם, או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחייה. (ב) ראש ההוצאה לפועל ידון בעניני ההוצאה לפועל או בסוג עניני ההוצאה לפועל, אשר לגביהם החליט נשיא בית משפט השלום או שופט של בית משפט השלום שנשיאו מינהו לכך, שיש לשמוע אותם, או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחיה. 3. סמכות מנהל בתי המשפט מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים, או משפט מסויים או סוג ענינים בלשכת ההוצאה לפועל, יישמעו בתקופת הפגרה, בבית משפט פלוני, או בכל בתי המשפט או לפני ראש ההוצאה לפועל פלוני, או לפני כל ראשי ההוצאה לפועל. 4. יום ו' כפגרה במנין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית משפט, בידי רשם או בידי ראש הוצאה לפועל, יראו את יום ו' בשבוע כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה במהלך הליך בבית משפט או בלשכת הוצאה לפועל. פגרהתקנות