משמרת ערב במקום בוקר - הרעת תנאים

משמרת ערב במקום בוקר - הרעת תנאים 1. התובעת (להלן: "התובעת") הגישה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות בגין תקופת עבודתה בנתבעת. רקע עובדתי וטענות הצדדים 2. התובעת עבדה אצל הנתבעת כמנהלת סניף / חנות בקניון גירון באשקלון. 3. הנתבעת הינה חברה העוסקת בייצור, פיתוח ומכירה של מוצרי קוסמטיקה ולה סניפים בכל חלקי הארץ. 4. התובעת עבדה בנתבעת מ - 12/11/06 - 4/12/09 מועד בו התפטרה, וטוענת להרעה מוחשית בתנאי עבודתה. 5. העבודה בנתבעת היתה במסגרת משמרות בוקר וערב בימים א' - ו' לרבות במוצ"ש. 6. התובעת מתוקף תפקידה, נהגה לערוך את סידור המשמרות של העובדים הנוספים בנתבעת. 7. שכרה השעתי של התובעת היה 23 ₪. 8. לגרסת התובעת סוכם עמה עם תחילת עבודתה כי תעבוד רק משמרות בוקר ואחת לחודש במוצ"ש לפי הצורך ואכן כך עבדה. 9. באוקטובר 2009, מנהל הנתבעת תומר ויינברג (להלן: "תומר" או "מנהל הנתבעת") בקש מאת התובעת לעבוד גם במשמרות ערב ולו פעם אחת בשבוע, התובעת סירבה לשינוי חד צדדי זה בתנאי העבודה, אלא בבחינת שינוי חד פעמי, והביאה זאת לתשומת לב במכתבה מיום 15/10/09 (נספח 2 לתביעה). 10. לגרסת התובעת, הנתבעת לא נענתה למכתב וכאשר הוצבה למשמרת ערב, לא התייצבה והיעדרות זו קוזזה לה על חשבון חופשה. 11. לפיכך שלחה מכתב נוסף לנתבעת ביום 4/11/09, טענה כי בשל העובדה כי הנתבעת סרבה לתקן את ההפרה בתנאי עבודתה המוסכמים והעובדה כי אינה יכולה לעבוד משמרות ערב, ביקשה פעם נוספת להחזיר המצב לקדמותו, שאם לא כן בקשה לראות במכתב זה התפטרות בדין מפוטרת שתכנס לתוקפה ביום 4/12/09 (נספח 3 לכתב התביעה). 12. ביום 15/11/09 השיבה הנתבעת למכתב התובעת מיום 4/11/09, דחתה את טענותיה, וסרבה להתחייב כלפי התובעת שלא תעבוד משמרות ערב וטענה מעולם לא הוסכם עם התובעת כי תעבוד משמרות בוקר בלבד. הנתבעת לא חלקה על העובדה כי רוב המשמרות שעשתה התובעת היו משמרות בוקר בשל העובדה כי התובעת היא זו שהסדירה את המשמרות לכלל העובדים בחנות והצליחה להסדיר משמרותיה במשמרות בוקר בלבד תוך תאום עם העובדים הנוספים. נטען במכתב כי אם התובעת מבקשת לעבוד משמרות בוקר בלבד היא תשובץ בסניף אשדוד / אשקלון והותרתה כי אם לא תשוב לעבודה יראו בהתנהגותה כהתפטרות. 13. ביום 30/11/09 הודיעה התובעת על התפטרותה עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתה שתכנס לתוקף ב - 3/12/09. 14. התובעת הגישה תביעתה הנוכחית לתשלום סך של 15,830 ₪ הכוללים פיצוי פיטורים בסך של 11,450 ₪, פדיון דמי הבראה בסך של 1,202 ₪ בונוס בסך של 2,200 ₪, פיצוי בגין הפרשי שכר בתקופת עבודתה במבצע "עופרת יצוקה" בסך של 1,035 ₪ לרבות פיצוי הלנה ו/או הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 15. הנתבעת דוחה התביעה לפצויי פיטורים שכן טוענת כי התובעת התפטרה ולא הוכיחה זכאות לקבלת פיצויי פיטורים. באשר לזכויות הנוספות נטען כי התובעת קיבלה מלוא זכויותיה וכי יש לקזז סך של 1,932 ₪ מכל סכום שיפסק לזכות התובעת, בגין אי מתן הודעה מוקדמת. 16. לאור טענות הצדדים שפורטו לעיל עולה כי כל עילות התביעה של התובעת שנויות במחלוקת. נדון בהם אחת לאחת. האם התובעת זכאית לפיצויי פיטורים בעקבות התפטרותה 17. אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת התפטרה מעבודתה. 18. נשאלת השאלה האם הוכיחה התובעת הרעה מוחשית בתנאי עבודתה והאם התפטרה בשל סיבה זו. 19. נטל הראיה מוטל על התובעת להוכיח תביעתה. 20. התובעת טוענת כי לאחר 3 שנות עבודה כמנהלת סניף הנתבעת בקניון גירון באשקלון נאלצה להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתה שכן במשך כל תקופת העסקתה עבדה משמרות בוקר בלבד משעה 09:00 עד 15:30 ובימי ו' עבדה לסרוגין משעה 09:00 עד 15:30 ואחת לחודש עבדה במוצאי שבת. 21. נטען מפי התובעת כי אלה היו תנאי עבודתה המוסכמים למרות שלא נחתם חוזה העסקה עימה ולא פורטו תנאי העסקתה בכתב, אם כי דרשה זאת ומחובתה של הנתבעת היה לעשות כן על פי החוק. לגרסתה תומר לא הכחיש עובדה זו (עמ' 2-3 לפרוטוקול). 22. התובעת הגישה דוחות נוכחות לששת חודשי עבודתה האחרונים מהם עולה כי לא עבדה במשמרות ערב וטוענת כי יש בכך כדי לתמוך בגרסתה. 23. בתגובה נטען מפי הנתבעת כי התובעת נהגה לעבוד בימי רביעי במשמרת ערב אולם לטעמנו טענה זו לא הוכחה שכן לפי האמור בתצהירה של אלכסנדר פרונין (להלן: "אלכס") שהצהירה מטעם הנתבעת עולה כי מדובר בתקופה בה למדה בימי רביעי בערב סימסטר קיץ אחד. (סעיף 6 לתצהירה). צוין מפיה כי בתקופה זו עופרה עבדה במשמרת ערב. 24. גם תומר ציין כי אין בידיו דוחות נוכחות היכולים לאמת גרסתו כי התובעת עבדה גם משמרות ערב. 25. לפיכך טוענת התובעת כי עד חודשיים לפני התפטרותה, מועד בו תומר החל לערוך את סידור המשמרות, עבדה משמרות בוקר ואין כל ראיה כי עבדה משמרות ערב באופן קבוע. כמו כן טוענת כי מעולם לא הוסכם איתה כי תעבוד משמרות ערב וכך נהגו בפועל. 26. לגרסתה דרישת תומר הינה למעשה שינוי חד צדדי בתנאי העסקתה לרבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתה אשר הצדיקה סירובה לעבוד במשמרות ערב לפי דרישתו, ולהתפטר לאחר שהתריעה על כך. 27. נקדים ונאמר כי התובעת לא השכילה להוכיח כי תנאי עבודתה המוסכמים היו כי תעבוד משמרות בוקר בלבד. 28. ראשית יצוין כי, מקובלת עלינו גרסת מנהל הנתבעת כי לא התחייב בפני התובעת לעבודה במשמרות בוקר בלבד. גם מעדותה של אלכס עולה כי לא התחייבו כלפיה לעבוד במשמרות מסוימות. מנהל הנתבעת הבהיר כי לא נתן הבטחה שכזו לאף אחד מעובדי הנתבעת. שנית, התובעת היא זו שהיתה אחראית לסידור המשמרות ולפיכך היה בידיה "הכוח" לשבץ את עצמה במשמרות בוקר על פי סידור פנימי בין העובדים הנוספים שלא סירבו לעבוד משמרות אחה"צ וערב מעת לעת. 29. תומר הסביר בתצהירו ולאחר מכן בעדותו כי הרקע להתפטרות התובעת נבע מהעובדה כי הנתבעת סרבה להעלות שכרה של התובעת ומאז החלה ההידרדרות ביחסים. כן אישר כי התובעת עבדה משמרות בוקר שכן עובדים אחרים העדיפו לעבוד במשמרות צהרים / ערב ולתומר לא היתה התנגדות עקרונית להסדר זה (ס' ג' לתצהירו). 30. אמנם לא הוצגו בפנינו דוחות נוכחות מהם עולה כי התובעת עבדה משמרות ערב אולם אף דוחות הנוכחות שהוצגו מטעם התובעת למשך 6 חודשי עבודתה האחרונים אינם בבחינת ראיה לתנאים המוסכמים שטענה להם היינו התקבלה לעבודה במשמרות בוקר בלבד. יצוין כי העובדה כי התובעת עבדה במוצ"ש לא נסתרה גם על ידה. 31. לגרסתו של תומר, ביקש להפסיק את סידור המשמרות על ידי התובעת לאחר שבשלב מסוים סידור לו"ז המשמרות לא עבד לפי האפשרויות הנתונות לנתבעת (בשל תחלופת עובדים) ולפיכך הודיע לתובעת כי תאלץ לעבוד משמרות ערב ימים נוספים (ס' ה' לתצהיר) תומר הסביר כי ביום 13/10/01 התקיימה פגישה בינו לבין התובעת בה הובהר לה כי אישרה יציאתן לחופשה של עובדות על דעת עצמה ובחנות נשארה עובדת אחת בלבד לסדור העבודה השבועי לשעות הבוקר והערב ובעקבות כך נאמר לתובעת כי סידור המשמרות יעשה על ידי הנתבעת. לטענתו עובדה זו לא מצאה חן בעיני התובעת. 32. תומר גם לא הכחיש את העובדה כי קבל את מכתבה של התובעת מיום 15/10/09 אולם טען כי לאחר ניהול שיחה עם התובעת בהן דרשה להתחייב בפניה כי תשובץ למשמרות ערב רק באופן חד פעמי, נדחתה על ידו. 33. העד צרף את מכתבה של התובעת מיום 17/10/09 התומך בגרסתו. עוד הוסיף כי לאחר מכן התובעת גמלה בדעתה שלא להמשיך לעבוד בנתבעת וסרבה להגיעה למשמרת הערב היחידה ששובצה באותה עת. 34. התובעת מודה בחקירתה כי לא הגיעה למשמרות ערב על פי סידור העבודה של תומר והעידה: "הודעתי לו שלמשמרת ערב אני לא מגיעה..." (עמ' 7 לפרוטוקול). 35. כמו כן אשרה בחקירתה כי הציבה אולטימטום במכתבה מיום 4/11/09 כי אם לא תתחייב הנתבעת בכתב שלא תשובץ לעבוד במשמרות ערב לא תמשיך לעבוד. 36. התובעת נשאלה בעדותה "מדוע בחודש אוקטובר כאשר פנה אליה תומר וביקש שתפסיק לערוך סידור עבודה והסידור יעשה במקומה עבור הסניף השיבה כי: חודש אוקטובר כבר הגשתי התפטרות. הוא רצה לקחת את הדברים כי הוא ידע שאני עוזבת". (עמ' 7 לפרוטוקול). 37. התובעת טוענת כי למעשה החליטה כבר בחודש אוקטובר להתפטר ובשל סיבה זו החליט תומר לשלול ממנה את סידור העבודה. 38. בתגובה לעמדה זו של התובעת טוענת הנתבעת בסיכום טענותיה כי בניגוד לנטען על ידי התובעת במסגרת כתב התביעה והתצהיר ובמסגרת חקירתה הנגדית כי המשיכה להכין את לוח השיבוצים עד לאחר שהתפטרה, מתשובתה שצוטטה לעיל עולה דווקא כי התפטרותה קדמה לשיבוצה במשמרות ערב על ידי הנתבעת היינו עוד קודם למקרה בו שובצה בפועל למשמרת ערב על ידי תומר כאשר קיבל תפקיד השיבוץ לידיו. לגרסת הנתבעת בכך שומטת התובעת בעצמה את הקרקע מתחת לתביעתה וסותרת טענותיה המהוות בסיס לדרישתה לפיצויי פיטורים. 39. תומר העיד בפנינו כי מעולם לא התחייב בפני התובעת כי לא תעבוד אלא משמרות בוקר ובאותה מידה לא התחייב כלפי אף עובד. תומר הבהיר כי כאשר ביקש להציב התובעת במשמרות ערב כוונתו היתה למשמרת ערב אחת או בכלל לא והדגיש כי "למרות ששיבצנו אותה פעם אחת (למשמרת ערב - י.ה.) בחרה התובעת לא להגיע למשמרת זו והחליטה להתפטר" (עמ' 15 לפרוטוקול). 40. התובעת לא סתרה גרסה זו (עמ' 14 לפרוטוקול). 41. במכלול נסיבות המקרה שלפנינו אנו בדעה כי התובעת לא הוכיחה כי תנאי עבודתה המוסכמים היו עבודה במשמרות בוקר בלבד. אומנם העובדה שתנאי העסקתה לא פורטו בכתב בתחילת העסקתה מעבירה את הנטל לנתבעת להוכיח גרסתה אך הנתבעת עמדה בנטל זה והסבריו של מנהל הנתבעת כי לא התחייב לעבודה במשמרת מסוימת גם כלפי העובדים האחרים, הינה סבירה והגיונית ולא נסתרה. 42. העובדה שהתובעת עבדה בעיקר במשמרות בוקר היתה בשל מעמדה ותפקידה בנתבעת ובעקבות העובדה כי היתה אחראית לסידור העבודה. ויחד עם זאת לא נסתרה גרסת הנתבעת כי עבדה גם משמרות ערב בעבר. 43. לפיכך גם לא הוכיחה התובעת טענתה כי מדובר בשינוי חד צדדי של תנאי העסקתה או בהרעה מוחשית והתובעת אם אכן סירבה לעבוד גם במשמרות ערב באופן קטגורי יכולה היתה להתפטר, כפי שעשתה כן אולם לא הוכח כי מדובר בהתפטרות בדין פיטורים. 44. עוד נדגיש כי תצהירה ועדותה של אלכס תומכת במסקנה כי התבקשה לכתוב את המסמך ת/1 על פי בקשת התובעת לצורך הדיון הנוכחי. יצוין כי עדותה השאירה רושם מהימן עלינו. 45. במסמך (ת/1) אשר ביקשה התובעת להגיש כראיה באמצעות העדה הנ"ל צוין כי התובעת עבדה רק משמרות בוקר במשך 3 שנים. 46. עדה זו לא התייצבה לעדות מטעם התובעת, ובעקבות כך התובעת ויתרה על עדותה. לפיכך ביקשה הנתבעת להעיד את אלכס מטעמה. מדובר בעובדת של הנתבעת. בעקבות כך הוגש תצהיר מטעמה בו הצהירה כי מנהלי הנתבעת מעולם לא התחייבו כלפיה לעבוד במשמרות כלשהן, כי עבדה גם בסניף אשדוד ובאשר לתובעת הצהירה כי: "מאז ומתמיד עופרה העדיפה לעבוד במשמרות בוקר ואולם תמיד ציינה בפני העובדות האחרות ובפניי כי אין לה כל בעיה לעבוד משמרות ערב אך לא יותר מדי וזו העדפתה". (סעיף 8 לתצהירה). 47. בחקירתה העידה כי אומנם הנתבעת כעסה עליה כשראתה את ת/1 וביקשה מעופרה, לאחר שחתמה על ת/1 לא להגישו לבית משפט, אך הוסיפה כי זה לא קשור לכעס אלא הסבירה כי מה שנרשם בת/1 נרשם בתום לב אך זה שקר וזה מילים של עופרה ועופרה קיבלה אותה לעבודה. (עמ' 13 לפרוטוקול). 48. מעיון בת/1 עולות שתי חתימות של התובעת כאשר רק בסוף המסמך נאמר מפורשות כי התובעת עבדה בקרים בלבד במשך 3 שנים בצרוף חתימה נוספת. עובדה זו נותנת נופך מגמתי למסמך הנ"ל שהונפק רק לצורך הדיון הנוכחי על פי מילותיה של התובעת שהוכתבו לאלכס. 49. על רקע כל האמור לעיל העדפנו את עדותה של אלכס על פני עדותה של התובעת בנקודה זו. 50. לסיכום אנו קובעים כי לאור כל האמור לעיל אנו בדעה כי כאשר התובעת החליטה לסרב להתייצב למשמרת הערב היחידה שהוצבה, אף אם התריעה על כך קודם לכן, בחרה לעשות דין לעצמה ולהפר את הוראות הממונים עליה ללא כל בסיס עובדתי ומשפטי לצעד זה, שכן לא הוכח כי תנאי עבודתה המוסכמים היו עבודה במשמרות בוקר בלבד. התקבל הרושם מעדותה של התובעת כי במועד בו סידור המשמרות נלקח ממנה לרבות השליטה במועדי המשמרות שלה, החליטה להתפטר. 51. בנסיבות אלה כאשר הוכח כי לנתבעת היתה זכות כמעבידה להסדיר את עבודתם ותנאי עבודתם של עובדיה על פי צריכה ולא הוכח כי פרורגטיבה זו במועד בו הופעלה על ידי מנהל הנתבעת, שינתה באופן חד צדדי את תנאי עבודתה של התובעת או כי הרעה מוחשית את התנאים, לא ניתן לקבוע כי העובדה שהובאה לידיעתה של התובעת כי תעבוד גם במשמרות ערב מעת לעת לפי צרכי העבודה אינה בבחינת הרעה מוחשית בתנאי עבודתה. 52. לפיכך דין תביעתה לתשלום פיצויי פיטורים - להידחות. התביעה לפדיון דמי הבראה 53. התובעת תובעת פדיון דמי הבראה בסך של 1,202 ₪ על פי חישוב שפורט בתביעתה בשים לב להיקף משרתה. 54. הנתבעת טוענת כי שילמה את מלוא דמי ההבראה המגיעים לתובעת במהלך עבודתה כפי שעולה מתלושי השכר. 55. נטל הראיה מוטל על הנתבעת להוכיח כי אכן שילמה את מלוא דמי ההבראה אולם מעבר להעלאת הטענה כי הנטל מוטל על התובעת לא נערך חישוב על ידי הנתבעת התומך בטענתה כי אכן מלוא הסכום שולם. 56. בנסיבות אלה יש לזכות התובעת ביתרת פדיון דמי ההבראה שתבעה בסכום של 1,202 ₪. תשלום בגין הפרשי בונוסים 57. התובעת תובעת הפרשי בונוס בסך של 2,200 ₪ על פי האחוזים אשר לטענתה סוכמו בין הצדדים וצירפה חישובם בנספח 6 לתצהירה במקום עדות ראשית. 58. הנתבעת טוענת כי נהגה להעניק לעובדים בונוסים על בסיס מכירות גבוהות בסך של כ-150 ₪ לחודש אולם הדבר היה נתון לשיקול דעתה המלא. בחודש האחרון לעבודתה של התובעת לאור התנהלותה והנזקים שגרמה כאשר בחרה שלא להגיע לעבודתה בימים ששובצה למשמרות צהרים או ערב אינה זכאית לבונוס כלשהו. 59. מאחר ותנאי העסקתה של התובעת לא פורטו בכתב לא הוכח הבסיס העובדתי לטענת הנתבעת שצוטטה לעיל. 60. מעיון בתלושי שכרה של התובעת עולה כי הבונוס שולם בערכים שונים מחודש לחודש ועובדה זו תומכת בגרסתה כי החישוב נעשה על פי אחוזים ממכירות מסוימות. גם אלכס העידה כי קיבלה בונוס שהיה משתנה על פי מכירות של מוצר ספציפי (עמ' 13 לפרוטוקול). 61. אולם מעיון בנספח 6 לתצהירה לא ניתן להסיק כיצד ערכה התובעת חישוב של בונוס בשיעור כולל של 2,200 ₪ ולא מצאה לנכון לפרט בתצהירה החישוב הכולל. עיון בנספח הנ"ל אינו תומך בגרסתה. גם בסיכום טענותיה לא פירטה אופן החישוב אלא הפנתה לנספח 6 אותו הגדירה כדף חישוב. 62. בנסיבות אלה דין תביעתה של התובעת לקבלת הבונוס - להידחות. הפרשי שכר בגין עבודתה בתקופת מבצע עופרת יצוקה 63. התובעת תובעת הפרשי שכר בגין עבודתה בתקופה זו ובסך של 1,035 ₪ וטוענת כי הנתבעת קיבלה פיצוי משלטונות המס עבור התובעת בגין הפרשי שכר. 64. התובעת לא הוכיחה גרסה זו. לא הוכח כי הנתבעת קיבלה פיצוי מאת המדינה עבור התובעת ולא שילמה לה. התובעת העידה כי בחודשים דצמבר 08 עד ינואר 09 עבדה חודשים מלאים (עמ' 6 לפרוטוקול). 65. בנסיבות אלה דין תביעת התובעת ברכיב זה - להידחות. הפרשי שכר 66. הנתבעת מודה בכתבי טענותיה כי התובעת זכאית להפרשי שכר בסך 303 ₪ בגין עבודתה בחודש דצמבר 2009 וטענה כך כבר בדיון המקדמי. 67. לגרסתה הנתבעת השכר לא שולם בפועל שכן קוזז סך של 1,932 ₪ בגין אי מתן הודעה מוקדמת על ידי התובעת. 68. לאור הודאת הנתבעת - התובעת זכאית להפרשי שכר שתבעה בתביעתה ובסך של 303 ₪ טענת הקיזוז 69. הנתבעת לא הוכיחה טענת הקיזוז שטענה בכתבי טענותיה. 68. לגרסת הנתבעת התובעת לא נתנה הודעה מוקדמת מספקת טרם התפטרותה שכן מכתב התפטרותה התקבל אצל הנתבעת ביום 30/11/09 והתובעת הפסיקה להגיע לעבודה כאשר מחובתה היה להמשיך לעבוד אצל הנתבעת עד ליום 14/12/09 לפחות. 69. גרסה עובדתית זו שפורטה בסיכום טענות הנתבעת יש לדחות שכן תומר בעדותו אישר כי קיבל את המכתב של התובעת מ - 4/11/09 (עמ' 15 לפרוטוקול) מעיון במכתב הנ"ל עולה בבירור כי התובעת ביקשה מאת הנתבעת שלא לעבוד במשמרות ערב כפי שהוסכם עימה וכן הודיע כי הלכה למעשה אינה מגיעה למשמרות ערב עקב אי יכולתה לעמוד בכך ולפיכך דרשה מאת הנתבעת להחזיר המצב לקדמותו ולשבצה לשעות הבוקר בלבד שאם לא כן יש לראות בהודעה זו כהודעה מוקדמת להתפטרותה שתיכנס לתוקף בתאריך 4/12/09. 70. הנתבעת ענתה למכתב הנ"ל ביום 15/11/09 אולם הצדדים לא הגיעו לידי הסדר. 71. בנסיבות אלה גם אם פנתה התובעת פעם נוספת בכתב במועד מאוחר יותר, הוכח כי התובעת נתנה הודעה מוקדמת לנתבעת של חודש ימים טרם הפסקת עבודתה הקיים ולפיכך אין מקום לקזז סכום כלשהו בגין אי מתן הודעה מוקדמת, כפי שביקשה הנתבעת לקזז. 72. לפיכך טענת הקיזוז - נדחית. סוף דבר 73. תביעת התובעת לפיצוי פיטורים - נדחית. 74. הנתבעת תשלם לתובעת הפרשי דמי הבראה ושכר חודש 12/09 בסכומים שפורט לעיל תוך 30 יום כאשר הם נושאים הפרשי הצמדה וריבית מיום 5/12/2009 עד לפרעון המלא בפועל. 75. התביעות לתשלום בונוס ושכר בגין עבודה במבצע עופרת יצוקה - נדחות. 76. בשים לב לתוצאות פסק הדין ולעובדה כי בית הדין נאלץ לקיים ישיבה נוספת, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט בסכום 2,000 ₪. 77. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 15 ימים ממועד פסק הדין. 78. פסק הדין נחתם בחתימת ידם של נציגי הציבור ומצוי בתיק ומופץ לצדדים בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה. הרעת תנאיםערבים (ערבות)שעות עבודה ומנוחה