רפורמת אופק חדש - ארגון המורים

להלן פסק דין בסוגיית רפורמת אופק חדש: פסק דין 1. שמענו את טיעוני הצדדים ורשמנו לפנינו את הצהרת המדינה לפיה עד תאריך 31.5.09 המדינה לא פיטרה ולא הורתה על ניוד מורים חברי ארגון המורים בשל התנגדות לרפורמת "אופק חדש", מושא החלטתו של בית הדין האזורי בירושלים (השופטת יפה שטיין ונציגי ציבור מר אליהו מחלב ומר יהושע ענר; סק 1/09) מיום 27.5.09, עליה סב ערעור זה. 2. הוספנו ורשמנו את הצהרת המדינה לפיה בשנת הלימודים תש"ע יחויבו כל המורים בחטיבת ביניים שייכללו ברפורמה לעבוד לפיה ובמסגרתה. על כן, השאלה האמיתית המתעוררת בסכסוך זה היא, האם המדינה רשאית לחייב את כלל מורי חטיבות הביניים אשר יכללו ברפורמה, לעבוד בהתאם לרפורמה "אופק חדש". התשובה היא חיובית ונבאר: 3. ארגון המורים בבקשת צד בסכסוך קיבוצי, אינו רשאי לבקש למעשה לבטל את ההסכם הקיבוצי שחתמה הסתדרות המורים עם המדינה לגבי יישום "אופק חדש", וזאת שנתיים לאחר תחילת יישום הרפורמה, בעקבות ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם הסתדרות המורים. 4. ככל שארגון המורים טוען ליציגות בחטיבות הביניים, הרי הוא רשאי להגיש תביעה מתאימה לבית דין זה. 5. על סמך כל אלה, ולאור כלל החומר שהובא לפנינו, הרינו מחליטים לבטל את החלטתו של בית הדין האזורי בירושלים. אין מניעה שהמדינה תמשיך בהפעלת רפורמת "אופק חודש" לגבי כלל המורים עובדי המדינה בחטיבות הביניים. 6. אשר על כן, מתייתר הדיון בבקשת הצד התלויה ועומדת בפני בית הדין האזורי בירושלים. דיני חינוךמורים