אי עצירה בתמרור עצור

אישה נהגה ברכב והתקרבה לצומת. בסמוך למועד הנ"ל, התקרב לצומת בצידה השמאלי רכב פרטי אשר הגיע מכיוון אחר. בכיוון נסיעת האישה, הוצב תמרור עצור המחייב לעצור ולתת זכות קדימה לכלי רכב בדרך החוצה. האישה נהגה ברכבה בקלות ראש וברשלנות, בכך שלא צייתה להוראות תמרורו עצור שהוצב בכיוון נסיעתה, ונכנסה לצומת מבלי לעצור ו/או לתת זכות קדימה לרכב השני, ותוך חסימת דרך הפרעה וסיכון לרכב השני. בגלל אי עצירה בתמרור עצור התנגשו כלי הרכב בתוך הצומת ונגרמו נזקים רבים ושונים, הנהגת של הרכב השני נפגעה בגופה ונזקקה לטיפול רפואי והמשך מעקב. להלן פסק דין בנושא אי עצירה בתמרור עצור : פסק דין 1. המשיבה הועמדה לדין בבית משפט השלום לתעבורה בנצרת בתיק ת.ד. 20595/06 בעבירות הבאות: א) התנהגות הגורמת נזק - עבירה לפי תקנה 21 (ב) (2) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), וסעיף 68 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א - 1961 (להלן: "פקודת התעבורה"). ב) נהיגה בקלות ראש - עבירה לפי סעיף 62 (2) לפקודת התעבורה. ג) אי ציות לתמרור ב- 37 - עבירה לפי תקנה 64 (ד) לתקנות התעבורה, וסעיף 38 (2) לפקודת התעבורה. 2. בית משפט קמא הרשיע את המשיבה על פי הודאתה, והטיל עליה קנס בסך - 1,000 ₪, וכן 5 חודשים של פסילה על תנאי למשך שנתיים. 3. על פי הנטען בכתב האישום בו הורשעה המשיבה, ביום 28/04/06 נהגה המשיבה ברכב מיצובישי בצומת שדרות הנשיא בעפולה, והתקרבה לצומת מכיוון כיכר העצמאות. בסמוך למועד הנ"ל, התקרב לצומת בצידה השמאלי רכב פרטי אשר הגיע מכיוון שדרות הנשיא. בכיוון נסיעת המשיבה, הוצב תמרור ב- 37 המחייב לעצור ולתת זכות קדימה לכלי רכב בדרך החוצה. המשיבה נהגה ברכבה בקלות ראש וברשלנות, בכך שלא צייתה להוראות תמרורו ב- 37 שהוצב בכיוון נסיעתה, ונכנסה לצומת מבלי לעצור ו/או לתת זכות קדימה לרכב השני, ותוך חסימת דרך הפרעה וסיכון לרכב השני. כתוצאה מהתנהגותה של המשיבה, התנגשו כלי הרכב בתוך הצומת ונגרמו נזקים רבים ושונים, הנהגת של הרכב השני נפגעה בגופה ונזקקה לטיפול רפואי והמשך מעקב. 4. המערערת מלינה על קולת העונש שהוטל על המשיבה. לדידה, העונש מופרז לקולא, אינו משקף את חומרת המקרה ואת נסיבותיו, הפנתה להרשעותיה הקודמות של המשיבה בתעבורה, כאשר בחלקן היו עבירות רציניות שבוצעו תוך כדי נהיגת רכב או אי ציות תמרור ב- 37, ואף נהגה ברמזור אדום. לשיטתה, היה על בית משפט קמא להטיל על המשיבה עונש של פסילה בפועל, כאשר לא הייתה כל סיבה או הצדקה להקלה כה משמעותית בעונש. מנגד, ביקש ב"כ המשיבה לדחות את הערעור. הדגיש את העובדה כי בצד שמאל כיוון נסיעת המשיבה, חנתה משאית שחסמה את שדה הראיה של המשיבה, לכן היא נאלצה לגלוש בצורה איטית כדי שיהיה לה שדה ראיה. טען עוד, כי הנזק שנגרם לרכבים, היה נזק קל. ב"כ המשיבה הפנה לנסיבותיה האישיות של המשיבה שהינה בעלת מגבלה קשה בהליכה, בעלה חולה פרקינסון, והרכב משמש את בני הזוג אך ורק בטווח של אזור עפולה. 5. אכן עקרונית צודק ב"כ המערערת כי העבירות שהורשעה בהן המשיבה חמורות, ובתי המשפט נוטים בד"כ בעבירות כגון דא להורות על פסילה בפועל של רשיון הנהיגה. 6. עיון בגליון הרשעותיה הקודמות של המשיבה עולה, כי למשיבה רשיון נהיגה מאז שנת 1984, ולה 7 הרשעות קודמות שכוללות בין היתר עבירה של סטייה מנתיב נסיעה, אי ציות לתמרור עצור, נהיגה במהירות, עבירות אלה היו ברירות קנס, ובתאריך 21/10/01 הורשעה המשיבה בעבירה של נהיגה ללא זהירות ונהיגה ברמזור אדום, בגין הרשעה זו נפסלה המשיבה מלנהוג לתקופה של שלושה חודשים. אין ספק כי עברה של המשיבה כולל עבירות תעבורה חמורות, אולם אין לראות במשיבה כבעלת עבר מכביד בתעבורה, בפרט כאשר היא נוהגת בכבישים מזה כ- 23 שנים. 7. מעיון בצילומי התאונה שהוגשו לבית משפט קמא עולה, כי המדובר בצומת בתוך העיר עפולה, וכי חניית המשאית בצד שמאל כיוון נסיעת המשיבה חסמה את שדה הראיה שלה, לכן נאלצה לגלוש בצורה איטית על מנת להיכנס לתוך הצומת וכדי שיתאפשר לה לראות. חניית המשאית כאמור תרמה רבות לאירוע התאונה. אין המדובר במקרה שבו נהג אשר פורץ לתוך צומת ופוגע ברכב אחר. בנוסף לכך, הנזקים שנגרמו לרכבים היו קלים. סבור אני, כי נסיבות התאונה ותוצאותיה, יש בהן כדי להפחית במידה לא מבוטלת מחומרת העבירות בהן הורשעה המשיבה. בצד נסיבות ביצוע העבירות, ראוי לציין את נסיבותיה האישיות של המשיבה שהינה בת 78, בעלת מגבלה קשה בהליכה, ועל פי התיעוד הרפואי, בעלה של המשיבה חולה במחלת פרקינסון לאחר אירוע מוחי משנת 1999. 8. סיכומו של דבר, לאחר עריכת איזון ראוי בין כלל השיקולים, אני סבור כי גזר דינו של בית משפט קמא בנסיבות המקרה האינדיווידואליות שפורטו לעיל, היה מאוזן, ראוי והולם את נסיבות העניין, ואינני רואה כל מקום להתערב. 9. אשר על כן, הנני מורה על דחיית הערעור. 10. על פי בקשת הצדדים, תמציא המזכירות את פסק הדין לצדדים בדואר. משפט תעבורהאי עצירהתמרורים