אי ציות לשוטר להזיז רכב

הכרעת דין הנאשמת מואשמת כי לא צייתה להוראת שוטר במדים בכך שכאשר ביקש ממנה להזיז את רכבה סירבה לעשות זאת, במעשים אלה עברה הנאשמת על הוראות תקנה 23 (א)(1) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961. בתיק זה אין למעשה כמעט מחלוקת בין הצדדים, שכן הנאשמת הודתה כי נכנסה למגרש החניה בסמוך לחוף בבת ים, השומר במגרש החניה ניגש אליה וביקש ממנה להזיז את רכבה בטענה כי היא מפריעה לחניה במקום. הנאשמת סברה כי חנתה בצמוד לכלי רכב אחרים וסברה כי היא לא מפריעה לתנועה. לאחר מכן הגיע למקום שוטר שערך את הדוח נשוא כתב האישום וגם הוא ביקש מהנאשמת להזיז את רכבה. הנאשמת ביקשה מהשוטר כי יסביר לה במה מפריעה החניה שלה לשאר כלי הרכב החונים במקום, משלא קיבלה הסבר לכך התווכחה עם השוטר, בסופו של דבר הגיעה למקום גם אחיניתה של הנאשמת ושתיהן עזבו את המקום. סביר להניח כי הארוע נופח מעבר לממדיו, יתכן כי הנאשמת לא התבטאה כלפי השוטר כפי שהשוטר מתאר, ברם גם הנאשמת מודה כי התווכחה עם השוטר זמן לא קצר ועל פי עדות אחיניתה, האחינית שהתה במקום חצי שעה, הווה אומר כי הנאשמת הזיזה את רכבה רק חצי שעה לאחר שנתבקשה לעשות זאת. בית המשפט סבור כי לו השוטר והפקח היו מסבירים לשוטרת מדוע רכבה מפריע לתנועה בחניון, סביר להניח כי היתה מזיזה את רכבה. הנאשמת סברה לתומה כי היא לא מפריעה לתנועה במגרש והיא חונה בצמוד לכלי רכב אחרים כך שאין בעיה במקום בו חנתה. הנאשמת חשה פגועה מכך כי ביקשו ממנה להזיז את הרכב בלי סיבה ומבלי לטרוח להסביר לה. לפיכך ביקשה כי יסבירו לה מדוע מבקשים ממנה להזיז את הרכב. סביר להניח כי הפקח והשוטר היו עצבניים קמעא עקב זאת שהיא לא הנהגת הראשונה שהתווכחה איתם. לפיכך הארוע התפתח כפי שהתפתח. ברם, על פי חוק גם אם הנהג אינו משוכנע כי השוטר צודק בהוראותיו, על הנהג לציית להוראות השוטר, כל עוד אין מדובר בהוראה בלתי חוקית או בהוראה בה השוטר מנצל את סמכותו לצרכיו הפרטיים. במקרה דנן השוטר עבד בשכר במקום, התבקש על ידי הפקח לבקש מן הנאשמת להזיז את הרכב, משסירבה הנאמת להזיז את הרכב עברה את העבירה המיוחסת לה בכתב האישום. אכן הנאשמת הזיזה בסופו של דבר את הרכב אך מדובר בפרק זמן ארוך למדי של כחצי שעה, לו הנאשמת היתה מזיזה את הרכב אחרי ויכוח קצר עם השוטר בית משפט היה מקבל את טענותה כי למעשה צייתה להוראות השוטר. במקרה דנן מאחר והרכב הוזז רק לאחר כחצי שעה לא ניתן לומר כי הנאשמת צייתה להוראות השוטר. לפיכך בית המשפט מרשיע את הנאשמת בעבירה המיוחסת לה בכתב האישום, אם כי הארוע יכל להסתיים בצורה אחרת לו הצדדים היו קצת יותר רגועים. משטרהרכבמשפט תעבורהאי ציות להוראת שוטרשוטר