הפקרה אחרי פגיעה - מעצר עד תום ההליכים

החלטה המשיב עומד לדין בבית משפט זה בגין ביצוע העבירות הבאות: חבלה בכוונה מחמירה, שימוש ברכב ללא רשות, הפקרה אחרי פגיעה ונהיגה ללא רישיון נהיגה. בתאריך 19/8/2005 בשעות הערב נערכה חתונה בשכונה המזרחית בעיר נצרת. בעקבות מריבה בין אחיו הקטין של המשיב, לבין ילדים אחרים במקום האירוע, הגיע המשיב למקום, התווכח עם האנשים שהיו שם וקילל אותם. יצוין כי המשיב מתגורר בקרבת מקום והוא קרוב משפחה של חלק מבאי החתונה. חלק מהמתלוננים ניסו להרגיע את המשיב וביקשו ממנו לחזור לביתו. בתגובה אמר המשיב כי הפגיעה באחִיו לא תעבור בשתיקה "וילכו על כך" עשרה אנשים. הוא נכנס לביתו, נטל את מפתחות המכונית השייכת לאחותו וזאת ללא רשותה, הסיע אותה לעבר אזור החתונה ודהר לעבר קבוצת אנשים, מבאי החתונה, שהתגודדה שם בסמוך. המשיב פגע באופן זה במכוון ב-10 מאנשי הקבוצה. חלקם נפגעו באופן קשה למדי. יצוין כי המשיב היה פסול באותה עת מלנהוג בכלי רכב. עם הגשת כתב האישום מבקשת המאשימה לעצור את המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. ב"כ המשיב לא חלק על קיומן של ראיות לכאורה להוכחת המיוחס למרשו בכתב האישום ועל קיומה של עילת מעצר נגדו, אך טען כי יש להסתפק במקרה זה בשחרורו לחלופת מעצר כפי המלצת שירות המבחן. לאחר שעיינתי בחומר שבפני ושמעתי את טיעוני ב"כ בעלי הדין, הגעתי למסקנה כי יש להעתר לבקשת המבקשת. הצדדים אינם חלוקים לעניין דיותה הלכאורית של התשתית הראייתית המקימה עילת מעצר נגד המשיב. סלע המחלוקת הינו סביב השאלה האם לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של חלופה. אין צורך להכביר מלים אודות חומרתן של העבירות המיוחסות למשיב ונסיבות ביצוען. המשיב העיד על עצמו במעשיו כי הינו אדם אגרסיבי, חסר מעצורים שמאבד את עשתונותיו גם בנסיבות קלות ערך כך שלא ניתן לצפות מראש כיצד ינהג כלפי הסובבים אותו אם ישוחרר ממעצר. אין המדובר בסכסוך אישי בין המשיב לבין אדם ספציפי אשר די בהרחקתו ממנו כדי להפיג את מסוכנותו אלא מדובר בהתנהגות מסוכנת ושלוחת רסן שקשה להבינה. המשיב היה מעורב בעבר בעבירות שכללו שימוש באלימות דבר המעיד על כך כי אין מדובר במעידה חד פעמית שלו אלא בדפוס התנהגות אופייני. המשיב ביצע לכאורה את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום בהתעלמו מההתחייבות העצמית שהוטלה עליו בתיק פ 102/03 של בית המשפט לנוער כאן ואשר היתה בתוקף. ב"כ המשיב שם יהבו בטיעוניו על תסקיר מעצר שהוגש לבית המשפט אודות המשיב. בתסקיר מסופר כי בהתנהגותו של המשיב חלה התדרדרות לאחר שאביו רצח את אמו ומאז הוא הסתבך בפלילים. בתסקירו מצביע קצין המבחן על מצב רגשי קשה בו נתון המשיב עקב מעצרו ועל אי הוודאות שמטרידה אותו באשר לתוצאות ההליך המשפטי. בסיומו של התסקיר ממליץ קצין המבחן לשחרר את המשיב לחלופת מעצר בבית אחותו נאדיה, המתגוררת בעכו, שם ישהה ב"מעצר בית" מלא בביתה בהשגחתה ובהשגחת אחות נוספת ושמה באדרה. בחנתי את הצעת שירות המבחן ועם כל ההערכה שאני רוכש לשירות, במקרה זה לא אוכל לאמץ את המלצתו. כבודו של שירות המבחן במקומו מונח אך שיקול הדעת לעולם נשאר בידי בית המשפט כמו גם האחריות שמוטלת עליו. התנהגותו של המשיב כפי שנחשפה כאן מעידה על איבוד כל רסן ושליטה בשל ענין של מה בכך שבעטיה הוא פגע באופן נפשע באנשים רבים ללא כל אבחנה. אך בנס לא הסתיים הארוע באופן חמור יותר. אין לראות את התנהגותו של המשיב כקלה יותר מענינו של מי שבנסיבות דומות היה נוטל לידו כלי נשק ויורה ללא הבחנה בקהל הניצב מולו וזאת על מנת לפגוע. בתסקיר המעצר אין כל נסיון מצידו של שירות המבחן לרדת לחקר נפשו של המשיב ולאתר את מניעיו הספיציפיים, ניתוח אשר יהיה בו כדי להסביר את פשר התנהגותו באופן כזה שנוכל לומר כי כיום נחה דעתנו שהתנהגות מעין זו לא תוכל לחזור על עצמה, גם אם יארע ארוע כלשהוא הנוגע למשיב, או לבני משפחתו ואשר יעורר את חמתו. פשר התנהגותו יוצאת הדופן והמסוכנת של המשיב נותרה עלומה ובנסיבות אלה יהיה זה סיכון לשחרר אותו, סיכון שבית המשפט אינו בן חורין לקחתו. לא אוכל שלא לציין לסיומו של הדיון כי המלצת קצין המבחן אף מוקשה בנסיבות הענין לאור העובדה שאחת המפקחות המוצעות הינה אותה אחות, באדרה, שאת מכוניתה נטל המשיב מבלי שעלה בידה למנוע זאת ממנו ובאמצעותה פגע במתלוננים. אם לא די בכך הרי מעיון בעדותה של באדרה, עולה כי הינה אשה נשואה העובדת כמורה-מדריכה ומתגוררת בנצרת ולא ברור כיצד תוכל לפקח על המשיב אם ישוחרר לביתה של אחותה המתגוררת בעכו. ויודגש, הערות אחרונות אלה אינן עיקר וגם אם היו המפקחים ראויים יותר לא היה מקום להסתפק כאן בחלופת מעצר. סוף דבר. אני נעתר לבקשת המבקשת - מאשימה ומורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו בתיק פלילי 1113/05 של בית משפט זה. בשולי החלטתי אני מורה כי עותק מהחלטתי זו בצירוף העתק מתסקיר שירות המבחן יועבר לשלטונות שב"ס תוך הפניית שימת לבם לכך כי המשיב זקוק, כפי הנראה, לסיוע נפשי בעת מעצרו. מעצרדריסהמשפט תעבורהתאונת דרכיםתאונת פגע וברח / הפקרהמעצר עד תום ההליכים