מהירות 73 קמ''ש בדרך עירונית

פ ס ק - ד י ן מדובר באזרח עובד הצבא שהורשע בעבירה של מהירות של 74 קמ"ש בדרך עירונית, דהיינו 24 קמ"ש מעל המותר, והורשע בעוד עבירה של 73 קמ"ש, דהיינו 23 קמ"ש מעל המותר. בית הדין קמא לא ראה להטיל על המשיב פסילה בפועל ומכאן ערעור התביעה. בקצירת האומר, כפי שאמרנו כבר בפסקי דין רבים, כמעט דין הוא שיש להטיל פסילה בפועל. במקרה הזה מדובר בשתי עבירות, וגם אם הנסיבות האישיות מצדיקות הקלה, אין להימנע מפסילה בפועל. חרף הקשיים שעשויים להיווצר למשיב בהגעתו למקום לעבודה או ביציאתו ממנו ואולי בעצם עבודתו. לפיכך, אני מקבל את הערעור ומוסיף לעונש שפסק בית הדין קמא, עונש של פסילה בפועל לתקופה של 30 יום. הפסילה תתייחס לרישיון צבאי ואזרחי. תחילת הפסילה ביום 25/04/07. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות