מהירות מופרזת בצבא

פ ס ק - ד י ן המשיב נהג ברכב בתוך מחנה צבאי במהירות של 84 קמ"ש במקום 50 קמ"ש. לעניין חומרת העבירה כשהיא מבוצעת בתוך מקום סגור ולעניינו מחנה צבאי אינני רוצה להכביר מילים. ודי בה לעצמה כדי להצביע על החומרה. בית הדין קמא השית על המשיב חודשיים פסילה על תנאי וקנס 800 ₪. הקנס כבר שולם. התצ"ר סבור כי העונש קל משלא הוסיף בית הדין קמא גם עונש של פסילת רישיון נהיגה בפועל, ואני מסכים עמו. אכן בית הדין קמא פירט את נימוקיו מדוע אין להטיל על המשיב פסילה בפועל ועיקרי הנימוקים הם אלה: מדובר בנהג עם ותק של 9 שנות נהיגה ללא הרשעה והעובדה שהחל זה עתה את דרכו בחיים האזרחיים, הוא מועסק כמכונאי רכב ובהיעדר רישיון עלול להיות מפוטר מן העבודה. אין ספק שאלה נימוקים נכבדים, אך הם נימוקים טובים לעניין מידת העונש לפי רכיביו השונים ואולי גם נימוק לקולא לעניין מיצוי הדין לגבי תקופת הפסילה. אחרי ששקלתי את השיקולים ששקל בית הדין קמא, נראה לי שהיה צריך להוסיף וכך אני עושה, גם פסילה בפועל ובנסיבות העניין אני מגבילה לתקופה של 21 ימים. צבאמשפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירותשירות צבאי