נהיגה בלי רישיון - מעצר עד תום ההליכים

החלטה העורר עומד לדין באשמת ביצוען של עבירות נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח בת תוקף. על פי הנטען בכתב האישום ביום 19.2.2005 סמוך לשעה 01:15, נמצא העורר נוהג ברכב כשהוא פסול מלהחזיק רשיון נהיגה לפי גזר דין מיום 8.11.2004 בת"פ 1053/04 של בית המשפט השלום בנצרת. בית המשפט לתעבורה בנצרת (כב' השופט ס' דבור) (ב"ש 155/05) הורה לעצור את העורר עד תום ההליכים בקובעו כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית התומכת באשמות המיוחסות לעורר, כעולה מדוחות מתנדבי המשטרה שעצרו את העורר ומעדויותיהם, לפיהן זיהו את העורר כשהוא נוהג ברכב ואף הבחינו בו מחליף את מקומו ברכב עם נוסע אחר על מנת לחמוק מהדין. בהתחשב בחומרת העבירה ונסיבות ביצועה, בעברו הפלילי המכביד של העורר, בין היתר בעבירות תעבורה ובעובדה כי העורר ביצע לכאורה את המיוחס לו כשהוא מרצה עונש מאסר בן 4 חודשים בעבודות שירות, קבע בית המשפט כי בנסיבות העניין לא ניתן להשיג את מטרות המעצר בדרך של חלופה והורה לעצור את העורר עד תום ההליכים. על החלטתו של בית משפט קמא לעוצרו עד תום ההליכים משיג העורר לפני. לטענתו, בעדותם של מתנדבי המשטרה, נתגלו סתירות רבות באשר לצבע הרכב בו נהג העורר, בשאלה מי מהם נהג ברכב המשטרה והיכן עבדו באותו יום. לעורר לא נערך מסדר זיהוי, ולא צוינו פרטים מזהים של הנהג ברכב במזכרים שערכו המתנדבים. לשיטתו, בעבודתם של המתנדבים נתגלו פגמים רבים שיש בהם כדי לשלול את משקל עדותם. גם לפנינו לא חלק העורר על קיומה של עילת מעצר כנגדו, ולא טען לקיומה של חלופת מעצר. כל טענותיו התמקדו בשאלת דיותה של התשתית הראייתית וכל זאת לאור גירסתו של העורר כי הוא רק היה נוסע ברכב ולא נהגו. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת תיק החקירה באתי לכלל מסקנה כי דין הערר להידחות. בדין קבע בית משפט קמא כי קיימות ראיות לכאורה הקושרות את העורר לאישומים המיוחסים לו בכתב האישום. אלה מבוססות על עדויותיהם של המתנדבים אשר כולם זיהו את הרכב בו נהג לכאורה העורר, עפ"י סוגו ומספר רישויו, כך שאין נפקות לכאורה לסתירות שנתגלו בדבריהם גבי צבעו, מה גם שנראה כי מדובר בסתירות קלות הנובעות מהטבע האנושי ומהקושי בזיהוי מדויק של צבע הרכב, אם שחור הוא או כחול, בשעת לילה מאוחרת. ר' בעניין זה את המזכרים שערכו המתנדבים מיד לאחר האירוע ובהם צוין כי מדובר ברכב ג'יפ מסוג מיצובישי מ"ר 9455756 : זכ"ד מאת ח'ליל ג'ונבלאט, חאפז אבו סויד, עבד אלג'ואד ח'אלד, ח'ורי פרח כולם מיום 19.2.2005 והן דו"ח פעולה מיום 20.2.2005 שעה 11:10 מאת רמק"מ נצרת. לפחות שניים מהמתנדבים העידו כי בהיותם בתפקיד, חלף על פניהם רכב מסוג מיצובישי ואחד מיושביו התגרה בהם. הם נסעו בעקבותיו, בכוונה לעוצרו ובמהלך הנסיעה, בהגיעם לצומת מרומזרת מוארת היטב הבחינו בעורר כמי שנהג ברכב. כך מסר ח'ורי פרח בזכ"ד מיום 19.2.05: "מבחינת הצומת שבה היינו ניתן לראות מי היה נוהג ורואים היטב בגלל האורות שנמצאות בצומת על פי כך (כך במקור) אני בטוח שהנהג שישב בהגה הוא מרואן תאופיק שחאדה (העורר)". (ר' גם זכ"ד מאת ח'ליל ג'ונבלאט מאותו יום). העורר מודה כי היה ברכב אך טען כי זה היה חברו אשר נהג בו וכי הוא ישב יחד עם אשתו במושב האחורי של הרכב. הוא אף הכחיש כי הייתה כל התגרות מצד מי מנוסעי הרכב בשוטרים וכי רק בהגיעם לצומת שמע כי השוטרים מבקשים מחברו לעצור. חברו של העורר צידד בטענה כי הוא זה שנהג ברכב ואף טען שהוא זה שלעג לשוטרים. הוא ממשיך ו"מציע" את האפשרות כי כיוון שחברו, העורר, הוציא את ראשו מבעד לחלון בעת שישב במושב האחורי מאחורי הנהג, סברו המתנדבים כי העורר הוא זה שנהג ברכב. הסניגור רואה מחדל בכך שהמשטרה לא ביצעה מסדר זיהוי לעורר ואולם, במקרה הנדון זיהו מתנדבי המשטרה את העורר כמי שנהג ברכב באופן ספונטני סמוך לביצוע העבירה ובנסיבות העניין, די בכך. למותר לציין כי לעניין משקלו של זיהוי זה, כמו גם מהימנות ומשקל עדויותיהם של המתנדבים יצטרך בית המשפט שידון בתיק לגופו ליתן את הדעת. על יסוד האמור לעיל, ניתן לקבוע כי קיימות ראיות לכאורה הקושרות את העורר לעבירות המיוחסות לו בכתב האישום וכי אם יעדיף בית המשפט את עדויות השוטרים - מתנדבים, אזי צפוי העורר להיות מורשע בדין. בהעדר מחלוקת גבי קיומה של עילת מעצר, ומאחר והעורר שם כל יהבו על שאלת דיותו של חומר החקירה ולא טען לחלופת מעצר, מסקנתי הינה אם כן כי יש לקיים את החלטתו של בית משפט קמא ולדחות את הערר. עיון ברשימת עדי התביעה ובחינת תיק החקירה מעלים כי ההליך המשפטי, גם אם יכפור העורר, צריך להיות קצר ביותר, לאור מיעוט העדים והיקפו המצומצם של האירוע, כך שמעצרו של העורר בגין תיק זה אינו צפוי להיות ממושך. כדי שכך גם יעשה מתבקש בית משפט קמא לקבוע מועד מוקדם, ככל הניתן, לדיון בתיק. הערר נדחה. מעצרמשפט תעבורהנהיגה ללא רישיוןמעצר עד תום ההליכים