נהיגה בפסילה - מאסר על תנאי

להלן פסק דין בערעור בנושא נהיגה בפסילה - מאסר על תנאי: פסק דין זהו ערעור על גזר דינו של בית המשפט לתעבורה בירושלים (כב' השופטת ר. זוכוביצקי) בתיק פל 549/05 מיום 6.3.05. המערער הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירה של נהיגה בפסילה ובנהיגה ללא ביטוח. בית משפט קמא הטיל על המערער את העונשים הבאים: 4 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, 6 חודשי פסילה בפועל במצטבר לכל פסילה אחרת, קנס כספי בסך 3,500 ₪ וכן התחייבות בסך 4,000 ₪ שלא ינהג תחת פסילה לתקופה של 3 שנים. עיקר טענותיו של בא כוח המערער מופנות לתקופת הפסילה בפועל ולקנס. בהודעת הערעור מפרט בא כוח המערער את מה שהוא כינה "הנסיבות המיוחדות של ביצוע עבירה זו" בכך שהמערער לא ידע שהוא נוהג בפסילה. שוטר בשם נוריאל לקח ממנו את רישיון הנהיגה עת עצר אותו, והודיע לו כי הוא נוהג בפסילה. פסילתו של המערער היתה בחודש ספטמבר 2003, עת נשפט בהעדרו. השוטר "הבטיח" להפקיד את רישיון הנהיגה של המערער אך לא עמד בדיבורו. המצב הזה ממשיך מאז פברואר 2004. במלים אחרות, המערער לא מצליח להפקיד את רישיונו על מנת שהתקופה תיחשב לו. בנוסף לאמור, למערער יש נסיבות אישיות ומשפחתיות לא קלות. מדובר באדם צעיר, בן 24, אמו חולה כרונית, כאשר הוא מסיע אותה לטיפולים הרפואיים. למערער יש משפחה ברוכת ילדים והכנסתו לא מספיקה לפרנסת משפחתו. בא כוח המשיבה מתנגד לערעור. המערער נפסל לא אחת. טענותיו לגבי השוטר נוריאל הן טענות בעלמא. בית משפט קמא התחשב בנסיבותיו של המערער ולא הטיל עליו פסילה ארוכה. 3. לאחר שמיעת טענות בא כוחו של המערער החלטתי לדחות את הדיון על מנת שהסניגור ידאג להמצאת המסמכים המאשרים את טענותיו בנוגע ללקיחת רישיון הנהיגה שלו. בדיון מיום 28.6.05, הודיע בא כוח המערער כי העלה חרס בידיו. הוא פנה במכתב לתחנת המשטרה בנווה יעקב ומשטרת התנועה (עותק הוגש לתיק בית המשפט), והדבר לא הועיל לו. הוא לא מצא את השוטר בו מדובר, ולא קיבל כל מסמך. הוא ציין כי הוא גבה תצהירים מאנשים אשר נכחו במעמד לקיחת רישיונו על ידי השוטר, אך בא כוח המשיבה התנגד להגשת חומר זה. 4. נהיגה בפסילה הנה עבירה חמורה שאין להקל בה ראש, בעיקר כאשר הדבר נעשה לתופעה נפוצה. עבירה זו יש בה גילוי זלזול ברשויות החוק, ויש להעמיד את העבריינים על החומרה שבה. במקרה שלפנינו, נפל המערער קורבן למצב בלתי אפשרי. מצד אחד, הוא טוען שרישיונו נלקח ממנו על ידי שוטר בשם נוריאל אשר הבטיח להפקידו היות שהוא נהג באותה עת תחת פסילה, ולא עשה כן, ומצד שני, כל עוד הרישיון איננו מופקד, לא יהיה ביצוע לפסק דינו של בית המשפט. מצב מוזר זה יכול להמשיך עד בלי סוף. אינני מוצא סיבה מדוע לא להאמין למערער, הרי הוא מעוניין להפקיד את רישיונו והאינטרס שלו לסיים בכך את עונשו בהקדם האפשרי. במצב הנוכחי הוא יהיה חשוף להיתפס נוהג ללא רישיון ולהיענש בחומרה יתרה על כך. לא נראה לי שהסניגור היה מסתכן בשליחת מכתבי סרק למשטרה בבקשה לברר את מצב הפקדת הרישיון, אם הדבר לא היה נכון. המכתב נשלח ביום 1.6.05, והוא לא קיבל מענה מהמשטרה, אף שצוין בראש המכתב ""דחוף מאוד". 5. לעניין רמת הענישה, אף שהיא לא קלה, אינני מוצא לנכון להתערב בה והערעור על העונש נדחה. המערער עשה לו מנהג לנהוג מבלי שיהיה בידו רישיון נהיגה בר תוקף. ואולם, לא ניתן להשאיר את המערער תלוי בחסדיו של שוטר שלקח ממנו את רישיונו, ויש רגליים לסברה שאם לא הופקד עד היום, הוא לא יופקד לעולם ובעקבות כך מרוץ תקופת הפסילה לא יחל לעולם. העובדה שהמשטרה לא מצאה לנכון לבדוק את טענותיו החמורות של בא כוח המערער ולהשיב עליהן במהירות הראויה מעמידה למערער חזקה של עינוי דין המזכה אותו בהגנה מן הצדק. 6. יש לציין, כי בית משפט קמא לא התייחס למועד בו תחל תקופת הפסילה ולא קבע מועדים לכך, כמו כן, אין התייחסות לטענת המערער שאין בידו רישיון להפקדה. נוכח העובדה שאין המערער יכול להפקיד את רישיונו על מנת שתקופת הפסילה תתחיל לרוץ, אני קובע שאין צורך בהפקדת הרישיון. המערער הפקיד את רישיונו (על סמך תצהיר אובדן רישיון) באשר לפסק הדין נגדו בבית משפט לתעבורה ברמלה ביום 7.11.04, כך שמיום זה מתחיל מניין תקופת הפסילה (של בית משפט לתעבורה ברמלה). לאור האמור, הפסילה בפועל בתיק דנן תיחשב מיום תום תקופת הפסילה אשר הושתה על המערער בבית משפט לתעבורה ברמלה קרי, ביום 7.5.05. לאור האמור, המערער יהיה זכאי לקבל רישיון נהיגה חדש לאחר שתעבור תקופה של 6 חודשים מיום 7.5.05, דהיינו ביום 6.11.05. משפט תעבורהמאסר על תנאימאסרנהיגה בשלילה