סמכות מקומית בהתנגדות לביצוע שטר בהוצל"פ

א) הסמכות לדון בהתנגדות נתונה לבית משפט השלום בבאר-שבע לפי תקנה 3(4), 3(5) לתקנות סדר הדין האזרחי. ב) סמכות מקומית ניתנת להתניה ומהתנהגותו של ב"כ המשיב צריך להסיק כי הוא הסכים כי הדיון בהתנגדות יערך בבית משפט השלום בבאר שבע: הוא הגיש את ההתנגדות לאותו בית משפט, הוא לא ציין בהתנגדות כי הוא כופר בסמכות המקומית וגם בדיון בערר הראשון בבית המשפט המחוזי (בר"ע 245/84) - לא העלה טענת סמכות מקומית. ג) ההחלטה להעביר את הדיון "לבית המשפט המוסמך", שאיננו בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה, לא צריכה להעשות ביוזמת יו"ר ההוצאה לפועל. ומכל מקום הוא לא צריך להחליט בדבר מבלי לשמוע את הצד המתנגד להעברה. הוא ציין כי אקט ההעברה הוא משמעותי מאד, שכן לפי סעיף 37(ב) לחוק בתי המשפט, אין מקום לעורר את שאלת הסמכות בבית המשפט אליו הועבר הדיון. .4הגעתי לידי מסקנה כי יו"ר ההוצאה לפועל פעל בגדר סמכותו והחלטתו ניתנה כדין. א) סעיף 6לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 קובע כי: הזוכה רשאי להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק-דין" (לפי סעיף 81א' (א) שטר או שיק ניתנים לביצוע כמו פסק-דין של בית משפט). לאמור, הגשת בקשה לביצוע שטר אינה כפופה לתקנה 3מתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת את הסמכות המקומית. מובן, כי התנגדות לביצוע שטר מוגשת ללשכה ההוצאה לפועל שם הוגשה הבקשה לביצוע השטר (תקנה 106(א) לתקנות ההוצאה לפועל). כיוון שכך אין בהגשת ההתנגדות, כשלעצמה, הסכמה לסמכות מקומית של בית-משפט שבאיזור שיפוטו הוגשה הבקשה. ב) כאשר מוגשת התנגדות מועבר הענין לבית המשפט. לאיזה בית משפט? - לאותו בית משפט שלו הסמכות העניינית לפי חוק בתי המשפט, ולאותו בית משפט שלו הסמכות המקומית לפי תקנה 3לתקנות סדר הדין האזרחי. תקנה 108(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"מ- 1979, קובעת כלהלן: "הוגשה התנגדות לפי תקנה 106, יצווה ראש ההוצל"פ לעכב את ביצוע השטר נגד המתנגד, ויעביר לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה עפ"י השטר את כתב ההתנגדות וכל המצורפות אליו". סמכות מקומיתהוצאה לפועלשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר