עבודה באסבסט שלא כדין

גזר - דין (לנאשמים 1, 3, 4) 1. הכרעת הדין: בהכרעת הדין מיום 18/03/10 הורשעה הנאשמת 1 בעבירות הבאות ונקבע כי הנאשמים 3, 4 עברו את העבירות הנ"ל, אך לא הורשעו: 1.1 גרימת מפגע, עבירה לפי סעיפים 71, 71.ד. לפקודת בריאות העם, 1940. 1.2 עבודה באסבסט שלא כדין, עבירה לפי סעיף 71א, 71.ד. לפקודת בריאות העם, 1940 ותקנות 4(3), 25(2), 29(ה) לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד - 1984. 2. טיעוני התובע לעונש: 2.1 בתי המשפט בשנה שנתיים האחרונות מחמירים בענישה בתיקי אסבסט, תיקים דומים לתיק שבפנינו. 2.2 מפסקי הדין עולה בבירור מגמת בתי המשפט להחמיר בענישה בעבירות סביבה בכלל ובעבירות אסבסט בפרט עבירות שטומנות בחובן סכנה לאיכות הסביבה וסכנה לבריאות הציבור, סכנה לעוברים ושבים וסכנה לאנשים שעובדים באותן עבודות. 2.3 מבקש להחמיר בעונש של הנאשמת 1 ולגזור עונשים על הצד הגבוה שבפסיקה. 2.4 לנאשמים 3, 4 - אי הרשעה הינה חריג ודרך המלך הינה הרשעה, ועל כן מבקש להרשיע את הנאשמים 3, 4 כל אחד מסיבותיו הוא. 2.5 הנאשם 3, כעולה מהכרעת הדין היה מודע לאורך כל הדרך לכך שהמדובר בגג אסבסט ובחובה לנהוג בו זהירות יתרה בשל מסוכנותו. 2.6 הנאשם 4, למעשה הודה מלכתחילה בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום, וכן הודה בכל המעשים והמחדלים שיוחסו לו בבית המשפט, אך טען שהכל נעשה בתום לב. 2.7 בענין הנאשמים 3, 4, לא מתקיים בתסקירי המבחן, המבחן העיקרי שמצדיק המנעות מהרשעה והוא פגיעה חמורה ביכולת השיקום של הנאשמים אם יורשעו. 2.8 מדובר בשני אנשים נורמטיבים. לנאשם 3 זו הרשעות הראשונה ואילו לנאשם 4 בעברו הרשעה אחת בענין שב"ח. 2.9 הסיבה העיקרית שהמשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות מכרעת להרתעת פרטים ונושאי משרה ותאגידים היא בהשלכת הרוחב שיש לתיקים הללו על התנהגות עתידית של מעוולים עתידים בפוטנציה. אם המסר שיצא מבית המשפט הוא שבעבירות סביבתיות וכאשר מדובר בנאשמים נורמטיבים הם עשויים להמלט מהרשעה, הדבר יהווה תמריץ שלילי לקיום הוראות החוקים הסביבתיים לעתיד לבוא ועל כן, בית המשפט מתבקש להרשיע גם הנאשמים 3, 4, איש איש בנסיבותיו על מנת להעביר מסר חד וברור גם לנאשמים אלה, וגם לציבור בכללותו לגבי החומרה העולה ממעשים ומחדלים דוגמת אלה שבתיק זה. 2.10 הפנה בטיעוניו לפסיקה, כמפורט בפרוטוקול, אבחן והשווה. 3. טיעוני הסניגור לעונש בענין הנאשמים 1, 3: 3.1 מדובר בהחלפת גג אסבסט בגג רעפים במבנה ציבורי שמשמש בית ספר לילדים נכים. 3.2 הנאשמת 1 התבקשה להשכיר את המבנה למוסד לנכים שפונה מהרצליה, ואף מקום בארץ לא הסכים לקבלו, ואילו הנאשמת 1 הסכימה להשכיר לו את המבנה חרף התנגדות תושבים רבים באגודה / הנאשמת 1, וזאת משלא ראו בעין יפה קבלת מוסד לנכים לתחומי הישוב. 3.4 הנאשמת 1 היא שהחליטה להחליף את הגג ולא להתספק בתיקון גג אסבסט כדי שהילדים הנכים לא ייפגעו. 3.5 כפי שעלה מהראיות, גם הגג הקודם שהיה שם היה שבור ומסוכן. 3.6 הנאשם 4 התחייב לבצע פינוי של האסבסט כחוק ולכן הנאשמת 1 ציפתה כי יבוצע פינוי כחוק. 3.7 התובע בהפנותו לפסיקה בענין קנסות שבין 10,000 ל-60,000 ₪, סיכם את סך כל הפיצויים שהושתו על כל הנאשמים, באותם תיקים. 3.8 יש להתחשב בכך שלנאשמת היתה כוונה חיובית ומוסרית, שלא בוצעה כדין, ועל כן יש להתחשב גם בענין הקנס ולפסוק פיצויים על פי הרף הנמוך בסכומים שבין 10,000 ל-25,000 ₪. 3.9 בענין הנאשם 3 הוגש תסקיר מאד חיובי שהמליץ להמנע מהרשעה ולהספק ב-120 שעות של"צ, ועל כן מתבקש בית המשפט לאמץ את התסקיר, שכן מדובר בנושא משרה שפועל בהתנדבות. יש לזכור כי העונש המקסימלי לנושא משרה הוא קנס ולא מאסר. 3.10 הנאשם 3 מתמודד על רשות המועצה האזורית מטה יהודה, הוא איש ציבור באזורו, יש לו עתיד פוליטי וציבורי, הוא סוכן ביטוח בעל משרד לביטוח, וההרשעה יכולה לפגוע בעתידו המקצועי, מעצם העובדה שהתיק הוא תיק תקשורתי ואם יורשע הנאשם 3 יהיו להרשעה השלכות גם על הלך הרוח של הציבור וגם על סיכוייו בזירה הציבורית בעתיד, גם אם לא מדובר בהרשעה שיש עימה קלון. 3.11 הנאשם הוא מג"ד במילואים, בדרגת סגן אלוף, בעל משפחה ואב לילדים. 3.12 מבקש לאמץ את תסקיר שירות המבחן בענינו של הנאשם 3 ולהסתפק בעונש שהוא מרתיע, שכן עצם ההעמדה לדין קשה מאד לנאשם 3 ושירות לתועלת הציבור בהיקף שנקבע הוא לא ענין של מה בכך. 3.13 הפנה לפסק דין בענין ת"פ (שלום-ירושלים) 4068/07 מ"י נ' אבקו כימיקלים ואח', שם בית המשפט נמנע מלהרשיע נושא משרה. 4. הנאשם 4 טוען לעונש: 4.1 מבין את חומרת מעשיו עוד בתחילת המשפט. 4.2 מתחרט על מה שעשה ולא מנסה להתחמק מעונש. 4.3 בן 37, אב לשתי בנות מתגורר בקרואן בגוש עציון, שסיים זה עתה לשלם חוב של 300,000 ₪ מתקופה שהיה לו דיר עיזים כחקלאי. 4.4 מאמין שאם יורשע חלק מהדלתות יסגרו בפניו. גר בגוש עציון כאמור וזקוק לנשק להגנה עצמית וחושש כי הרשעה תפגע לו בענין רישוי הנשק. 4.5 ישמח לבצע את עבודות השירות בהתאם להמלצת שירות המבחן. 4.6 לענין ההרשעה הקודמת בעבירה של הסעת שב"ח, טוען שלא ידע את זהותם של האנשים שהסיע ולא ידע שהם מהשטחים כאשר ביקשו טרמפ. 5. תסקיר שירות המבחן בענין הנאשם 3: בתסקיר מיום 07/10/10 סוקר שירות המבחן את קורותיו ונסיבותיו האשיות של הנאשם 3 - כבן 44 יליד הארץ, נשוי ואב ל-3 ילדים, אשר מנהל כ-18 שנים משרד ביטוח שבבעלותו - ובסופו בא שירות המבחן בהמלצה לגזור על הנאשם עונש מוחשי ומחנך של צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, ועל פי התוכנית המוצעת המדובר בהיקף של 120 שעות במסגרת מרכז קהילתי אזורי בגוש עציון בתפקיד שיפוצים ותחזוקה, כאשר הפיקוח ייעשה ע"י שירות המבחן. 6. תסקיר שירות המבחן בענין הנאשם 4: בתסקיר שירות המבחן מיום 07/10/10 סוקר שירות המבחן את קורותיו ונסיבותיו האשיות של הנאשם 4 - כבן 37 יליד הארץ נשוי ואב ל-2 ילדים המתגורר עם משפחתו ביישוב אלון שבות ולאחרונה עובד בפיצריה - ובסופו של התסקיר בא שירות המבחן בהמלצה לשקול להמנע מהרשעה ולהטיל עליו עונש מוחשי ומכפר במסגרת צו שירות לתועלת הציבור, בהיקף של 120 שעות בלשכה לשירותים חברתיים במבשרת בתפקיד אחזקה בכיבוי אש, כאשר הפיקוח ייעשה ע"י שירות המבחן. 7. דיון: שקלתי כל הנסיבות והטיעונים. לחומרא, מצאתי את חומרת העבירות שבוצעו ע"י הנאשמים 1, 3, 4. לקולא, מצאתי את הנסיבות האשיות של הנאשמים 3, 4 ובמיוחד את העובדה כי שניהם חסרי עבר פלילי (הנאשם 3 חסר עבר פלילי לחלוטין והנאשם 4 חסר עבר פלילי רלבנטי). לקולא, מצאתי במיוחד את היותו של הנאשם 3 מתנדב בתפקידו כיו"ר הנאשמת 1, את פעולותיו למען השכרת המבנה למוסד לילדים נכים, את שהותו בצה"ל עד היום בתפקיד מפקד גדוד בדרגת סגן אלוף. לקולא, מצאתי במיוחד את נסיבותיו הכלכליות של הנאשם 4, ואת העובדה שהוא הודה, והביע צער וחרטה על מעשיו. לקולא, מצאתי, בנוגע לנאשמים 3, 4 את המלצות שירות המבחן. 8. הרשעה ואי הרשעה: בשים לב לכל הנסיבות והטיעונים, מחליט שלא להרשיע את הנאשם 3 ומסתפק בקביעה שהוא עבר את העבירות כפי שנקבע בהכרעת הדין, ובסעיף 1 לגזר הדין דנן. בשים לב לכל הנסיבות והטיעונים, מחליט להרשיע את הנאשם 4 בעבירות הנ"ל, שנקבע בהכרעת הדין כי הנאשם 4 עבר אותן, ובסעיף 1 לגזר הדין דנן. 9. גזר - הדין: בשים לב לכל הנסיבות והטיעונים, גוזר על הנאשמים 1, 3, 4, את העונשים הבאים: 9.1 על הנאשמת 1 - קנס בסך 50,000 ₪. כמו כן, מחייב הנאשמת 1 לחתום על התחייבות להמנע מביצוע כל אחת מהעבירות בהן הורשעה בתיק זה. סכום ההתחייבות 25,000 ₪. תוקף ההתחייבות למשך 3 שנים מהיום. ההתחייבות תחתם ע"י מורשה החתימה של הנאשמת 1, בצירוף חותמת הנאשמת 1, ותוגש למזכירות בית המשפט, בתוך 7 ימים מהיום. הקנס ישולם כמוסכם כעת בין התובע לבין הסניגור לנאשמים 1, 3 ב-3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל ביום 01/01/11, למספר חשבון בנק שהתובע ימציא לסניגור בתוך 7 ימים מהיום. 9.2 על הנאשם 3 - של"צ, ללא הרשעה, בהיקף של 120 שעות בלשכה לשירותים חברתיים, מבשרת ציון בתפקיד אחזקה וכיבוי אש, כאשר הפיקוח ייעשה ע"י שירות המבחן. אם יהיה צורך בשינוי מקום ההשמה, ייעשה הדבר ע"י שירות המבחן אשר ידווח על כך לבית המשפט. 9.3 על הנאשם 4 - קנס בסך 40,000 ₪. כמו כן, מחייב הנאשם 4 לחתום על התחייבות להמנע מביצוע כל אחת מהעבירות בהן הורשע בתיק זה. סכום ההתחייבות 20,000 ₪. תוקף ההתחייבות למשך 3 שנים מהיום. ההתחייבות תחתם ע"י הנאשם 4 ותוגש למזכירות בית המשפט, בתוך 7 ימים מהיום. הקנס ישולם לחשבון הבנק שמספרו יינתן ע"י התובע לנאשם 4 בתוך 7 ימים מהיום. 10. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 ימים מהיום. אסבסט