מהו מוניטין ?

מהו מוניטין ? המילה מוניטין נגזרה בהשאלה מהמילה מוניטה - מטבע, כך למשל נאמר כי המוניטה של המלך הולכת בכל הארץ, (בראשית רבה לט). בית המשפט תיאר זאת כמושג המשמש בהשאלה לשם טוב וגם כנכס בעל ערך כלכלי. בחוק הישראלי, אין בנמצא הגדרה ממצה למונח "מוניטין" הגרעין של המוניטין מצוי בקיומה של סבירות כי הלקוחות ישובו, מסיבה זו או אחרת, למקום העסק. במוניטין של עסק הכוונה לכוח המשיכה של עסק הגורם לבואם של לקוחות. הגורמים למוניטין עשויים להיות מגוונים, כגון כוח המשיכה של הסימן המסחרי של המוצר או השירות המוצע על ידי העסק; איכות המוצר או השירות; מחירי השירותים או המוצרים; יעילות העסק, מיקומו וכדומה. המוניטין מבטאים, איפוא, את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו - מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק. העסק בעל המוניטין משמר את הרגלם של לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו. עוד נפסק ע"י בית המשפט כי מוניטין הוא, למעשה, תוצר של השוק. כדי להוכיח מוניטין, נדרשים הצדדים, למעשה, להביא ראיות, משוק המכירה והקניה, כאשר נכס כזה מוגן בחוק. כלומר, המשמעות של קיומו של מוניטין, לכאורה, מקבלת ביטוי בתרומתו לרווחיות, או לעודף הרווחיות, לעומת עסקים דומים, ללא מוניטין ששוויו של מוניטין אינו יכול להיקבע כפונקציה של רווחיות בלבד, ויש מקום לבחון גם את ערכו של העסק, כעסק חי. על מנת להעריך מוניטין של עסק, חייב הוא להיות עסק חי ופעיל, זהו תנאי הכרחי אבל לא תנאי מספיק. על מנת להיווכח בקיומו של מוניטין יש למצוא מה מייחד את העסק הספיציפי (או את מפעילו) כך ששימעו ימשוך לשעריו קונים ויגדיל ריווחיותו ביחס לעסקים אחרים. מוניטיןשאלות משפטיות