גרימת ריח חזק

גזר דין הנאשמת מס' 1 שהיא חברה העוסקת בייצור חומרי גלם ותמציות טעם וריח לתעשיית המזון ואשר לה מפעל ברח' השיש 25 במפרץ חיפה הואשמה בעבירות של -ניהול עסק בניגוד לתנאי רישיון עסק שניתן לו וגרימת ריח חזק או בלתי סביר המפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים - עבירות על חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 וחוק למניעת מפגעים תשכ"א - 1961. הנאשמת הודתה במסגרת הסדר טיעון בעובדות כתב האישום המתוקן שהוגש כנספח ב' וצורף להסדר הטיעון האמור (אשר סומן במ/1 ע"י ביהמ"ש). לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, עיינתי במבוא להסדר הטיעון אשר הוגש, ובפרטי ההסדר עצמו, אני קובעת כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים מקיים את האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב, שמייצגת התביעה, לבין טובת ההנאה שניתנה לנאשמת, כפי שנקבע בהלכת פלוני - (ע"פ 1958/98), ולכן בכוונת בית המשפט לכבדו. נחה דעתי כי ההסדר נותן משקל הן לאלמנט ההרתעה, הן לחומרת העבירה והשלכותיה וכי ההודאה חסכה מזמנו של ביהמ"ש, ומזמנם של ב"כ הצדדים והעדים באשר מדובר ב- 34 עדי תביעה אשר ההסדר חסך את העדתם. אשר על כן, אני מטילה על הנאשמת את העונשים כדלקמן: אני דנה את הנאשמת לתשלום קנס בסך מיליון וחצי (1,500,000) ש"ח . הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים רצופים ושווים החל מיום 1/4/09 לטובת הקרן לשמירת ניקיון של המשרד להגנת הסביבה. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד - תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי. אני מורה כי על הנאשמת לחתום על התחייבות כספית בסך 3 מיליון (3,000,000) ש"ח - להימנע מלעבור עבירה של גרימת ריח חזק או בלתי סביר בניגוד לחוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 ו/או החוק למניעת מפגעים תשכ"א - 1961 - במשך 3 שנים מהיום. ההתחייבות תחתם בידי המוסמכים לחתום מטעמה של הנאשמת. זכות ערעור תוך 45 יום. מטרד ריח