השלכת פסולת בניין

הכרעת דין בכתב האישום שהוגש נגד הנאשמים במסגרת תיק פלילי 5079/09 בית משפט השלום נתניה נטען כי בתאריך 3.8.08 בשעה 12:30 ו/או במועד סמוך לכך בנתניה אזור התעשייה הישן, שטח פתוח בסמוך לפסי הרכבת, גוש 8243 חלקה 96, הנאשמים השליכו פסולת בניין ברשות הרבים ממשאית מספר רישוי 5791051 שבבעלות נאשם 1 (להלן - "המשאית"), בכך שנאשם מס' 2 , אשר הינו עובד כנהג משאית שכיר עבור נאשם 1 המקבל הנחיות מנאשם 1, השליך פסולת בניין, המכילה אבנים, קרשים, ברזלים ניילונים וגושי בטון מתוך המשאית בשטח האמור ברשות הרבים בהוראת נאשם מס' 1 ובכך לכלכו הנאשמים את רשות הרבים. הוסיפה וטענה המאשימה כי באותו מועד והנסיבות האמורים לעיל הנאשמים בצוותא גרמו למטרד לציבור בכך ששפכו פסולת ברשות הרבים בשטח פתוח ללא גידור, ללא היתרים ו/או רישיונות וגרמו לציבור פגיעה, הטרדה ואי נוחות בשימוש בזכות הרבים. עוד נטען כי באותם המועדים והנסיבות המתוארים לעיל נאשם מס' 1 עסק ועוסק, בין השאר, באיסוף, הובלה ופינוי של פסולת ופסולת בניין, באמצעות משאיות ושופלים. עיסוק זה, כך נטען, הינו עסק הטעון רישוי והנאשם 1 עוסק בו ללא רישיון ו/או היתר זמני כדין. המאשימה ייחסה לנאשמים עבירה שעניינה איסור לכלוך והשלכת פסולת , עבירה לפי סעיף 2 +13 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984 כמו כן יוחסה לנאשם 1 עבירה של ניהול עסק ללא רישיון, עבירה לפי סעיף 4 +14+15 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ה - 1968 ולפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995 פריטים 5.1 ב' ו- 8.3 ב'. בישיבת יום 28.12.10 הודו הנאשמים כי משאית מס' 5791051 הינה בבעלות נאשם 1 וכן הודו בכך שנאשם 2 הינו עובד כנהג משאית שכיר עבור נאשם 1, מקבל הנחיות מנאשם 1 והינו המבצע בפועל של שפיכת הפסולת. הנאשמים כפרו ביתר העובדות המפורטות בכתב האישום. שמעתי עדויות הצדדים, עיינתי במוצגים שהוגשו ובסיכומי הצדדים בכתב. סעיף 2 לחוק שמירת הניקיון קובע כי "לא ישליך אדם פסולת, פסולת בנין או גרוטות רכב ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד ולא ילכלך את רשות הרבים". עד התביעה פליקס פיינשטיין המשמש כמפקח במשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה העיד כי ביום 3.8.08 בסביבות השעה 12:32 לערך נסע יחד עם יחזקאל כהן ברכבו מכוון מחלף פולג לכוון צפון ולדבריו : " מעט דרומית לגשר הארי בנתניה בחלקו המזרחי של כביש 2 ראיתי משאית עומדת ונהגה מרים את ארגז המשאית, האטתי את הנסיעה ראיתי פסולת נופלת מארגז המשאית לכוון הקרקע פסולת בניין בעיקר גושי בטון וברזלים. לאחר שראיתי את ההשלכה נכנסתי לאזור תעשיה בצמוד לאתר אגד בנתניה שם יחזקאל כהן ירד מהרכב כי הוא היה טרמפיסט ברכב שלי והעדיף לרדת ליד תחנת הדלק ואני המשכתי לכוון השטח בו ראיתי את המשאית משליכה את הפסולת שתיארתי. הגעתי לכוון השטח הזה וראיתי משאית יוצאת מכוון השטח ממקום בו נהג המשאית השליך את הפסולת עצרתי ליד המשאית וביקשתי מהנהג הסבר מה הוא עושה שם ושאלתי אותו למה הוא שופך את הפסולת בשטח הזה. הנהג מסר שבעל המשאית יהודה וילנר אמר לו והורה לו לשפוך את הפסולת במקום הזה. יחד עם הנהג של המשאית נסעתי למקום בו הושלכה הפסולת וזה היה כ- 200 מטר מהמקום שבו פגשתי את נהג המשאית עם המשאית, במקום ראיתי שתי ערימות פסולת בניין זהות של חומר זהה, הנהג אישר לי שהוא שפך את ערימת הפסולת כפי שציינתי במקום כפי שתיארתי מהמשאית. במקום לקחתי מייד את נקודת הציון של המקום (נ.צ) ובהמשך יחד עם הנהג והמשאית שלו נסענו לתחנת נתניה אני ברכב שלי והוא עם המשאית, הנהג ששון זוקה הזדהה בפני עם מספר ת.ז. שלו וזה נרשם במזכר ת/1". העד הוסיף וציין כי צילם תמונות ביום האירוע - 3.8.08 ולדבריו "התמונות צולמו על ידי ואני חתום ליד כל תמונה ובכל תמונה כתוב גם התאריך והשעה והם צולמו במקום שבו הושלכה הפסולת כשהגעתי למקום, בתמונה הראשונה העליונה רואים את המשאית עם המספר שמספרה 5791051. בתמונה האמצעית והתחתונה רואים ערימת פסולת בניין שהושלכה על ידי הנאשם, התמונות צולמו כשהנהג חזר איתי לאותו מקום שבה הושלכה הפסולת וזה היה בנוכחותו כפי שהעדתי. התמונות צולמו כמה דקות אחרי האירוע עצמו. התמונות מוגשות ומסומנת ת/2". המפקח פליקס פיינשטיין ציין עוד כי ביום 4.8.08 ניגש שוב למקום שבו הושלכה פסולת הבניין ביום 3.8.08 ובאותו יום ערך מזכר - מוצג ת/3 וצילם תמונות - מוצג ת/4. ולדבריו " אני ערכתי את המזכר ת/3 עם תיאור השטח שבו הושלכה הפסולת השטח הוא שטח פתוח לחלוטין אין שם גדרות או שערים, השטח הוא שטח טבעי בחלק המערבי של השטח ישנה גדר הפרדה של מע"צ וזו גדר בטיחות שהיא מונעת כביכול כניסה מכוון מערב לשטח הזה אבל בחלקים האחרים השטח פתוח לחלוטין. באשר לתמונות שצילמתי ביום 4.8.08 - הגעתי לשטח כדי להתרשם וראיתי שהערימות שהושלכו יום קודם לא נמצאות בשטח כבר , אפשר לראות זאת בהתאמה אם מסתכלים בדף התמונות ת/2 על התמונה האמצעית מבין שלוש התמונות שם רואים את ערימת הפסולת שהושלכה ביום 3.8.08 ואם מסתכלים על התמונה השלישית בעמוד השני לת/4 ואני מסמן אותה באות A זה אותו מקום של התמונה האמצעית בת/2 ורואים שהפסולת רובה סולקה על ידי שופל ורואים סימנים ברורים על הקרקע של עבודת שופל במקום ושאריות הפסולת שנשארה באופן שהפסולת שוטחה, זה ההסבר שהגעתי יום למחרת. בדרך כלל אנו מגיעים יום לאחר שאנחנו מוצאים שמושלכת פסולת כדי להתרשם גם מהשטח עצמו וגם ממה שקורה בו". המפקח הוסיף וציין כי הפיק תצלום אויר במערכת גי.פי. אס של משרד הפנים לגבי השטח שבו הושלכה הפסולת על ידי הנהג וכי הוסיף את הקורדינטות על המפה של תצלום אויר בכתב ידו - מוצג ת/5. הפקח הוסיף וציין כי גודל השטח שבו הושלכה הפסולת הוא כ- 40 דונם וזה הכוונה לגבולות בין כביש 2 מערב של השטח עד לפסי הרכבת במזרח ומחורשת האיקליפטוסים בדרום עד שורת העצים בצפון - וכי מדובר בשטח פתוח. בחקירתו הנגדית לשאלה "במהירות נסיעה של כביש בין עירוני לא יכולת לראות את לוחית הזיהוי של אותה משאית שהשליכה את הפסולת" השיב "נכון כשהייתי בנסיעה וראיתי את המשאית שמשליכה את הפסולת לא יכולתי באותו מרחק ובמקום שהייתי לראות את לוחית הזיהוי של המשאית בזמן השלכת הפסולת ולכן זה לא כתוב במזכר שראיתי בזמן שהייתי בנסיעה וראיתי לראשונה את המשאית משליכה פסולת". לשאלה "נכון שבין כביש 2 לבין השטח שבו הושלכה הפסולת יש עצים?" השיב "נכון" לשאלה "באיזה רכב נסעת?" השיב "נסעתי ברכב טיוטה ויגו שגובהו מעל הממוצע של רכב פרטי". השיב "ציינתי במזכר שזיהיתי את המשאית שופכת את הפסולת בשטח בשעה 12:32 וכשהגעתי לשטח וראיתי את נהג המשאית זה היה בשעה 12:36 וזה גם מה שמופיע בצילום של המשאית, בין לבין הורדתי את הנוסע" לשאלה "איזה פסולת שפכה המשאית" השיב "בעיקר פסולת של אבנים בטונים וברזלים". לשאלה "האם השטח נמצא בדרך הולכי רגל?" השיב "כן. מי שרוצה לעבור שם יכול לעבור. בת/4 בתמונה התחתונה רואים שביל שגם הולכי רגל וגם כלי רכב יכולים לעבור שם ובנוסף לזה אני רוצה לומר זה שמדובר בשטח יפה עם צמחייה יפה ופרחים מיוחדים ורואים בשלושת התמונות בדף 2 לת/4". בחקירתו החוזרת הבהיר המפקח פליקס כי "את המקום בו הושלכה הפסולת אני מכיר די הרבה זמן. בדרך כלל שאני נוסע בקרבת מקום אני מעט את המהירות לפעמים אני ממש עוצר אבל זה שול צר בצד הכביש ואני נוסע לאט ומסתכל. גם מתצלום אויר אפשר לראות שורת ברושים אבל יש חלק אחד שהשורה של העצים היא לא רציפה, כל פעם יש קטעים של 20- 30 מטרים שאין שם עצים וניתן לראות את השטח. בנוסף בתמונה העליונה בדף אחד בת/4 צולמה על ידי מכוון מערב לכוון מזרח שאני עומד ממש על גדר הבטיחות ורואים שיש מרווח בין העצים". עד התביעה, יחזקאל כהן, מסר הודעה במשטרה בדבר האירוע מיום 3.8.08 והודעתו במשטרה הוגשה בהסכמת הצדדים וסומנה ת/6. עד התביעה יחזקאל כהן ציין בעדותו הדברים הבאים "הייתי בחקירה אצל פליקס במשטרת נתניה שסימנו את החקירה הייתי פצוע ברגל וביקשתי ממנו שיסיע אותי חזרה לחבצלת. בדרך שעברנו על כביש מס' 2 כ- 200-300 או 500 מטרים לפני תחנת הדלק סונול הוא אמר לי תראה תראה משאית שופכת פסולת הסתכלנו ויש שם חורשת אקליפטוס שמפרידה בין הכביש לשטח ששם המשאית שפכה פסולת וראינו משאית עם ארגז למעלה שופכת משהו בשטח אני לא יכול להגיד בוודאות אם זה פסולת או אדמה או כל דבר אחר. פליקס אמר לי שהוא רוצה להיכנס וקיבלנו החלטה שאני לא אכנס איתו כי זה קבלן קולגה שלי ושאני אבוא כאילו לבקר אותו. אז פליקס הוריד אותי ונסע כנראה לשטח. באותו יום מאוחר יותר פנה אלי ושאל אותי אם אני מוכן להעיד על מה שראיתי ואמרתי לו שכן". לשאלה "אנו נמצאים היום שנה וחצי אחרי האירוע, רוב הסיכויים שבאותו היום זכרת יותר ממה שזכרת היום". השיב "נכון". לשאלה "העדת במשטרה בעמ' 1 שורה 13 ומציין את המילה שופך פסולת בניין ובהמשך בעמ' 2 בשורה 3-4 אתה אומר ראיתי את המשאית משליכה פסולת בניין עצים ואבנים ותארת את השטח" השיב "אם אמרתי את זה אז בעדות זה מה שהיה וכנראה היום אני לא כל כך זוכר". לשאלה "אמרת שהיתה שם חורשה של איקליפטוסים איך ראית את השטח?" השיב "החורשה לא ממש צפופה ואפשר לראות בין העצים". בחקירתו הנגדית לשאלה "אתה יכול להגיד מה היתה מהירות הנסיעה פחות או יותר" השיב "אני מטבע הדברים ומעיסוקי במקצוע זה שגם אני עוסק בפינוי פסולת באופן קבוע שאני נוסע בכביש החוף יש שם 3 אתרים של שולי רוקח וניסים בזמנו היה אחד של וילנר ושל חכמון אהרון מטבע הדברים כל פעם שאני עובר אני מסתכל על השטחים האלה בשל עיסוקי שאני עוסק בפינוי פסולת ובמקרה הזה אפילו הערתי לפליקס על כל ערימות הפסולת שיש באזור ושהם לא מטפלים ולכן האטנו את נסיעת הרכב ותוך כדי האטה והסתכלנו לכוון השטח אז ראינו את המשאית עם הפסולת וכל מה שסיפרתי כמובן שלא ידעתי לזהות אם המשאית שייכת לוילנר או למישהו אחר". לשאלה "מה המרחק בין הכביש ששם ראיתם את המשאית לשטח ששם ראיתם אותה? השיב "בין 50- 100 מטר" לשאלה "בהתחשב בעובדה שהמרחק 50- 100 מטר ויש עצי אקליפטוס, ראית בוודאות מה המשאית משליכה ומה הפסולת" השיב "אם אמרתי בעדות שלי במשטרה שהמשאית השליכה אבנים ופסולת כמו שהעדתי במשטרה זה מה ראיתי בוודאות". מר שגיא עזאני אישר שחקר את נאשם 1 - וילנר יהודה ביום 3.8.08 ובהסכמת הצדדים הוגשה הודעתו של נאשם 1 - מוצג ת/7 וכן הוגש נסח רישום מקרקעין של החלקה שבה הושלכה הפסולת - מוצג ת/8. עד התביעה אמנון בן נעים אישר כי חקר את נאשם 2 - ששון זוקא, ערך דו"ח תפיסת מוצגים וכן ערך דו"ח פעולה נושא תאריך 8.8.0. המוצגים הוגשו בהסכמת הצדדים וסומנו ת/9, ת/10 ו- ת/11 בהתאמה. נאשם 1 , יהודה וילנר, בעדותו בבית המשפט ציין כי עיסוקו הוא בעבודות עפר, חפירות של אדמה ופינוי וכן אתר לאחסון וניפוי חול. נאשם 1 אישר כי השטח נשוא כתב האישום הוא בבעלותו. נאשם 1 אישר כי המשאית נשוא כתב האישום בבעלותו. משנשאל :"האם בן אדם שנוסע על כביש 2 יכול לראות מהמקום שהוא נמצא בכביש 2 ולזהות איזה משאית שפכה פסולת על השטח שלך או מה נשפך מארגז המשאית" השיב "אני עובר ובקושי אפשר לראות מפרצים של אור בין העצים והשטח הוא נמוך לגבי הכביש ואי אפשר לראות שום דבר , למיטב ידיעתי קשה מאוד לראות אלא אם כן מישהו מנחש". לשאלה "ספר לי איך השטח מגודר כדי שלא כל אחד יוכל להיכנס כי זה שטח פרטי שלך" השיב "השטח רוב הזמן היה בזמן הרלבנטי לכתב האישום בשנים האלה היה שכן מצד דרום שתחם את השטח שלי בהרים גבוהים מחומר גלם ולא חשוב ממה הוא היה מגיע עד הגבול ואי אפשר היה להיכנס מצד דרום. מצד מערב זה כביש החוף ואיקליפטוסים גבוהים ויש גם תעלת מים ליד הכביש. מצד צפון יש ערמות גבוהות שאני תחמתי אותם ואף אחד לא יכול לעבור וגם מהצד המזרחי יש סוללות גבוהות של עפר והכניסה היא רק כניסה עם מחסום כי אין כניסה שניתן להוריד ולהרים וזה המקום היחיד שאפשר להיכנס בזמן הרלבנטי לכתב האישום, לא היה ליד המחסום שומר כל הזמן ואם המחסום היה פתוח רק משם אפשר להיכנס ושם לא מסתובבים אנשים ואין שם הרבה תנועה ואף אחד לא נכנס לשם ומי שלא שייך לא מגיע לשם". לשאלה "מראה לך את התמונות שסומנו ת/2, אתה אי פעם הורית למישהו לזרוק את הערימות שרואים בתמונות השנייה והשלישית מלמעלה בת/2" השיב "אני רואה את הערימות בתמונות האלה כמו שציין העד הקודם יש גם שכנים כמו שאמר יחזקאל כהן שעובדים ושופכים, אין לי שומר קבוע ליד המחסום יכול להיות שמישהו נכנס ושפך. אני לא הורתי לאף אחד לזרוק את הערימות הספציפיות האלה שרואים בתמונות בת/2 אמצעית ותחתונה". לשאלה "האם יש לך ובתקופה הרלבנטית לכתב האישום האם היה לך רישיון מוביל בתוקף להובלה כללית בשכר, האם אותו רישיון היה לך בעת קרות האירוע?" השיב "כשהוציאו חוק במדינה לא יודע באיזה שנה אולי לפני 5-6 שנים הוציאו חוק לרישיון ניהול עסק להובלה ושינוע של חומרים עשיתי את הרישיון הזה, עברתי קורס וקיבלתי רישיון - מוגש ומסומן נ./1". לשאלה "נאשם 2 העיד במשטרה שהוא שפך ערימה אחת בשטח בהוראתך, מה כללה הערימה הזאת" השיב "אני לא יכול להגיד בדיוק מה כללה הערימה, בזמנו היה שם בור בשטח שלי ורציתי וחייב הייתי ליישר את זה כי רציתי לתקוע שם יתד לפני שמישהו אחר ישתלט לי על השטח". בחקירתו הנגדית אישר נאשם 1 כי נאשם 2 עבד אצלו בתקופה הרלבנטית לכתב האישום . לשאלה "אם נאשם 2 אומר בעדותו במשטרה שאתה הוא זה שביום 3.8.08 נתת לו את ההוראות לשפוך את מה שהיה במשאית בשטח שלך נשוא הדיון זה היה בפועל" השיב " אם הוא אמר את זה במשטרה אז אני מכיר את נאשם 2 והוא עבד אצלי והוא נכנס מאוד מהר ללחץ והוא לא יכול לדייק ולזכור בדיוק אולי הוא אמר את זה בחקירה אבל אולי הוא יכל להגיד שזה הבן שלי, באמת אני מאשר שנאשם 2 על דעת עצמו לא שפך את מה שהיה במשאית כלומר את החומר שהיה במשאית בשטח שלי אלא עשה את זה על פי ההוראה שניתנה לו בין אם על ידי או על ידי הבן שלי". לשאלה "אם אתה אומר במשטרה בעמ' 4 שורה 16 מתארים לך את המקום השעה המשאית ושואלים אותך מדוע השליך שם הנהג את הפסולת ובשורה 17 אתה אומר "אני שלחתי את הנהג"" השיב "אני אמרתי את זה. אני לקחתי את האחריות על עצמי. אני והבן שלי אותו דבר". לשאלה "תאשר לי שבאותו יום ושעה ובמקום כפי שמצוין בכתב האישום הנהג שלך הגיע עם המשאית והשליך שם בשטח שלך?" השיב "אם נאשם 2 אמר לך בהודעה שלו במשטרה שאני שלחתי אותו לשטח שלי כדי להשליך עם המשאית שלי שם בשטח אז אני אומר שמה שהוא אמר זה נכון כי הוא לא יגיד משהו ולא יעשה משהו מבלי שאני אמרתי לו משהו או הבן שלי כי אני והבן שלי אותו דבר". לשאלה "מכאן למדים שאין מחלוקת שהנהג שלך נאשם 2 השליך בשטח שלך מהמשאית משהו והמחלוקת היא האם זה פסולת או לא?" השיב "לפי העובדות אנחנו מצמצמים את המחלוקת אני באמת אומר שאין ספק שנאשם 2 הגיע עם המשאית לשטח שלי ביום ובשעה הנקובים בכתב האישום והשליך מהמשאית שבשטח שלי משהו שאני והבן שלי אמרנו לו שיעשה זאת וכך הוא עשה ורק הויכוח הוא מה הוא השליך" (ההדגשה שלי א.ט). לשאלה "בעמ' 4 אתה אומר שורה 17 בהודעה שלך "זה לא פסולת זה גושי בטון וברזל" " השיב "אמרתי את זה כי החוקר הראה לי תמונה אז מה אני יגיד לו שזה זהב. ראיתי אבנים וברזלים, מה אני יגיד לו זה חול. אני לא יודע אם הנהג שפך את זה אבל אין מחלוקת שהוא שפך חומר ואני אמרתי לו מה שראיתי בתמונה שהוא הראה לי". לשאלה "מפנה אותך לת/2 תמונה התחתונה - מה אנחנו רואים בתמונה?" השיב "רואים אבנים ואני גם רואה חומר זה נקרא פסולת יבשה שניתנת למחזור בקלות ולמילוי ואני גם רואה שזה בשטח שלי שאני רציתי באמת למלא שם ורואים בתמונה שיש שם בור שרציתי למלא וחייבים היה למלא שם". לשאלה "עורך הדין שלך הציג רישיון מוביל שהוא בתוקף מדצמבר 2009 שהאירוע הוא משנת 2008" השיב "כל שנה מחדשים לי את הרישיון מוביל הזה, אין לי להציג היום את הרישיון מוביל לשנת 2008 את הקורס עברתי בשנת 1995 פחות או יותר". לשאלה "תאשר לי שרישיון עסק שכתוב עליו רישיון עסק להובלת פסולת על פי החוק לא היה לך למועד הרלבנטי לכתב האישום ואני אומרת לך שאין לך?" השיב "אני עובד בזה 35 שנה ולא אמרו לי שאני צריך רישיון עסק אם אני בא למישהו לחצר שלו שיש לו אבנים ופסולת ואני אגיד לו שאני לא יעשה את העבודה". לשאלה " אם רוצים לגשת לשטח ולטייל בו ואני מתכוונת לשטח שלך האם אני יכולה ואני מדברת על שנת 2008" השיב "אני מעריך אם את ספורטאית טובה ואת מטפסת על גבעות ושיחים ומכשולים וכך גם משפחתך תוכלו להגיע לשם". לשאלה "במשטרה אמרת בעמ' 5 שורה 5 יש את השאלה "יכול להיות שמישהו נכנס בלי שתדע" ואתה אומר בשורה 6 ואילך "יכול להיות יש שער עם מחסום אבל במשך כל היום השער פתוח...." מה נכון שהשער פתוח כל היום או לא? השיב "אמרתי שהשער לא סגור כל היום או מי שבא ופותח אותו אז הוא נשאר פתוח, אין שם מה להסתיר יש שם מנעול של מקום לסגור". לשאלה "היה מנעול?" השיב "בכל התקופה היה מנעול ובא מישהו ופרץ אותו ודווקא שיש מנעול דווקא אנשים רוצים לבוא ולראות מה יש שם אז המחסום לא היה נעול". נאשם 2, זוקא ששון בעדותו בבית המשפט אישר כי הוא עובד אצל נאשם 1 כנהג משאית בעבודות עפר ולדבריו "פעם מוביל לפה ופעם לשם" לשאלה "כנהג משאית יצא לך אני מניח מידי פעם לנסוע בכביש 2. האם שאתה נוסע ויש את העצים אתה יכול לראות את השטח של וילנר תוך כדי נסיעה" השיב "אני נהג משאית והמשאית גבוהה לפעמים כן אפשר לראות מה נעשה בשטח של וילנר מהגובה הזה" לשאלה "כשאתה נוסע על כביש החוף ואתה מצליח לראות מה קורה בשטח של וילנר ורואים משאית שופכת שם אתה מצליח לראות איזה חומר היא שופכת שם" השיב "לא". בחקירתו הנגדית אישר נאשם 2 כי הוביל גם פסולת בניין במסגרת עבודתו אצל נאשם 1, עם זאת ציין כי במועד הנקוב בכתב האישום - 3.8.08 לא הוביל פסולת בניין. לשאלה "במשטרה אמרת בשורה 25 בעמ' 1 אמרת לאחר ששאלו אותו שתספר בקצרה מה קרה באותו יום ואמרת "באתי לעבודה בבוקר בשעה 07:00 והיתה לנו עבודות אחרות מלבד הפסולת הזו שנתפסתי לקחתי פסולת בניין מנתניה ליד הים אני לא זוכר באיזה רחוב, שופל שייך ליהודה וילנר הוא השופל העמיס את המשאית שבה אני נוהג בפסולת ומשם מנתניה נסעתי לרכבת ושם זה שטח שלו של יהודה וילנר ושפכתי את הפסולת במקום". זה מה שאמרת, האם זה נכון או לא נכון?" השיב "זה היה חול עם לבנים ואם אתם קוראים לך פסולת או לא פסולת. שהוא תפס אותי הוא לא ראה שזה פסולת איך הוא יכול לראות מכביש החוף ואני בכלל שיצאתי הוא פתאום בא אומר לי שמע שפכת פסולת צילמתי אותך. אמרתי לו אם שפכתי תראה לי אני לא שפכתי פסולת. כנראה אחרי שחקר אותי הלך צילם את הערימות ואת המשאית שאני לכוון מערב שאני רוצה לאכול". לשאלה "אתה אומר במשטרה לאחר שעוד פעם שואלים אותך מי אמר לך לשפוך את פסולת הבניין ברכב ואתה אומר יהודה וילנר" השיב "אז אני אומר שיש שינויים בעבודה. יכול להיות שבאותו יום יהודה וילנר אמר לשפוך את החומר הזה בשטח הזה" לשאלה "שאלו אותך בעמ' 2 שורה 53 איזה סוג פסולת בניין שפכת ברכבת ואתה עונה בלוקים כאלה וזה כתוצאה מהריסה של בית אני לא זוכר בדיוק את שם הרחוב" השיב "נכון. בלוקים עם חול אבל אני לא יודע אם קוראים לזה פסולת". לשאלה "שואלים אותך במשטרה עמ' 2 שורות 42-43 "למקום שהגעת לרכבת ושפכת פסולת בניין המקום הוא פתוח" והשבת "כן". אחר כך שאלו אותך האם יש שומר או מישהו שאומר לך איפה לשפוך בדיוק ואתה משיב "אין אף אחד המקום פרוץ"" השיב "נכון הוא פרוץ אבל יש שער מברזל שמרימים אותו ופותחים אותו". שמעתי עדויות עדי התביעה עדויות הנאשמים עצמם, עיינתי במוצגים שהוגשו ושמעתי סיכומי הצדדים בפני. עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותו של עד התביעה - המפקח פליקס פיינשטיין - מפקח במשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה. עדותו היתה כנה, רצינית, אחראית ומדויקת. נחה דעתי כי זכורים היו לו כל פרטי התרחשות האירועים נשוא כתב האישום וכי ניתן לסמוך על גרסתו הנתמכת במזכרים אשר אחד מהם נרשם ביום האירוע נשוא כתב האישום והמזכר השני נרשם למחרת יום האירוע נשוא כתב האישום. כמו כן לוותה עדותו של המפקח בצילומים אשר צולמו ביום האירוע נשוא כתב האישום והן צילומים שצולמו למחרת יום האירוע נשוא כתב האישום. כמו כן צורף לעדותו תצלום אויר של השטח נשוא כתב האישום. כמו כן מהימנה עלי עדותו של עד התביעה יחזקאל כהן אשר היה עד וראה כשהוא נסע יחד עם המפקח פליקס פיינשטיין את אירוע השלכת הפסולת המיוחס לנאשמים בכתב האישום ואשר גרסתו נתמכה בהודעה שמסר במשטרה הירוקה למחרת האירוע נשוא כתב האישום. עדותם של עדי התביעה לא נסתרה ע"י הנאשמים בראיות ממשיות כלשהן. לא כך באשר לעדות הנאשמים. עדות הנאשמים היתה בלתי כנה, חמקנית, מלאת סתירות ו/או דיוקים ואין בעדותם יותר מאשר ניסיון להרחיק עצמם מאחריות למיוחס להם בכתב האישום. מעדות המפקח פליקס פיינשטיין והעד יחזקאל כהן עולה כי במהלך נסיעתם בכביש מספר 2 לכיוון צפון, האט המפקח את נסיעתו ואז הבחינו באופן ברור במשאית המשליכה פסולת בניין במקום נשוא כתב האישום. כך עולה הן מעדות המפקח שציין בעדותו בבית המשפט :" באותו יום נסעתי יחד עם בחור בשם יחזקאל כהן ברכב שלי מכוון מחלף פולג לכוון צפון ובסביבות שעה 12:32 מעט דרומית לגשר הארי בנתניה בחלקו המזרחי של כביש 2 ראיתי משאית עומדת ונהגה מרים את ארגז המשאית, האטתי את הנסיעה ראיתי פסולת נופלת מארגז המשאית לכוון הקרקע פסולת בניין בעיקר גושי בטון וברזלים. לאחר שראיתי את ההשלכה נכנסתי לאזור תעשיה בצמוד לאתר אגד בנתניה שם יחזקאל כהן ירד מהרכב כי הוא היה טרמפיסט ברכב שלי והעדיף לרדת ליד תחנת הדלק ואני המשכתי לכוון השטח בו ראיתי את המשאית משליכה את הפסולת שתיארתי. הגעתי לכוון השטח הזה וראיתי משאית יוצאת מכוון השטח ממקום בו נהג המשאית השליך את הפסולת עצרתי ליד המשאית וביקשתי מהנהג הסבר מה הוא עושה שם ושאלתי אותו למה הוא שופך את הפסולת בשטח הזה. הנהג מסר שבעל המשאית יהודה וילנר אמר לו והורה לו לשפוך את הפסולת במקום הזה. יחד עם הנהג של המשאית נסעתי למקום בו הושלכה הפסולת וזה היה כ- 200 מטר מהמקום שבו פגשתי את נהג המשאית עם המשאית, במקום ראיתי שתי ערימות פסולת בניין זהות של חומר זהה, הנהג אישר לי שהוא שפך את ערימת הפסולת כפי שציינתי במקום כפי שתיארתי מהמשאית. במקום לקחתי מייד את נקודת הציון של המקום (נ.צ) ובהמשך יחד עם הנהג והמשאית שלו נסענו לתחנת נתניה אני ברכב שלי והוא עם המשאית, הנהג ששון זוקה הזדהה בפני עם מספר ת.ז. שלו וזה נרשם במזכר ת/1". כך גם מעדותו של עד התביעה יחזקאל כהן אשר ציין בהודעתו במשטרה- מוצג ת/6 "בסביבות השעה 12:30 כ - 500 מ' לערך לפני תחנת דלק סונול בנתניה על כביש החוף הבחנו במשאית וולבו לבנה ההיבר עומדת בחלק התחתון כ- 50 מטר מכביש החוף מזרחה ושופכת פסולת בניין". נאשם 2 בהודעתו במשטרה - מוצג ת/9 - ציין באשר לארוע מיום 3.8.08 שהוא המועד הנקוב בכתב האישום הדברים הבאים: "באתי לעבודה בבוקר בשעה 07:00 והייתה לנו עבודות אחרות מלבד הפסולת הזו שנתפסתי לקחתי פסולת בניין מנתניה ליד הים. אני לא זוכר באיזה רחוב בדיוק , שופל שייך ליהודה וילנר, הוא השופל העמיס את המשאית שבה אני נוהג בפסולת ומשם מנתניה נסעתי לרכבת ושם זה שטח שלו של יהודה וילנר ושפכתי את הפסולת במקום". בעדותו בבית המשפט טען נאשם 2 כי אינו יודע אם החומר שהשליך הינו פסולת , אך לא כפר בעובדת ההשלכה במקום פעם אחת וכדבריו :כנראה שזה לא פסולת. זה אבנים בלוקים כנראה עם חול". ולשאלה "שואלים אותך כמה פעמים שפכת ביום 3.8.08 ואמרת פעם אחת" השיב "נכון". נאשם 1 אישר כי השטח נשוא כתב האישום בבעלותו ומשנשאל בחקירתו במשטרה - מוצג ת/7 מדוע הורה על השלכת פסולת בניין בשטח האמור לא כפר נאשם 1 בעובדת ההשלכה במקום נשוא כתב האישום אלא טען כי הוא עוסק במיון החומר המושלך ולדבריו :"אני שלחתי את הנהג וזה לא פסולת זה גושי בטון וברזל שהכל אני ממחזר את זה את הברזל אני מוציא ואת הבטונים אני מפזר בשטח ואחרי זה עובר עם השופל ומהדק את זה ומגביה את השטח...". עדי התביעה - המפקח פיינשטיין והעד יחזקאל כהן העידו על קשר עין בין המשאית אשר השליכה בשטח פסולת בניין. לשאלה "מה המרחק בין הכביש לבין השטח בו לטענתך הושלכה הפסול" השיב "מרחק של כ- 50 מ' ". ועוד הוסיף וציין "...יש חלק אחד שהשורה של העצים היא לא רציפה כל פעם יש קטעים של כ- 20-30 מ' שאין שם עצים וניתן לראות את השטח בנוסף בתמונה העליונה בדף ת/4 צולמה על ידי מכוון מערב לכוון מזרח שאני עומד ממש על גדר הבטיחות ורואים שיש מרווח בין העצים". כך גם ציין עד תביעה כהן יחזקאל לשאלה "אמרת שהיתה שם חורשה של אקליפטוסים איך ראית את השטח" השיב "החורשה לא ממש צפופה ואפשר לראות בין העצים". באשר לחומר שהושלך במקום נשוא הדיון הרי שיוחסה לנאשמים עבירה של השלכת פסולת בניין שהגדרתה בסעיף 1 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984 "חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים". מצילומים ת/2 שצולמו ע"י המפקח פיינשטיין עולה תמונה לפיה החומר שהושלך הינו פסולת בניין כהגדרתו בחוק מעצם תכולתו: אבנים, קרשים, ברזלים, ניילונים וגושי בטון. מעבר לתמונות, ציין המפקח כי תכולתו של החומר המושלך הינה "פסולת בניין בעיקר גושי בטון וברזלים" - מוצג ת/1. כך גם ציין עד התביעה יחזקאל כהן "אם אמרתי בעדות שלי במשטרה שהמשאית השליכה אבנים ופסולת כמו שהעדתי במשטרה זה מה שראיתי בוודאות". נאשם 2 בהודעתו במשטרה - מוצג ת/9 ובעדותו בבית המשפט לא הכחיש כי המשאית שפכה במקום נשוא כתב האישום פסולת אלא שהסביר את תכולת החומר באומרו שכללה "בלוקים וחול מהריסת בית". נאשם 1 בעדותו בבית המשפט ציין "אני לא יכול להגיד בדיוק מה כללה הערימה, בזמנו היה שם בור בשטח שלי ורציתי ליישר את זה כי רציתי לתקוע שם יתד לפני שמישהו אחר ישתלט לי על השטח" ומכאן שאף נאשם 1 מודה בהכנסת חומרים בלוקים וחול לשטח נשוא הדיון לצורך יישורו. הנאשם 1 בעדותו בבית המשפט מודה בפה מלא כי הינו עוסק במחזור פסולת ואף מכניס פסולת לצורך מילוי בור. טענת נאשם 1 לפיה מאחר והשתמש בחומר למילוי בור אין לראות בכך פסולת שהושלכה ממשאיתו במקום נשוא כתב האישום - אין בה ממש דינה להדחות וכך אני מורה. יפים הדברים שנאמרו לענין זה אך לאחרונה בפסק דינו של בית המשפט העליון מפי כבוד השופט רובינשטיין ביום 24.11.10 ברע"פ 8478/10 יוסף אליאס נ' מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה (פורסם בנבו) (להלן :"פסק דין אליאס"):"ראשית, כעולה מפרוטוקול הדיון בבית משפט השלום, המבקש הודה בחקירתו כי הוביל לשטחו של מר זבידי פסולת בנין (עמ' 1 , שורות 28-29). פסולת בנין מוגדרת בחוק כ"חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים" בכגון דא עסקינן. שנית, המבחן שקבע המחוקק לקיומה של "פסולת בנין" אינו אינסטרומנטלי, קרי, לא נקבע כי חומרים שלא ניתן לעשות בהם שימוש או שאין מניעה לעשות בהם שימוש יוגדרו כפסולת ואילו כאלה שניתן למחזרם בצורה זו או אחרת לא יוגדרו כפסולת. המבחן הוא מהותי, כלומר חומרי בנין מסוגים שונים המושלכים בו ומהווים מפגע סביבתי ואסתטי, יראו בהם פסולת בניין על פי החוק". לעניין הרכיב של השלכת הפסות ב"רשות הרבים" כהגדרתה בחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד - 1984 הרי שסעיף 1 לחוק קובע כי משמעות הדיבור "רשות הרבים" היא "כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש בו או עובר בו למעשה". בפסק דין אליאס שהוזכר לעיל, קבע כב' השופט רובינשטיין לעניין זה כי "המחוקק אימץ הגדרה רחבה, לפיה גם אם נמצא שטח בבעלות פרטית, כפי שנטען בענייננו, ניתן לראות בו רשות הרבים לעניין החוק , וההוכחה היא אמפירית , לא פורמליסטית. הדעת נותנת כי התכלית שביסוד הדברים היתה , שלא לאפשר היווצרות של "חורים ברשת" על ידי ויכוחים אם המדובר במקרה פלוני בשטח פרטי או שטח ציבורי, ולצמצם לשאלה אם אכן משתמש הציבור בפועל בשטח המדובר . לשלמות התמונה אציין , כי ההגדרה שבסעיף 1 ל"רשות הרבים שונתה ככל הנראה במהלך החקיקה, שכן בהצעת חוק רשות הרבים (שמירה על הניקיון), תשל"ו- 1976 (השם שונה אח"כ ל"חוק שמירת הניקיון") הופיעה הגדרת רשות הרבים כ"כל מקום שהציבור זכאי או רשאי להשתמש בו או לעבור בו". ואולם, בחוק כפי שהתקבל , כנראה מטעמי צרכי החיים, הוספו המילים "או שהציבור משתמש א עובר בו למעשה,. בית המשפט המחוזי קבע , מתוך הראיות בתמונות כפי שהיו גם בפני בית משפט השלום , שהשטח האמור נגיש לציבור. בית המשפט הצביע על כך שבסמוך למועד השלכת הפסולת תועדו ילדים בשעת משחק, וכי גם המפקח נכנס לשטח באין מפריע . עצם בעלותו של זבידי בשטח, שעליה אין חולק, אינה רלבנטית איפוא לפליליות מעשהו של המבקש. כפי שציין בית המשפט המחוזי , מעבר לסכנת הזיהום הסביבתי הנובעת מן הפסולת, קיימת סכנה נוספת , שבהעדר פיקוח ושילוט מתאימים - הציבור העושה שימוש בשטח עלול להיפגע מן הפסולת, וניתן להניח שמכאן הזהירות היתירה שנקט המחוקק. הפרשנות הפורמליסטית שמציע המבקש למונח "רשות הרבים" אינה עולה איפוא בקנה אחד עם לשון החוק ותכליתו. אכן במשפט פלילי עסקינן, אך הוראתו הברורה של המחוקק מדברת בעד עצמה". דברים אלה יפים ומתאימים לענייננו. מהצילומים אשר הוצגו מוצגים ת/2 ו- ת/4 עולה מראה עיניים של שטח פתוח לחלוטין ו"פרוץ" כהגדרת נאשם 2 בהודעתו במשטרה - מוצג ת/9 ובעדותו בבית המשפט " תיאור השטח שבו הושלכה הפסולת השטח הוא שטח פתוח לחלוטין אין שם גדרות או שערים , השטח הוא טבעי בחלק המערבי של השטח ישנה גדר הפרדה של מע"צ וזו גדר בטיחות שהיא מונעת כביכול כניסה מכיוון מערב לשטח הזה אבל בחלקים האחרים השטח פתוח לחלוטין". עוד הוסיף וציין נאשם 2 בעדותו בבית המשפט "כן. מי שרוצה לעבור שם יכול לעבור. בת/4 שבתמונה התחתונה רואים שביל שגם הולכי רגל וגם כלי רכב יכולים לעבור שם ובנוסף לזה אני רוצה לומר זה שמדובר בשטח עם צמחייה ופרחים מיוחדים ורואים בשלושת התמונות בדף 2 לת/4". ועוד ציין "נכון הוא פרוץ אבל יש שער ברזל שמרימים אותו ופותחים אותו". נאשם 1 בעדותו בבית המשפט ניסה לתאר כי השטח אינו רשות הרבים ולא ניתן לעבור והכל בהסתמך על מזכר של עד התביעה רס"ב אמנון בו נעים לפיו מדובר בשטח "ענק", כתיאורו, אך הנאשמים שניהם מתארים בהודעותיהם במשטרה ובעדותם בבית המשפט כי המקום פתוח כל היום. מכל האמור עולה כי רכיב עבירה זה של רשות הרבים מתקיים בענייננו. כפי האמור לעיל אף אם מדובר בשטח פרטי הרי הגישה לציבור המשתמשים פתוחה וניתן להגיע למקום, כשאין כל מניעה לעשות כן, אין כל גידור והמדובר בשטח פתוח. לעניין העבירה שיוחסה לנאשם 1 בדבר ניהול עסק ללא רישיון - עבירה לפי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) הרי שבצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995 פריטים 5.1 ב' ו - 8.3. ב' מוגדר כי איסוף , הובלה, מיון, עיבוד, ניצול ומחזור של אשפה ופסולת הינם רכיבי עסק הדורשים רישיון על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968. נאשם 1 לא הרים את הנטל המוטל עליו בעניין זה ולא הציג כל רישיון עסק בתוקף לגבי התקופה המיוחסת לו בכתב האישום. נאשם 1 הציג בפני בית המשפט - מוצג נ/1 - רישיון מוביל , דהיינו רישיון להוביל על המשאית הובלות, אך גם רישיון זה אינו מתייחס לתקופה האמורה בכתב האישום וגם אין זה רישיון עסק לפי הדין. נאשם1 הודה בבית המשפט ובהודעתו כי הינו עוסק בהובלות, מיון , מחזור של פסולת בשטחו. ואף נאשם 2 העיד כי הוא מוביל פסולת בניין במשאית. מהאמור לעיל עולה כי הנאשם 1 לא החזיק בתקופה הרלבנטית לכתב האישום רישיון עסק להובלה, איסוף, מיון, עיבוד, ניצול ומחזור של אשפה ופסולת - הכל כמיוחס לו בכתב האישום. לסיכום, הוכחו בפני העובדות המפורטות בכתב האישום ואני מרשיעה הנאשמים בעבירות כתב האישום לפי סעיפי האישום המיוחסים להם. פסולתבניין