תקנה 46 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 46 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984[29] קובעת, כי תובע רשאי לאחד בתובענה אחת כמה עילות, והכל כשאין הוראה אחרת בענין. מכאן, שניתן לצרף גם עילה שמקורה ב"בקשה" לכתב התביעה. תקסד"א 1984 (הישנות)