ארגון פשיעה - הארכת מעצר

החלטה 1. זוהי בקשת המדינה להאריך את מעצר המשיב 1 (להלן - "המשיב") בתשעים ימים או עד למתן פסק דין בעניינו, לפי המוקדם. מעצרו של הנאשם האחר, אבי שילוח, באותו אישום הוארך כאמור על פי הסכמתו. 2. ביום 12.1.04 הוגש נגד המשיב וכנגד 15 נאשמים נוספים כתב אישום המייחס להם עבירות של ניהול, ארגון, והכוונת פעילות בארגון פשיעה על פי חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003. כן מיוחסות למשיב ולאחרים עבירות גניבה בידי מורשה, גניבה בנסיבות מחמירות, החזקת נכסים שהושגו בפשע, שיבוש הליכי משפט, וכל אלה במסגרת ארגון פשיעה. למשיב מיוחס כי הוא, ביחד עם אחרים, היו מאוגדים בארגון פשיעה אשר פעל במסגרת מאורגנת במשך שנתיים. המשיב עמד בראש הארגון, בעוד הנאשם אבי שילוח שימש עוזרו ויד ימינו. המשיב ואחרים פעלו במסגרת הארגון לביצוע מעשים פליליים אשר כללו, בין היתר, תכנון והוצאה לפועל של גניבת מכולות מנימלי חיפה ואשדוד, פריצה למחסנים, אחסון סחורות גנובות, הפצת הסחורות לקונים שונים, עליהם נמנו גם נאשמים אחרים באותה פרשה. המדובר בעבירות שהיקפן הכספי מגיע כדי 26 מליון ₪. 2. ביום 11.3.04 נעצרו המשיב ואבי שילוח עד תום ההליכים נגדם. יתר הנאשמים שוחררו בתנאים מגבילים. ערר המשיב ושתי בקשות לעיון חוזר שהגיש על החלטת המעצר נדחו. 3. בחודש ספטמבר 2004 החלה שמיעת הראיות בתיק, לאחר ששלושה מועדי הוכחות שנקבעו לתחילת חודש יוני נדחו. התיק נקבע להמשך הוכחות במועדים שונים באוקטובר, בנובמבר ובדצמבר 2004. 4. המדובר במשפט מורכב הכולל 12 אישומים, וכורך 16 נאשמים. המדובר בהליך הצורך זמן שיפוטי רב ומועדי הוכחות רבים. הערכאה הדיונית עושה מאמץ ניכר על מנת לקיים ישיבות הוכחות רבות ככל האפשר, סמוכות זו לזו, אולם במסגרת כלל המטלות המונחות על שכמה, נראה כי המשפט עשוי להימשך עוד זמן ניכר. יש גם להיות ערים לכך כי, מבין כל הנאשמים, רק המשיב ואבי שילוח עצורים, והיתר שוחררו בערבות. מנגד, שחרורו של המשיב כרוך בסכנה לציבור. פעילותו כראש ארגון פשיעה, כמיוחס לו בכתב האישום, ואופי המעשים המיוחסים לו ולחבריו במסגרת הארגון מצביעים על חשש מיידי לא רק מהישנות מעשי עבירה, אלא גם משיבוש הליכי משפט ואפשר אף הימלטות. למשיב עבר פלילי בתחום אלימות ורכוש, כמו גם בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, וכל הנתונים הללו מצביעים על סיכון ממשי משחרורו. בהינתן מכלול השיקולים, יש לקבל את הבקשה ולהאריך את מעצר המשיב כמבוקש. יש להניח כי בית המשפט יתן משקל למורכבות ההליך ולצורך להועיד לו זמן שיפוטי ראוי כדי להשלים את פרשת ההוכחות וליתן הכרעת דין מוקדם ככל האפשר. מעצר המשיב מוארך, איפוא, בתשעים ימים מיום 12.10.04 או עד למתן פסק דין בעניינו, על פי המוקדם מביניהם. הארכת מעצרמעצר