היעדרות ממילואים עונש

פ ס ק - ד י ן המערער, סמל, חייל הנמנה על כוחות המילואים, הורשע בבית הדין המחוזי מ"ש צפון, על-פי הודאתו, על דבר העדר מן השירות שלא ברשות, למשך שנה ו-233 יום. ההיעדרות תמה בהתייצבותו. בית הדין המחוזי השית עליו 15 ימי מאסר בפועל, שמניינם מיום המעצר; שני חודשי מאסר מותנים; וקנס בסך 500 ש"ח. הערעור מופנה כלפי רכיב הקנס שבענישה. טרם השמע הערעור, הציגה לפנינו התביעה עמדה המצטרפת לעמדת ההגנה. בנסיבות העניין, מתקבלת עמדתם המשותפת של הצדדים. נוכח העובדה, שההיעדרות תמה בהתייצבות המערער, ובהתחשב בנסיבות האישיות - די במאסר בפועל ובמאסר המותנה כדי לענות על צרכי הענישה. הקנס שהוטל בערכאה קמא בטל. יתר רכיבי הענישה שנקבעו בגזר הדין של הערכאה קמא נותרים על כנם. צבאמילואים