הצמדת מטען חבלה לרכב - מעצר

החלטה 1. זו בקשה שמינית להארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים לצורך ניהול משפטו, או עד למתן פסק דין, לפי המוקדם. עיקר הטעם להתמשכות המשפט מאז אוקטובר 2003 נעוץ בכך שהדיון המשפטי של אחד משותפיו של המשיב טרם הסתיים. בית המשפט המחוזי דן בבקשה נוספת מטעם המדינה לעיון חוזר בהחלטתו לדחות בקשה להעיד את אותו עד בטרם סיום משפטו, תוך סטייה מהילכת קינזי, אולם בקשה זו נדחתה. אי לכך, לא ניתן לסיים את פרשת הוכחות התביעה, וזמן המשפט מתארך. 2. ב-18.8.02 הוגש כתב אישום כנגד המשיב ונאשם נוסף המייחס להם עבירות רצח, נסיון לרצח והיזק בחומר נפיץ. על פי האישומים, המשיב קשר קשר עם אחרים לרצוח את אשר אילוז על ידי הצמדת מטען חבלה רב עוצמה לרכבו. המשיב הכין ביחד עם אדם נוסף, את מטען החבלה, וביום 26.4.99 הצמידו השניים את המטען לרכבו של אשר אילוז. מהתפוצצות המטען נהרג בנו בן ה-3 של אשר אילוז, והוא עצמו נפצע. המשיב נעצר עד תום ההליכים. בהתנהלות המשפט ארעו דחיות לא מעטות עקב בעיות ייצוג של המשיב ודיונים שנקבעו לצורך שמיעת ראיות בוטלו עקב כך. ביום 1.6.03 בוטל הסכם עד מדינה שנעשה עם עד התביעה העיקרי, יחיא תורכ, וכתוצאה מכך מתנהל כנגד תורכ הליך פלילי המעכב את מתן עדותו במשפט בענייננו. משפטו של תורכ נתקל אף הוא בקשיים דיוניים לא מעטים עקב בעיות ייצוג, וכריכת שני ההליכים המשפטיים של תורכ ושל המשיב זה בזה עקב הילכת קינזי יצר, מטבע הדברים, קושי לוגיסטי בניהול פרשת התביעה במשפטו של המשיב. כיום, ממתין משפטו של המשיב לסיום משפטו של תורכ, וההליך האחרון מצוי בשלב סיכומי בעל-הדין. 3. הנסיבות בתיק זה אינן מותירות מוצא אחר אלא להיענות לבקשת המדינה להאריך את מעצר המשיב פעם נוספת. מן הצד האחד, התמשכות המשפט היא בלתי נמנעת, בין היתר, עקב הצורך בהמתנה לעדותו של עד תביעה חיוני עד לאחר סיום משפטו. האילוצים הדיוניים המתרחשים עקב הילכת קינזי הינם בלתי נמנעים, ומהווים מניעה אובייקטיבית להתקדמות המשפט בקצב ראוי אשר לא ניתן להתגבר עליה גם מקום שמושקע מאמץ על ידי בית המשפט לסיים את ההתדיינות תוך זמן סביר. מן הצד האחר, מדובר בנאשם שהסיכון לציבור מפניו הוא ישיר ומיידי. המשך החזקתו במעצר הנו הכרח בל-יגונה כדי להגן על שלום הציבור. בנסיבות הענין, ונוכח האיזון המתבקש בין אינטרס הציבור וצרכי ניהול המשפט, אל מול הצורך בשמירה על ערכי החירות האישית של הנאשם, גוברים השיקולים הראשונים. יש להניח כי עם סיום משפטו של העד טורק, יעשה בית המשפט כל שבידו כדי לסיים גם משפט זה, בהתחשב בתקופה הארוכה שחלפה כבר מאז נפתח. אני מאריכה, איפוא, את מעצרו של המשיב בתשעים ימים החל מיום 14.10.04 או עד למתן פסק דין, לפי המוקדם. רכבמעצר