הצתת מעבדה

גזר - דין מעשי הנאשם הנאשם הורשע על פי הודאתו בהצתת מעבדת אלקטרוניקה לתיקון מכשירי חשמל בלוד, בליל 4.12.00, באמצעות ניפוץ שמשת חזית המעבדה והשלכת בקבוק בנזין בוער לתוכה. במקום נגרם נזק כבד, שהוערך ע"י בעליו בכ- 42,000 ש"ח. הרקע למעשים כשנה לפני הארוע פרצה מחלוקת בין הנאשם לבין בעל המעבדה, לאחר שזה הציע הצעת מחיר גבוהה, לדעת הנאשם, בעבור תיקון מכשיר טלוויזיה. בהמשך התרחשו תקריות אחדות בין השניים והנאשם חשד בבעל ריבו, כי פגע ברכבו. הנאשם ובני משפחתו התלוננו במשטרה כנגד בעל המעבדה, אלא שתלונותיהם נגנזו מבלי לנקוט בצעדים כנגד הנילון. מחמת אלה וכאשר חש בלחץ רב, כדבריו, הצית הנאשם את המעבדה. הנסיבות האישיות קיבלתי תסקיר בעבור הנאשם, כבן 21 שנים, ושמעתי את עדות אמו, שהוסיפה פרטים אודותיו ואודות המשפחה. מאלה מצטיירת תמונה חיובית של צעיר נורמטיבי, שעסק לאחרונה בספורט הישגי (האבקות) וגדל במסגרת משפחתית טובה ותומכת, שעלתה לישראל בשנת 1991. שרותו בצבא נקטע כעבור שנה, מחמת בעיות ת"ש ורצונו לסייע בפרנסת המשפחה. אגב עיסוקו בספורט נפגע וזוכה בנכות של 25% מטעם המוסד לביטוח לאומי. הנאשם נמנע מלשתף את משפחתו במחלוקת המתמשכת עם המתלונן והוריו מתקשים להבין, עד היום, את התנהגותו החריגה, שעיקרה ההצתה. הוא נטל אחריות מלאה על מעשיו, הביע חרטה ובושה ומתקשה להסביר את מה שעשה. מאז נעצר ושוחרר ממעצר בן 7 ימים, שהה למעלה מחמישה חודשים במעצר בית מלא. על עבירת ההצתה והענישה בגינה עבירת ההצתה היא מן החמורות שבעבירות, ובדין כך. על חומרתה אמר בית המשפט העליון בע"פ 2932/00 אלמקייס נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 2001 (1) 987: "חומרתה של עבירת ההצתה ברורה ונהירה על פניה, על שום הסיכון לחיי אדם ונזק הרכוש שהיא טומנת בחובה". סיכונים כאלה היו קיימים גם בעניננו. נקל לתארם מתוך עיון בתצלומים שהוגשו (לוחות ת1/ א' - ג'), מכוחם ניתן להבחין, כי המדובר בבית עסק ששכן בבנין, שבו יחידות נוספות. בתי המשפט החמירו עם מבצעי עבירת ההצתה, פועל יוצא של חומרתה והסיכונים הצפויים מפני האש המשתלחת, שאין לדעת עד היכן תגיע ובמי תפגע. יסוד ההרתעה, רכיב מרכזי בענישת ההצתה, הביא, בצד יתר השיקולים, להטלת עונשי מאסר בפועל ממשיים על העבריינים מסוג זה. כאשר נמנעו בתי המשפט מלגזור ענישה כזו, היה זה, בעיקרו של דבר, במסגרת הסדרי טיעון וכאשר גם התביעה עתרה, בשל נסיבות מיוחדות, להקלה בעונש. ענישת הנאשם לזכות הנאשם עברו הנקי, גילו הצעיר והיסודות החיוביים שהוזכרו בתסקיר. גם חרטתו, ובמידת מה הנסיבות שברקע מעשיו יעמדו בעדו. לקחתי בחשבון גם את תקופת מעצרו במעצר בית מלא. מנגד, יש להדגיש את החומרה שבמעשיו, כאשר החליט, בדרך בוטה וחריפה, לנקום בבעל ריבו. יש לתת ביטוי להרתעת הרבים מפני נקיטת צעדים מסוכנים שכאלה, שנזקם - כמו במקרה זה - רב. הנאשם ראוי לעונש מאסר בפועל משמעותי. המלצת שרות המבחן להימנע מהטלת מאסר כזה על הנאשם, איננה ראויה בעיני. היא תחטיא את תכלית הענישה. אלמלא הנסיבות לקולא שהזכרתי, הייתי מחמיר עימו יותר. על פי קווים מנחים אלה, אני גוזר על הנאשם 24 חודשי מאסר מתוכם 12 חודשים לריצוי בפועל, בניכוי 7 ימי מעצרו, והיתרה על תנאי לשלוש שנים, שלא יעבור במהלך תקופה זו עבירה עליה הורשע. כמו כן אני מחייב את הנאשם בפיקוח שרות המבחן למשך שנה אחת מתום המאסר, כהמלצת השירות. אני מחייב את הנאשם לפצות את המתלונן בסכום של 10,000 ש"ח, שיופקד בגזברות בית המשפט בתוך 60 ימים מהיום, ויועבר אליו על פי השם והכתובת שיימסרו ע"י התביעה. המזכירות תמציא העתק גזר דין זה לשרות המבחן. זכות ערעור בתוך 45 ימים מהיום. שריפההצתה