ניכוי מעצר ימים

החלטה הנאשם מבקש שמתקופת המאסר בפועל של חודש וחצי, שהוא מרצה בעבודת שירות (בע' 16-18 לפר'), ינוכו 10 ימי מעצר שבו שהה, במעצר "ימים" (בסע' ג'-ד' לבקשת הנאשם). התביעה מתנגדת לבקשה, בנימוק: "אין ניכוי ימי מעצר מעונש עבודות שרות." (ראה תגובת פמת"א מיום 17.2.03). אני דוחה את עמדת התביעה. אלה נימוקיי: עבודת שירות אינה סוג נוסף של עונש, אלא צורה של נשיאת עונש מאסר בפועל (רע"פ 42/89 ועקנין, פ"ד מג (1) 511, 514 מול האותיות ב'-ג'; ע"פ 1100/91 ג'עפרי, פ"ד מז (1) 418, 431 מול האות ז'). כפי שמנכים ימי מעצר ממאסר בפועל שירוצה בבית הסוהר, כך ייעשה גם כשצורת נשיאת המאסר בפועל היא בעבודת שרות [ראה גם: תקנה 30 לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד - 1974]. כפועל יוצא, גם דין נוהג הוא, שכשבית המשפט גוזר עונש מאסר בפועל לריצוי בעבודת שירות, הוא מורה על ניכוי ימי מעצר מתקופת המאסר בפועל שתרוצה בעבודת שירות [ראה, למשל: ת"פ (מחוזי י-ם) 284/99 מציאלוב, בסע' 16 לגזר הדין מיום 2.5.00; ע"פ 4189/93 פרידריך; ת"פ 69/96 (מחוזי ב"ש) אלקיים, חן ואח', בסע' 12 (ג) לגזר הדין מיום 21.6.99; ע"פ 5140/99 וידל, חן ואח',פסק דין מיום 13.5.02;ע"פ 3575/99 דרעי, פ"ד נד (2) 721, 733 מול האות ז', ובעמ' 839; ע"פ 3598/93 אבו טיר, בס' 1 ו-2 לפסה"ד מיום 6.6.94]. על כן: התביעה תודיע לבית המשפט בדחיפות, כמה ימים לפי רישומיה, היה הנאשם עצור בשל העבירה נושא תיק זה, כדי שאנכה את ימי המעצר מתקופת המאסר בפועל שהנאשם מרצה עתה בעבודת שרות. מזכירות: להודיע לתביעה. מעצר