סיוע לעשיית עסקת סמים

פסק-דין השופטת א' חיות: 1. המערער הורשע לאחר שמיעת הוכחות בשלוש עבירות של סיוע לעשיית עסקה בסם מסוכן, ייבוא וייצוא של סם מסוכן וכן בהחזקת שטרי כסף מזויפים. האישומים שבהם הורשע המערער הם חלק מפרשה רחבת היקף, שמעורבים בה ארבעה הנאשמים הנוספים והם: האחים בני, בועז ויהודה זאבי ושמואל ינאי, אשר הועמדו לדין יחד עם המערער, וכן חיים ברל, חברו של המערער, שהועמד לדין בנפרד בגין אותה פרשה. פרשה זו עניינה עסקאות סמים חובקות עולם, אותן יזם ותכנן בני זאבי. אחיו של בני, בעז ויהודה, פעלו לגיוס כספים שנועדו למימון עסקאות הסמים. בעז ויהודה וכמוהם גם ינאי, אף השקיעו באותן עסקאות מאות אלפי דולרים. בשלב מסוים, פנה בני זאבי אל חיים ברל ואל המערער, בהיותם יהלומנים, והציע להם לחבור אליו ולסייע בידו, תוך ניצול קשריהם עם אנשי בורסה ברחבי העולם, להעביר כספים הנובעים או הנוגעים לעסקאות הסמים, ברחבי העולם. למערער היה בעניין זה מעמד מיוחד בהיותו חבר בורסת היהלומים ברמת גן. המערער וחיים ברל נענו לפנייתו של בני זאבי והיו מעורים במשך תקופה של כשנה וחצי בהכנות וכן במהלכי הביצוע של עסקאות הסמים השונות המתוארות בכתב-האישום. כמו-כן, סייעו המערער וחיים ברל במחדלים וכן במעשים, לרבות בהזרמת כספים, למימוש עסקאות הסמים. 2. בני, יהודה ובועז זאבי וכן שמואל ינאי וחיים ברל הודו במעשים שיוחסו להם, ונגזרו להם עונשים כפי מידת המעשים שבהם הודו. המערער בחר לנהל דיון והורשע לאחר שמיעת הוכחות במרבית המעשים שיוחסו לו, למעט האישום הראשון. בגין המעשים שבהם הורשע נגזרו על המערער 24 חודשי מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו ושניים עשר חודשי מאסר על תנאי. 3. בערעור שהגיש, הלין המערער הן על דבר הרשעתו והן על חומרת העונש. במהלך הדיון בפנינו, חזר בו המערער מן הערעור על ההרשעה וצמצם את הערעור לעניין חומרת העונש. בטיעוניו הדגיש הסנגור המלומד את חלקו המינורי של המערער בפרשה, את עברו הנקי, את המחיר החברתי והכלכלי הכבד ששילם בגין הסתבכותו בפרשה זו וכן את המצב הנפשי הקשה שאליו נקלע בעקבותיה. בחנו את הטענות שהעלה המערער, ואנו סבורים כי העונש שהושת עליו איננו חמור כלל ועיקר והוא תואם את חומרת המעשים שביצע. כמו-כן, קיימת תאימות הולמת בין העונש שנגזר על המערער ובין העונשים שנגזרו על יתר המעורבים בפרשה. נגע הסמים מצדיק מלחמת חורמה, מצד הרשויות הממונות על אכיפת החוק בכל חזית אפשרית, במטרה לצמצם את ממדי הנגע ואת השלכותיו ההרסניות. מפני מטרה חשובה זו, נסוגות הנסיבות האישיות וכן השיקולים האינדיווידואליים הנוגעים לנאשם כפרט. במקרה שלפנינו נחשפה, כאמור, פרשה סבוכה, החוצה יבשות, של עסקאות סמים, בה מעורבים ישראלים מעורבות עמוקה, למרבה הצער והבושה. לא מצאנו כי זהו המקרה המצדיק הקלה בעונש והתחשבות בנסיבותיו האישיות של המערער, יהא חלקו בפרשה מינורי ככל שיהא. הערעור נדחה. סמיםסחר בסמים