גוש 2061 אשדוד

מידע על גוש 2061 אשדוד: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: חעמ (אשד') 2877-05 מדינת ישראל - הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד נ' ביטון הנאשם הינו הבעלים של מבנה המצוי בחוף מי-עמי באשדוד, במקרקעין הידועים גם כחלק מחלקה 9 בגוש 2061 (להלן: "המבנה"). על פי הנטען בכתב האישום, המבנה הוקם בסטיה מהיתר בניה שמספרו 980240 (להלן: "ההיתר"). מטעם זה, ציווה בית המשפט, במסגרת גזר דין שניתן בתיק עמק 1332/99 (להלן: "ההליך הקודם"), על הריסת עבודות הבניה שבוצעו בסטיה מההיתר. בכתב האישום נטען כי בביקורת שנערכה בחודש יוני 2005, נמצא כי הנאשם לא קיים את צו בית המשפט, בכך שלא הרס את עבודות הבניה שפורטו בכתב האישום, למרות שלא קיבל היתר לביצוען. לפיכך, הוגש נגד הנאשם כתב האישום בתיק זה, המייחס לו עבירה של אי קיום צו של בית משפט. עא 55/66 ראש המועצה ו-חברי המועצה המקומית אשדוד נ' אלכסנדר אורן המשיבים מס' 1 עד מס' 4 (להלן: המשיבים) הם בעלי בתי מגורים ברובע א' באשדוד, שנועד לפי תכנית בנין-עיר מאושרת "למגורים בלבד". המשיב מס' 5 הקים ברובע זה, על חלקה 42 בגוש 2061, מבנה שנועד למטרת עסק של בית-קפה, מזנון, מסעדה ואולם חתונות ונשפים, ושכבר החל לשמש את כעליו למטרות אלו. המשיב מס' 5 הגיש למועצה בקשה לרשיון לניהול עסק במקום הנ"ל. אחרי שוועדת הרשיונות של המועצה המליצה - על-אף התנגדותה של הוועדה המחוזית לבנין ולתכנון עיר - על מתן הרשיון וראש המועצה הודיע לבא-כוח המשיבים כי המועצה עומדת לדון בבקשה וכי "עלול להיווצר רוב" למתן הרשיון, הגישו המשיבים את תובענתם לבית-המשפט המחוזי וביקשו צו-מניע זמני נגד המועצה. הנשיא המלומד נעתר לבקשה והעניק למשיבים צו-מניעה זמני, תא (ת"א) 1925/00 ריקט אביגדור נ' מרכז העיר אשדוד ק.א. בע"מ התובעים בתובענה דנן, 14 במספר, רכשו מן הנתבעות 1 ו- 2, חברת מרכז העיר אשדוד ק.א. בע"מ (להלן: "מרכז אשדוד") וחברת בנייני מרכז אלכסנדר בע"מ (להלן: "מרכז אלכסנדר") 8 דירות מגורים בשני בניינים, אשר נבנו על ידי מרכז אשדוד ברחוב נורדאו באשדוד במסגרת מיזם דיור שמכונה "מגדלי החוף", וידועים גם כחלקות 30 ו- 31 בגוש 2061 (להלן: "הדירות", "הבניינים", ו- "המיזם", לפי העניין). לטענתם של התובעים, על מרכז אשדוד ומרכז אלכסנדר, ואף על הנתבעות 3 ו- 4 אשר נמנות עם מרכז אשדוד ומרכז אלכסנדר על אשכול חברות אחד, לפצותם בסכום כולל של 1,434,983₪ נכון למועד הגשת התביעה - בגין ליקויי בנייה חמורים שנתגלו לטענתם הן בדירות והן ברכוש המשותף בבניינים, בגין ירידת ערכן של הדירות כתוצאה מכך ששטחן בפועל קטן באופן משמעותי מן השטח שהובטח להם במועד הרכישה, בגין איחור במסירת החזקה בדירות, ואף בגין עוגמת נפש וטרחה שנגרמה להם בשל ליקויי הבנייה והאיחור במסירת החזקה. תא (ת"א) 1335/91 ישעיהו נאה נ' דיור ופתוח חברה לבנין בע"מ בין התובע לנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") נחתם ביום 25.12.75 הסכם לפיו החליפו ביניהם הצדדים זכויות בעלות או חכירה בנכסי נדל"ן שונים כמפורט בהסכם. ההסכם התחייבה הנתבעת להעביר לתובע, בין השאר, את זכויות הבעלות בחנות הנמצאת באשדוד (חלקה 137/7 גוש 2061) ששטחה 62 מ"ר "הכוללת שרותים ומחסן" (ראה המבוא להסכם). הזכויות הקנייניות בחנות, ואף החזקה בה, הועברו על שם התובע כמוסכם, אלא שהתובע הבחין כי שטח החנות שנרשם בלשכת רשם המקרקעין צויין כ-52.88 מ"ר בלבד ולא כפי שסוכם בין הצדדים. על אף זאת חתם התובע על שטרי המכר על מנת לא לעכב, לטענתו, את רישום הבעלות ולאחר שהובטח לו ע"י הנתבעת שהרישום יתוקן. תא (ת"א) 1328-09 שמעון שמואל נ' מרכז העיר אשדוד ק.א. בע"מ הנתבעות הן בעלות הזכויות במקרקעין הנמצאים ברחוב נורדאו 13 באשדוד, הידועים כחלקות 30 ו-31 בגוש 2061 (להלן: "המקרקעין"). על המקרקעין הקימו הנתבעות פרויקט הכולל מרכז מסחרי (קניון) המשתרע על פני אלפי מטרים רבועים ומעליו ארבעה מגדלים הכוללים 176 יחידות דיור למגורים (להלן: "המרכז המסחרי", "בנייני המגורים", וביחד: "הפרויקט"). הקמת הפרויקט נמשכה בין השנים 1990 ו-1998, לערך. עם סיום בניית בנייני המגורים, אלה אוכלסו על ידי הרוכשים, ומאז שהחזקה נמסרה לידיהם חלפו כ-14 שנים. זכויות הנתבעות במקרקעין שועבדו לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") שליווה את הפרויקט. אקדים ואומר, כי עקב חובותיהן של הנתבעות לבנק, נקט הבנק בהליך למימוש השעבודים שבמסגרתו מונה כונס נכסים לצורך זה. כונס נכסים נוסף מונה לבקשת עיריית אשדוד, משהטילה עיקול על המקרקעין עקב חובות של הנתבעות לעירייה. קרקעותגוש חלקה