עונש על הברחת סמים לכלא

פסק-דין השופט מ' חשין: המערער הורשע בבית-המשפט המחוזי בנצרת, על-פי הודאתו, בעבירות של עיסקה אחרת בסמים מסוכנים, החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית וקשירת קשר לביצוע עבירת פשע. הודאת המערער בעובדות המפורטות בכתב-האישום באה בעקבות הסדר-טיעון אשר בעקבותיו הוחלף כתב-האישום המקורי בכתב-אישום מתוקן. עם הרשעתו כך בדין גזר בית-המשפט על המערער 34 חודשי מאסר לריצוי בפועל ועליהם 24 חודשי מאסר על-תנאי. כן הפעיל בית-המשפט מאסר על-תנאי שהיה תלוי ועומד נגד המערער לתקופה של 18 חודשים, מתוכן 9 חודשים בחופף למאסר של 34 חודשים ו-9 חודשים במצטבר להן. עונש המאסר הכולל שנגזר על המערער היה אפוא 43 חודשים. כן החליט בית-המשפט לפסול את המערער מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 3 שנים, שנתיים מתוכן בפועל ושנה אחת על-תנאי. הערעור הוא על חומרת העונש. נסיבות העניין היו אלו, שהמערער קשר קשר עם שלושה אחרים להבריח לכלא שאטה, באמצעות אחד מאותם שלושה, 99 גרם הירואין ו-31 גרם קנביס. הקושרים אמרו ועשו. וכך, בעקבות שיחות על-פה ושיחות טלפון בין הקושרים, נפגשו המערער ושניים מן הקושרים בביתו של אחד מהם, והמערער בצוותא-חדא עם השניים האחרים חילקו את הסם ל-7 יחידות ארוזות באריזה גלילית ("זרגים") ואחד מהשניים האחרים החדיר את הסם לגופו. האחרון ריצה אותה עת עונש מאסר בכלא שאטה - בעת הפגישה היה בחופשה - ומשעשה דרכו בחזרה אל הכלא נתפס בידי המשטרה והסם על גופו. להשלמה ייאמר כי הקושר הרביעי ריצה אותה עת עונש מאסר ממושך בכלא שאטה, אך מן הכלא עמד בקשר עם הקושרים האחרים לתיכנונו של הקשר ולדרכי ביצועו. באת-כוח המערער, עורכת-דין אסתר בר ציון, טענה למערער כל אשר ניתן היה לטעון לו, אך את עיקרי דבריה ייחדה לטענה הנסבה על אחידות הענישה. לטענתה השוואת העונשים אשר נגזרו על המערער ועל שלושה אחרים מחייבת מסקנה כי נפגע עקרון אחידות הענישה וכמסקנה נדרשת מכך, כך הוסיפה וטענה, יש להפחית בעונשו של המערער. כיצד כך? העונשים שנגזרו על הקושרים האחרים היו אלה: הקושר ששהה כל העת בכלא שאטה נגזרו 4 שנות מאסר, מהן 3 בחופף ל-16 שנים שהוא ריצה אותה עת ושנה אחת במצטבר לאותן 16 שנים; על קושר אחר הוטלו גם הוא 4 שנות מאסר; ואילו על הקושר הרביעי הוטלו 30 חודשי מאסר במצטבר ל-5 שנות מאסר שאותו קושר ריצה אותה עת. טוענת באת-כוח המערער כי נפגע עקרון אחידות הענישה, הואיל ועל הקושר אשר היה כל העת במאסר נגזרה, למעשה, אך שנת מאסר אחת בפועל, ואילו הקושר שנגזרו עליו 30 חודשי מאסר, לא הופעל בעניינו מאסר על-תנאי שהיה תלוי ועומד נגדו. באת-כוח המדינה משיבה לכל טענות אלו כי הפער בין העונשים שהוטלו על כל אחד מהקושרים, ככל שיש פער, אינו פער כל-כך גדול שראוי כי נתערב בעונש שהוטל על המערער. לא מצאנו עילה להתערב בעונש שנגזר על המערער. עקרון אחידות הענישה אינו עיקרון שיש למוד אותו במאזניים אלקטרוניים. עקרון אחידות הענישה הינו עיקרון בנו של השכל הישר והצדק, שמורשעים בדינם לא ישאו בעונשים שונים מקום שהורשעו באותן נסיבות בשעה שהרקע האישי של כל אחד מהם שווה לרקע האישי של חברו. הנה-כי-כן, המערער הורשע בעבר בכמה וכמה עבירות שעניינן החזקת סמים מסוכנים - פעם אחת בגין החזקת סם מסוכן מסוג קנביס במשקל של למעלה מ-14 ק"ג - ולמותר לומר כי יש לזקוף לחובתו עבר פלילי זה. המערער הביע חרטה בשני אישומים קודמים שהורשע בהם אך הנה חזר הוא לסורו בענייננו. מכל מקום, בשים-לב לעבירה החמורה - חמורה ביתר - שהמערער הורשע בה, העונש שהוטל עליו רחוק מלהיות עונש חמור המצדיק את התערבותנו. הערעור נדחה. בית סוהר / כלאמאסרסמיםסחר בסמים