עריקות ממילואים - מאסר

פ ס ק - ד י ן המערער, רב"ט, חייל הנמנה על כוחות המילואים, הורשע בבית הדין המחוזי מ"ש צפון, על-פי הודאתו, על דבר העדר מן השירות שלא ברשות, למשך שנה ו-43 יום. ההיעדרות תמה במעצרו. בית הדין המחוזי השית עליו 15 ימי מאסר בפועל, שמניינם מיום המעצר; שני חודשי מאסר מותנים; הורדה לדרגת טוראי; וקנס בסך 500 ש"ח. הערעור מופנה כלפי הטלת רכיב הקנס. טרם השמע הערעור, הציגה לפנינו התביעה עמדה המצטרפת לעמדת ההגנה. בנסיבות העניין, מתקבלת עמדתם המשותפת של הצדדים. נוכח העובדה, שהמדובר בעמידתו הראשונה של המערער לדין בעבירה מסוג זה, ובשים לב לנסיבות האישיות - די במאסר בפועל, במאסר המותנה ובשלילת הדרגה הפיקודית כדי לענות על צרכי הענישה. הקנס שהוטל בערכאה קמא בטל. יתר רכיבי הענישה שנקבעו על-ידי הערכאה קמא נותרים על כנם. צבאמאסרעריקותמילואים