שימוש במאגרי מידע משטרתיים

להלן החלטה בנושא שימוש במאגרי מידע משטרתיים: החלטה המבקשת, עורכת-דין ששימשה כתובעת משטרתית, הואשמה בכך שניצלה את גישתה למאגרי המידע של המשטרה להוצאת מידע ופרטים אישיים הנוגעים לאזרחים שונים והעבירה אותם לידידה שעסק בחקירות פרטיות. המבקשת - אשר כפרה בביצוע המעשים - הורשעה בבית-משפט השלום בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, חדירה לחומר מחשב שלא כדין כדי לעבור עבירה אחרת, פגיעה בפרטיות והפרת חובת סודיות, גילוי בהפרת חובה והשגת מידע שלא כדין. בית-המשפט גזר עליה ארבעה חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, שישה חודשי מאסר על-תנאי וקנס כספי. ערעורה על ההרשעה נדחה, ואילו ערעורה על חומרת העונש נדחה ברוב דעות. גם בקשת רשות הערעור שלפניי מופנית נגד צדקת ההרשעה ונגד חומרת העונש. טענתה העיקרית של המבקשת הינה כי הגנתה נפגמה באופן מהותי בשל כך שבמהלך הדיון בבית-משפט השלום אבד תיק בית-המשפט על כל מסמכיו. כן היא טוענת כי שגה בית-המשפט המחוזי במשקל ובפרשנות שהעניק לעדויות עדי התביעה ולחוות-הדעת הגרפולוגית של המומחית מטעם ההגנה. לחלופין היא טוענת כי הופלתה לרעה בגזר-דינה ביחס לעונשו של מי שלפי הטענה קיבל ממנה את המידע. דין הבקשה להידחות. טענות המבקשת, הן לעניין ההרשעה והן לעניין חומרת העונש, אינן מגלות שאלה בעלת חשיבות כללית, החורגת מעניינה הפרטי, אשר עשויה להצדיק דיון לפני בית-המשפט העליון כערכאה שלישית. כל טענותיה הועלו בערעורה לפני בית-המשפט המחוזי ונדחו בפסק-דין מפורט, ואין מקום להוסיף ולדון בהן. העלמו של תיק בית-המשפט ובו מסמכים מקוריים אכן עשוי לפגוע בזכותו של נאשם להליך הוגן. אך בעניינה של המבקשת הובהר בהרחבה, הן על-ידי בית-משפט השלום והן על-ידי בית-המשפט המחוזי, כי אובדנם של מסמכים מקוריים לא פגע ביכולת המבקשת להתגונן. אף העונש שנגזר על המבקשת אינו חמור כלל. יצוין כי בשונה ממי שקיבל ממנה את המידע, ביצעה המבקשת את העבירות תוך שניצלה לרעה את מעמדה כתובעת בשירות המשטרה. הבקשה נדחית. בכך מתייתרת גם הבקשה לעיכוב ביצוען של עבודות השירות. משטרהמאגרי מידע