בדיקת רכב - תביעות קטנות

החלטה 1. המבקשת, היא התובעת, הגישה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב מיום 22/8/04, שניתן על ידי כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל. 2. המבקשת הגישה לבית משפט קמא תביעה כנגד המשיבה 1. במסגרת תביעה זו טענה המבקשת כי בחודש מאי 2004 פנתה למשיבה 1 לצורך ביצוע בדיקה מקצועית לרכב אותו רצתה לרכוש. לטענתה הפרה המשיבה 1 את חובת הזהירות כלפיה בכך שלא גילתה ולא הביאה לידיעתה קיום תקלה שהיתה במנוע, שניתן היה לגלות. עוד טענה המבקשת כי רכשה את הרכב על סמך חוות דעת המשיבה 1, ולאחר תקופה קצרה של שימוש ברכב, התגלה חור במנוע, בגינו נאלצה המבקשת להחליף את מנוע הרכב. המבקשת תבעה מהמשיבה 1 את הוצאותיה בגין החלפת מנוע הרכב בסך 8,000 ₪. 3. בכתב הגנתה טענה המשיבה 1 כי בדקה את רכב המבקשת, ולאחר הבדיקה הודיעה למבקשת באמצעות טופס בדיקה כי קיימים ליקויים רבים ברכב. לטענתה, החור במנוע שהשבית את הרכב, לא היה קיים במועד הבדיקה, שכן לו היה קיים לא היה יכול הרכב לנוע כבר אז. 4. ביום 22/8/04 התקיים דיון במעמד הצדדים בבית משפט קמא, בו צורפה המשיבה 2, חברת הביטוח מנורה, כנתבעת. 5. בית משפט קמא לאחר ששמע את הצדדים, דחה את תביעת התובעת וקבע כדלקמן: "התובעת לא מתכחשת לטופס הבדיקה שנמסר לה על ידי הנתבעת, ובו שלל פגמים במנוע, כולל בלאי פנימי במנוע, נזילות שמן, שריפת שמן, רעש ממערכת התזמון והשסתומים והמנוע, קרוזיה בבלוק המנוע, בצינורות ובאביזרי הקירור, דליפות לחץ, תושבות מנוע וכן הערה שיש לתקן ולנקות את מערכת הקירור וכו'. בסרן הקדמי במערכת ההיגוי נמצאו נקישות בהגה, במתלה, בבוקסות והערה כי יש צורך בכיוון ציר קדמי ואחורי. בנוסף צויין לגבי שילדת המרכב כי יש לבצע תיקוני מרכב וצבע + גג רכב ומרזבים. צויין שבוצע תיקון לנזקי תאונה בחזית והוחלפו חלקי מרכב, כי יש בלימה לקויה ובלם יד חלש, שיש נזילת שמן מתיבת ההילוכים, בלאי בדיסקיות של הגיר. בתחתית טופס הבדיקה כתוב כי יש לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים. היה על התובעת, טרם רכישת הרכב, לבדוק באם התקלות המפורטות בטופס הבדיקה הן כאלה המצדיקות את מחירו ואת קנייתו בכלל. טופס הבדיקה מפורט ובו תקלות רבות שהתובעת בחרה להתעלם מהן ולרכוש את הרכב." עוד קבע בית משפט קמא כי המבקשת לא הוכיחה די את תביעתה שכן לא זימנה את עובד המשיבה 1 שלטענתה אמר לה כי התקלות המפורטות בטופס הבדיקה אינן משמעותיות. 5. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא. בבקשתה טוענת המבקשת כי שגה בית משפט קמא בכך שדחה את תביעתה והתעלם מחובת הזהירות של המשיבה 1 כלפיה. המבקשת טוענת כי המשיבה 1 לא הבהירה לה כראוי ולא הזהירה אותה בדבר תוצאות הבדיקה ומשמעותן. עוד טוענת המבקשת כי שגה בית המשפט קמא בכך שהתעלם מדו"ח השמאי שצורף לכתב התשובה מטעמה ממנו עולה כי ניתן היה לגלות את החור במנוע עוד במועד בדיקת הרכב. המבקשת מוסיפה וטוענת כי שגה בית משפט קמא בכך שזקף את אי הבאת העד המתאים לחובתה והתעלם מכך שטענותיה לעניין זה לא נסתרו על ידי המשיבה 1. לטענתה, היא חסרת השכלה משפטית, לפיכך היה על בית המשפט להורות לה מיוזמתו לזמן עד זה. 6. לאחר עיון בפסק דינו של בית משפט קמא, ולאחר שמיעת טענות הצדדים בדיון שהתקיים בפני ביום 29/5/06, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות. 7. כלל ידוע הוא כי על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, להבדיל מפסק דין של ערכאה ראשונה, אין ערעור בזכות אלא ניתן לערער עליו ברשות בלבד אם וכאשר סבור בית המשפט כי נפלה טעות מהותית בפסק הדין של בית משפט קמא וכי יש סיכוי לערעור. "התערבות בממצאים עובדתיים תיעשה במקרים קיצוניים בלבד, כגון מקרים בהם נפל בהכרעת הערכאה הקודמת פגם היורד לשורש העניין או כאשר הדברים אינם מבוססים על פניהם". (ע"א 6581/98 זאב זאבי ואח' נ' מדינת ישראל מחלקת עבודות ציבוריות תק-על 2005(1), 2899, 2903.) 8. המבקשת לא הציגה כל טעם להתערבות ערכאה זו בפסק דינו של בית משפט קמא. המחלוקת העובדתית הוכרעה על ידי בית משפט קמא ששמע את הצדדים והתרשם מעובדות המקרה. בימ"ש קמא קבע כי המבקשת לא הוכיחה כי הנזק לו היא טוענת נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של עובד מטעם המשיבה. פסק דינו של בית משפט קמא מנומק ומפורט, וקביעותיו מבוססות על עדויות העדים, על התרשמותו של בית המשפט מהעדים ומהימנותם, ועל המסמכים אשר צורפו לכתבי הטענות. 9. הלכה פסוקה היא כי בית משפט של ערעור אינו מתערב בממצאים אלו, כפי שנקבע בע"א 734/76 פלוני נ' אלמונים פ"ד לב(2) 661, 665: "אין בית משפט לערעורים מוכן להתערב בקלות בממצאי עובדה של בית משפט קמא, בעיקר מן הטעם שאין לו אותו יתרון הקיים לפני בית המשפט של הדרגה הראשונה מהתרשמות בלתי אמצעית מן העדויות". 10. אשר לטענת המבקשת בדבר חוות דעת השמאי ממנה התעלם, לטענתה, בית משפט קמא, לא מצאתי בה ממש. מעיון בתיק עולה כי חוות דעת זו היתה מונחת בפני בית המשפט טרם ניתן פסק הדין, זאת על אף שהוגשה באיחור רב, וחזקה היא כי בית משפט קמא שקל אותה במכלול השיקולים. מכל מקום, אין בחוות דעת זו בכדי להשפיע ו/או לשנות את התוצאה אליה הגיע בית משפט קמא. 11. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. תביעות קטנותבדיקת רכברכב