בקשה למינוי מומחה נוסף

החלטה בכתב התביעה שהוגש בתיק זה טוען התובע כי נפגע באירוע של תאונת דרכים ונגרמו לו נזקי גוף. התביעה הוגשה בדרישה לפצותו על הנזקים שנגרמו בתאונה . עם הגשת התביעה הגיש המבקש גם בקשה למינוי מומחים רפואיים לבדיקתו וקביעת נכותו בעקבות התאונה . בית המשפט מינה לו מומחה בתחוף האורטופדי- כירורגית כף היד , את ד"ר הגר פטיש . המומחית בדקה את המבקש , ובחוות הדעת שלה קבעה את נכותו בשיעור של 5% בהסתמך על הממוצע שבין סעיף 35(1)א' ו- 35(1)ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי ( קביעת נכות לנפגעי עבודה ) בגין הפגיעה בשורש כף היד . נמצא כי התאונה בה נפגע התובע מהווה גם תאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק הביטוח הלאומי ומזכה אותו לפנות בתביעה למוסד הן לדמי פגיעה והן לגמלת נכות. ואכן המבקש פנה אל הביטוח הלאומי , זה הכיר באירוע כתאונת עבודה , וועדה רפואית של הביטוח הלאומי בדקה אותו וקבעה את נכותו בשיעור של 14.5% כאשר 10% מן הנכות בגין הפגיעה בשורש כף היד , ואילו ה 5% הנוספים הנם בגין הפגיעה בכתף . ד"ר פטיש לא העניקה לתובע נכות בגין הפגיעה בכתף. המבקש אף שלח שאלות הבהרה למומחית, אך זו לא משה מעמדתה כי הנכות שהיא מעניקה למבקש היא כפי שמצוין בחוות הדעת. עתה עותר המבקש למנות מומחה אחר תחת ד"ר פטיש , ומנמק את בקשתו הן בהפרש המשמעותי בין קביעת המוסד לביטוח לאומי ובין קביעתה של ד"ר פטיש, והן בטענות רפואיות של המבקש אותן אישרה הועדה של הביטוח הלאומי ולא אישרה ד"ר פטיש . בטיעוניו בפני תוהה בא כוח המבקש על ההבדל השממעותי בין שתי הקביעות ואף טוען כי כאילו מדובר בשני אנשים שונים . המשיבה מתנגדת לבקשה למינוי מומחה נוסף או אחר תחת ד"ר פטיש , ומנמקת את התנגדותה בכך כי למעשה כל אשר עומד מאחורי בקשתו של המבקש הוא העובדה כי קיים הפרש בין חוות הדעת של המומחית מטעם בית המשפט ובין קביעת הביטוח לאומי , וכי אין די בכך כדי שבית המשפט ימנה מומחה אחר או נוסף. המשיבה טוענת כי משמונה מומחה מטעם בית המשפט, רק חוות הדעת שלו היא המחייבת, ואין לקחת בחשבון את הקביעה של הביטוח הלאומי . המשיבה טוענת כי תרופתו של המבקש היא בחקירתה הנגדית של המומחית מטעם בית המשפט ,ולא במינוי מומחה אחר . המשיבה מפנה לפסיקה רלוונטית , ומבקשת בסיום לדחות את הבקשה תוך חיוב בהוצאות. דיון האירוע בו נפגע התובע מהווה גם תאונת עבודה על פי הגדרת התיבה בחוק הביטוח הלאומי . על פי סעיף 6ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים . 6ב. קביעת דרגת נכות לפי חוק אחר נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה ; ואולם בית משפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. ביום הדיון בבקשה למינוי מומחה שהוגשה ע"י המבקש ,21/8/05, לא היתה קיימת הקביעה של הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי מיום 12/9/06, ובית המשפט דן בבקשה שהוגשה בהסתמך על סעיף 6א' לחוק . בעת הגשת הבקשה למינוי מומחה לפי סעיף 6א' ידע המבקש כי המדובר הוא בתאונת עבודה וידע את זכותו לפנות את המוסד לביטוח לאומי , אולם הוא בחר שלא לפנות אל המוסד , ופנה תחילה בבקשה לבית המשפט למנות מומחה לפי תקנה 6א' לחוק . והנה , משפנה המבקש אל המוסד בתביעה לקביעת נכותו מעבודה , קבעה הועדה את אשר קבעה , והתברר לו לתובע , למגינת ליבו, כי ה"הימור " שלו על מינוי על פני סעיף 6א' , לא הצליח , וכי אילולא היה פונה בבקשה למינוי על פי סעיף 6א' , היתה הקביעה של הביטוח הלאומי מחייבת גם בהליך זה על פי סעיף 6ב' . ואולם כאמור , הקביעה על פי סעיף 6א' , של המומחית מטעם בית המשפט , היא המחייבת לענין גובה הנכות שנקבעה , ואין לקחת בחשבון את הקביעה של הביטוח הלאומי אלא לצורך ניכוי התשלומים מן הפיצוי המגיע למבקש. עתה, בצר לו , פונה המבקש אל בית המשפט , למנות מומחה אחר תחת ד"ר פטיש, אך ורק בגלל אי שביעות רצונו מן הנכות שנקבעה ע"י המומחית והוא מגייס את קביעת הביטוח הלאומי לתקוף את חוות הדעת של המומחית מטעם בית המשפט. אין לקבל גישה זו של המבקש. אין בידי המבקש כלים לתקוף את חוות הדעת של ד"ר פטיש , אלא בעובדה כי הועדה הרפואית של המסוד לביטוח לאומי קבעה נכות יותר גבוהה מזו שנקבעה ע"י המומחית. אין בכך כל הפתעה , ואין בעובדה זו נימוק מספיק כדי לפסול את חוות הדעת של ד"ר פטיש או למנות אחר תחתיה . בדיקה רפואית איננה מעשה חשבונאי, הכולל נוסחאות מדויקות. המדובר הוא בהערכה ובשיקול דעת של המומחה . אך טבעי הוא כי שני מומחים רפואיים שבדקו נפגע , יתן כל אחד מהם הערכה משלו , וגם אם אין שתיהם זהות או קרובות, אין בכך כדי לקבוע כי זו של המומחה מטעם בית המשפט פסולה . המבקש לא הצביע על פגם כלשהוא שיש בו כדי לפסול את חוות הדעת של המומחית או למנות אחר תחתיה . המבקש אינו מצביע על טעות גסה על פני הדברים שניתן לראות בחוות הדעת של המומחית . המומחית מונתה ע"י בית המשפט והיא למעשה זרועו הארוכה ויועצת שלו לענין הערכת הנכות של המבקש. והמבקש הוא זה אשר פנה אל בית המשפט והעדיף מנוי על פי סעיף 6א' לחוק על הגשת קביעת הביטוח הלאומי בהתאם לסעיף 6ב' . וגם אם היה בידי המבקש להצביע עת תמהות מבחינתו נוכח חוות הדעת של המומחית, הרי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים התווה את הדרך לחלוק על חוות הדעת של המומחה שמונה על פי סעיף 6א' , והכוונה לסעיף 6א'(ב)(2) לחוק בענין שאלות הבהרה , וסעיף 6א' (ב)(1) בענין חקירה נגדית של המומחה מטעם בית המשפט . המבקש אומנם פנה אל המומחית בשאלות הבהרה , וזו ענתה עליהן כפי שענתה . המבקש אינו שבע רצון מהתשובות , ובכך אין משום סיבה למנות מומחה אחר גם אם הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה אחרת. מכל מקום , גם אם לא הייתי דוחה את הבקשה לגופה , יש לדחותה מחמת העובדה כי הוגשה בטרם תיחקר המומחית על חוות הדעת שלה , ובטרם ניסה המבקש לשנות את חוות הדעת של המוחמחנית בדרך של חקירה נגדית מעל דוכן העדים. מכל האמור לעיל, הגעתי למסקנה שדין הבקשה להידחות . המבקש ישלם את הוצאות הבקשה והתגובה בסכום של 1500 ₪ בתוספת מע"מ כדין . מומחהבקשה למינוי מומחה נוסףמינוי מומחה