אבן קטנה באוכל

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים בגלל אבן קטנה באוכל: פסק-דין ביום 10.6.07, מוצאי שבת, בשעה 20:00 לערך, ביקר התובע בבית הקפה המנוהל על ידי הנתבעת 1, והזמין עוגיות. הנתבעת 1 הגישה לתובע עוגיות מסוג "קנטוצ'יני", אותן מייצר הנתבע 2. בעת שלעס התובע את אחת העוגיות, חש לפתע בגוף זר וחד שגרם לו לכאב עז בשיניים. לאחר שהוציא את החפץ מפיו גילה כי מדובר בגוף שנדמה כפיסת אבן מבהיקה ובוהקת בגודל שעלה על חצי ס"מ, והראה אותה לבני משפחתו. התובע קרא לאחראית המשמרת, סיפר על אשר אירע, והציג בפניה את העוגיה בה נתגלה החפץ הזר, את עטיפת המוצר, ומסר בידיה את הגוף הזר. כתוצאה מכך נשברה לתובע סתימה בשן טוחנת , ועקב כך סבל התובע מכאבים עזים במשך כל הלילה. למחרת פנה התובע לרופא שיניים, ועלות הטיפול בגין הגוף הזר היתה בסך 250 ₪. התובע תובע את עלות הטיפול הרפואי ופיצויים בגין כאב וסבל. אין מחלוקת שהנתבע 2 ייצר את העוגיה והנתבעת 1 מכרה אותה לתובע. בהתאם לחוק אחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980, אחראי היצרן למוצר הפגום, ואילו הספק לא יהיה חייב על פי חוק זה רק לאחר מסר לנפגע את כל פרטי היצרן, אם היצרן נמצא בארץ ולא בחו"ל. בהתאם להוראות אלו אחראי הנתבע 2 על פי חוק זה לנזקים שנגרמו לתובע, והנתבעת 1 אינה אחראית לנזקים אלו, שכן מסרה לתובע את שם היצרן. התובע שילם עבור הטיפול הרפואי את הסך 250 ₪. בגין כאב וסבל זכאי התובע לסך 500 ₪. לאור כל האמור לעיל תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן: התביעה כנגד הנתבעת 1 נדחית ללא צו להוצאות; הנתבע 2 ישלם לתובע את הסך 750 ₪ בתוספת הפרשי התמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 3) הנתבע 2 ישלם לתובע את הוצאות המשפט בסך 300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. אוכל (תביעות)