מוות בתאונת רכבת

האם מוות בתאונת רכבת מהווה תאונת דרכים ? פסק דין חלקי והחלטה יואן מרקו ז"ל , עובד זר מרומניה , מצא את מותו בתאונה עת נפגע ע"י רכבת שנסעה על פסיה , בזמן שביצע עבודת יציקה ונמצא בשלב מסוים על הפסים . עזבונו ותלויו הגישו תביעה זו לפיצויים על הנזקים שנגרמו להם עקב מותו של המנוח . התביעה הוגשה ביום 22/2/07 הן כנגד נהג רכבת ישראל בע"מ הבעלים של הקטר שפגע במנוח, והן נגד חברת הביטוח הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ כמבטחת על פי פקודת ביטוח רכב מנועי את הנתבעת 1, כאשר עילת התביעה כנגד שני אלה הנה זכות התובעים המעוגנת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים התשלה"ה 1975 . כמו כן הוגשה התביעה כנגד הנתעת 3 א.אנסון בע"מ , מעסיקתו של המנוח ,כנגד דנה הנדסה בע"מ הנתבעת 4 כמי שנשכרה ע"י הנתבעת 3 לשם ניהול ופיקוח על הפרויקט בו הועסק המנוח, וכנגד הנתבעת 5, ל.י. 1230 פרויקטים בע"מ , חברת כוח האדם אשר הביאה את המנוח לעבודה אצל הנתבעת 3 . בכתב התביעה נטען כי הארוע בו קיפח המנוח את חייו מהווה תאונת דרכים ( ראה סעיף 24 לכתב התביעה ), אך התביעה הוגשה גם נגד הנתבעים הנוספים מטעמי זהירות שמא יקבע כי לא מדובר בתאונת דרכים . בכתב ההגנה שהוגש ע"י הנבתעות 1-2 , לא נטען כי אין מדובר באירוע של תאונת דרכים, הן רק טענו כי אין להוציא מכלל אפשרות כי המנוח התאבד " גרם לתאונה במתכוון " , וכי הן לא יכולות להודות בכיסוי ביטוחי כי רשיון הנהיגה של נהג הקטר טרם נבדק ( ליום הגשת ההגנה ) . בהמשך , וביום 29/8/07 ( אחרי בדיקת העובדות ) הגישו הנתבעות 1-2 לתיק בית המשפט הודעה בזו הלשון : " לאחר שהושלם הבירור לגבי נסיבות אירוע התאונה נשוא התביעה מודיעות הנתבעות 1-2 כי התאונה אירעה עקב שימוש ברכבת למטרות תחבורה וכי מדובר ב"תאונת דרכים " כהגדרתה בחוק הפלת"ד, ועל כן ומכוח יחוד העילה, לא עומדת לתובעים עילת תביעה בנזיקין כנגד מי מהנתבעים האחרים ." כמו כן ובישיבת יום 31/12/07 התייצבו באי כוח הנתבעים , והתקיים דיון ( אליו לא התיצב בא כוח התובעים (נימוקיו לכך בתגובה שהגיש לבית המשפט ביום 7/1/08 ) . ב"כ הנתבעות 1-2 חזר על עמדת מרשותיו כי אכן מדובר בתאונת דרכים, וכי עילת התביעה של התובעים הנה כנגד הנתבעות 1-2 בלבד מכוח סעיף 8 לחוק הפלת"ד, עד כמה וככל שיוכיחו אותה . באי כוח הנתבעות 3,4,5 בקשו - נוכח הודעתן של הנתבעות 1-2 , כי התביעה כנגד נתבעים אלה תידחה תוך חיוב התובעים בהוצאות . בהחלטה מאותו יום הבעתי את דעתי , שלכתחילה אכן לא היה מקום, נוכח הגדרת המונח "תאונת דרכים " ו" רכב מנועי " בחוק הפלת"ד - להגיש את התביעה בעילה נזיקית כנגד יתר הנתבעות. למעשה גם התובעים טענו שכך הדבר בסעיף 24 לכתב התביעה . הודעתי שיש לדחות את התביעה כנגד הנתבעות3,4,5, , ובבקשה של באי כוח הנתבעות האלה , לפסיקת הוצאות, דחיתי את מן ההחלטה עד לקבלת תגובת בא כוח תובעים . כאמור תגובת בא כוח התובעים הוגשה ביום 7/1/08 . הסבריו של בא כוח התובעים לעצם הגשת התביעה כנגד הנתבעות 3,4,5 אינו מקובל עלי . הנימוק של דחית הטעות של התובעים בכתב ההגנה ( מעשה במתכוון, והצורך בבדיקת רשיון הנהיגה של נהג הרכבת) הועלו רק לאחר הגשת התביעה ולא לפניה , ובעת הגשתה , לא ידע בא כוח התובעים כי זוהי עמדת הנתבעות 1-2 . בהכחשת הטענות של התובעים , בכתב ההגנה של הנבתעות 1-2 , אינו משום נימוק להגשת התביעה כנגד מי שאין נגדו עילה מכוח החוק . בעת הוגשה התביעה לא היתה בידי בא כח התובעים דחיה של הטענות שלו בכתב התביעה ע"י הנתבעות 1-2 , ויש לשקול את ההגיון וההצדקה של הגשת התביעה כנג ד הנתבות 3,4,5 ביום הגשתה ולא בדיעבד. הגדרת המונח "תאונת דרכים" ו"רכב מנועי" מצויה בחוק הפלת"ד ואף התובעים הפנו אליו בכתב התביעה . כתב התביעה הוגש כנגד הנתבעות 3,4,5, תוך התעלמות מהוראות סעיף 1 בענין הגדרת המונחים הנ"ל וכן הוראות סעיף 8 לחוק הפלת"ד . הנימוק של " רק מטעמי זהירות " אינו יכול להוות מגן לתובעים מפני חיוב בהוצאות על הליך שלא היה צריך להיפתח לכתחילה . בא כוח התובעים לא הראה כי הוא פנה תחילה אל הנתעות 1-2 ( לפני הגשת התביעה ) בדרישה לפיצויים, וכי הוא נדחה על ידן בנימוק כלשהוא, ועל כן נאלץ היה להגיש את התביעה באופן חלופי . מעל לצורך אציין כי גם אם היה פונה והנתבעות 1-2 היו דוחות את התביעה שלו, הרי מכוח העובדות של המקרה , כפי שנטענו בכתב התביעה , לא יכול להיות מצב בו תקום לתובעים עילה בנזקיין כנגד הנתבעות 3,4,5,. אילו למשל היתה הנתבעת 2 מגלה כי לנהג הקטר אין רשיון נהיגה , או מכל סיבה אחרת אין כיסוי ביטוחי, הרי מאחר ועל פי ההגדרה הבסיסית של "תאונת דרכים" ו" רכב מנועי" בחוק, עדיין זכות התביעה מכוח סעיף 8 הנה על פי החוק , בין אם על פי סעיף 2 או סעיף 10 שבו כנגד הקרן . לא היה כל מקום להגיש את התביעה כנגד הנתבעות 3,4,5, בכל מקרה. על כן ניתק בזה פסק דין חלקי לפיו התביעה כנגד הנתבעות 3,4,ו-5 נדחית. התובעים ישלמו לתובעות 3ו-5 שכ"ט עו"ד בסכום של 4000 ₪ בתוספת מע"מ , ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל התובעים ישלמו לנתבעת 4 , שכ"ט עו"ד בסכום של 4000 ₪ בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מורה על דחית תשלום הסכומים הנ"ל עד לסיום התביעה כנגד הנתבעות 1-2 , והסכומים ישולמו מתוך הסכום שיפסק לטובת התובעים או יקבע בהסכם פשרה בין התובעים לנתבעות 1-2 . מקרי מוותמוות בתאונת דרכיםרכבת