נזק בתחנת דלק

פסק דין לטענת התובע הוא תדלק אצל הנתבע והמתדלק מטעם הנתבע שכח להוציא את צינור התידלוק ממיכל הדלק. התובע החל בנסיעה וכתוצאה מכך נגרם נזק לפתח של מיכל הדלק. עלות התיקון היתה 1,578 ₪. התובע צרף חשבונית מיום 26.10.06. בתחילה טען התובע כי האירוע היה ביום 27.10.06. רשימת התדלוקים מאותו היום הראתה כי התובע כלל לא תדלק אצל הנתבעת. אז עלתה האפשרות כי התדלוק התבצע שבוע קודם לכן ורשימת התדלוקים ליום 20.10.06 העלתה כי התובע אכן תדלק אצל הנתבעת באותו היום. תאריך זה גם תואם את התאריך שעל חשבונית התיקון (26.10.06) שהרי לא ייתכן שהתיקון היה קודם לאירוע. ביקשתי את תגובת התובע על ממצאי הנתבע לרשימת התדלוקים המעודכנת אולם התובע לא הגיב. לפיכך, קבעתי כי פסק הדין יינתן על-פי החומר שבתיק. עיון בחומר מביא אותי לקבל את גירסת התובע. התובע אכן תדלק אצל הנתבעת כפי שעולה מרישומי הנתבעת. מחשבונית התיקון עולה כי אכן היה נזק למיכל הדלק של רכב התובע וכי נזק זה תוקן. יחד עם זאת, אני רואה רשלנות תורמת לתובע אשר החל בנסיעה מבלי שווידא כי פיית התדלוק הוצאה ממיכל הדלק וכי מיכל הדלק נסגר. פעולה זו היא פעולה שגרתית אשר על הנהג לבצע בטרם יצא לדרכו אחרי תדלוק. ודוק - במבט קצר במראות הרכב היה התובע מבחין בצינור הדלק היוצא מן המשאבה אל רכבו. התובע לא עשה זאת ובכך התרשל. אני קובעת כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,500 ₪ לסילוק כל תביעותיו. הסכום ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 09.01.07 ועד ליום התשלום בפועל. הסכום כולל את הוצאות ההליך ואין צו להוצאות. תחנת דלקדלק