פיצויים על כבלים פיראטים

פסק דין תביעה לתשלום בגין צפיה בטלויזיה בכבלים כתוצאה מחיבור "פיראטי" שביצעה על פי הנטען הנתבעת, וכן תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם לה, לטענתה, כתוצאה מהחיבור "הפיראטי" הנטען. 1. התובעת הינה חב' המפעילה מערכת טלויזיה בכבלים על פי זכיון שקיבלה ממשרד התקשורת. התובעת פועלת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982, והיא מספקת למנוייה שידורי טלויזיה בכבלים באמצעות רשת כבלים אותה הקימה, על פי רשיון כדין. 2. הנתבעת, הינה חברה והינה הבעלים ו/או המחזיקה של נכס ברח' הלל 3 בחיפה. במקום זה היא מנהלת עסק לתיקון ומכירת מוצרי חשמל, בין היתר טלויזיות. 3. אין מחלוקת כי הנתבעת היתה מחוברת לתשתית הכבלים של התובעת במשך מס' שנים (הן חיבור לצפיה בטלויזיה בכבלים, והן חיבור לשימוש באינטרנט). בשנת 2005 ביקשה הנתבעת להתנתק מכבלי הטלויזיה, ולהשאיר את החיבור לאינטרנט בלבד. לבקשתה, הגיע ביום 27.9.05 טכנאי מטעם התובעת וביצע את הניתוק, במועד זה גם החזירה הנתבעת לתובעת את הממיר והשלט. 4. התובעת טוענת כי ביום 17.7.07 הגיע לעסקו של הנתבעת, טכנאי מטעמה, וגילה כי הנתבעת מחוברת שלא כדין לרשת הכבלים של התובעת. הטכנאי מילא דו"ח פעולה שהוגש לביהמ"ש, ושבו נרשם כך "לקוח פיראט, ניצפו כבלים בחנות, הותקן פילטר". עוד טען הטכנאי כי במועד ביקורו אישר בפניו מנהל הנתבעת כי הוא עושה שימוש ברשת הכבלים. הטכנאי הוסיף כי הוא הראה למנהל הנתבעת, במועד ביקורו בעסק, כי ניתן לראות את כל התחנות בכבלים תוך כדי שהוא עובר מתחנה לתחנה בכפתורי הטלויזיה עצמה (כאמור הממיר והשלט הוחזרו לתובעת במועד ניתוק הנתבעת). 5. מנהל הנתבעת שהעיד בפניי הכחיש את טענות התובעת, וטען כי ממועד ניתוק הכבלים חוברה הטלויזיה בעסק למכשיר וידאו/DVD, ובזה צפה כאשר הגיע לביקור נציג התובעת. מנהל הנתבעת הכחיש כי צפה בשידורי כבלים לאחר החזרת הממיר וכן הכחיש כי גרם נזק כלשהו לארון הסף של התובעת. כן טען מנהל הנתבעת כי נציגי התובעת התקשרו אליו, איימו עליו, וניסו לשכנע אותו להתחבר שוב לרשת הכבלים - דבר שלא הסכימו לו. 6. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי במסמכים שהוצגו בפניי, אני סבורה כי התובעת הרימה את הנטל המוטל עליה במשפט אזרחי להוכיח ברמת ההוכחה הדרושה, כי הנתבעת המשיכה לצפות בשידורי הכבלים, בשנת 2007, באמצעות חיבור "פיראטי". 7. עדות הטכנאי מטעם התובעת היתה מהיימנה: הטכנאי מילא דו"ח במקום האירוע אשר בו תיעד את תוצאות ביקורו. יש לציין כי דו"ח הפעולה אינו נושא תאריך, אך הטכנאי אישר שהוא זה שערך אותו ומילא אותו במקום העסק של הנתבעת. על סמך דו"ח הפעולה גם נשלח לנתבעת מכתב על ידי עורך דין. הטכנאי העיד כי הראה למנהל הנתבעת שניתן לצפות בכל התחנות בלי שלט: "...הראתי לך שרואים ערוצים של כבלים. יצאתי החוצה, נתקתי והמסך נהיה כחול". טכנאי התובעת הדגיש כי הוא זוכר היטב את עסק הנתבעת ואת ביקורו במקום, מאחר ובדרך כלל כל ביקוריו ובדיקותיו אחר התחברויות "פיראטיות", נעשים בדירות פרטיות, ואילו עסק הנתבעת (מעבדה לתיקון מכשירי חשמל וטלויזיות) היה חריג בהקשר זה. 8. מנגד, אין בידי לקבל את עדות מנהל הנתבעת: מנהל הנתבעת לא יכול היה לומר בעדותו אילו קלטות וידאו ודי.וי.די הוא מחזיק בחנות, קלטות שבהם הוא טוען כי צפה בעת שהגיע לביקור טכנאי התובעת. מנהל הנתבעת אישר כי הוא יודע שניתן, מבחינה טכנית, לצפות בשידורי הכבלים גם ללא ממיר. יודגש עוד כי מנהל הנתבעת לא מצא לנכון להביא לעדות אף לא אחד מעובדי החנות (למרות שבכתב הגנתו נרשם כי פרט לו עובדים בעסק עוד שני עובדים שכירים), על מנת שיתמכו בגרסתו, לפיה צפו בוידאו/די.וי.די ולא בכבלים, וגם דבר זה צריך לפעול לחובתו. מכיוון חקירתו של הנתבע את טכנאי התובעת, ומהשאלות הרבות שחזר ושאל אותו בנושא "איכות" הניתוק והפילטרים, נוצר בי הרושם כי הנתבעת "נהנתה" מהעובדה שניתוק הכבלים שבוצע בעסקה בשנת 2005, לא נעשה כראוי, כך שהדבר איפשר לה להמשיך ולראות כבלים גם ללא הממיר. ראה למשל שאלות מנהל הנתבעת בהקשר זה: "ש. האם בשנות עבודתך שמעת על תקופה שהיה לכם מחסור בפילטרים ולכן אנשים המשיכו לראות כבלים אחרי שנותקו.... ש.האם נכון להגיד שתקופה מסויימת היה לכם מחסור בפילטרים והייתם צריכים להזמין מחו"ל ולכן אחרי שניתקתם את הלקוחות מכבלים המשיכו לראות כבלים..... ש. יכול להיות שהיה מחסור ואתה לא יודע מזה.... ש. האם נתקלת במהלך השנים שעבדת בחב' בלקוח שביקש להתנתק ובפועל לא התבצע ניתוק פיסי גם לאחר שהממיר נלקח, מפסיקים לחייב אותם אבל לא ניתקו אותם". ש. משהו היה אמור לנתק אותי מהכבלים. הוא לקח את הממיר ואולי הוא לא ניתק אותי ? (עמ' 2). 9. לסיכום ענין זה אומר כי התובעת הרימה את נטל ההוכחה והוכיחה כי הנתבעת המשיכה לצפות בכבלים, גם לאחר מועד ניתוקה, זאת מבלי לשלם בגין כך ועל כן מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט יש לחייבה בהשבה. 10. כאמור לעיל עסק הנתבעת היה מחובר לכבלים עד 09/05, ובחלוף כשנתיים נמצא על ידי טכנאי התובעת כי העסק מחובר בחיבור פיראטי. על כן יש לקבל את חישוב התובעת, שהינו סביר ביותר, ולחייב את התובעת בתשלום בגין 6 חודשים בסך 996 ש"ח. כל יתר הנזקים שנטענו על ידי התובעת לא הוכחו כלל ויש לדחותם. 11. סוף דבר: הנתבעת תשלם לתובעת סכום של 996 ₪, תשא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך 500 ש"ח + מע"מ, ותשיב לתובעת את האגרות ששולמו על ידה. הסכום ישולם תוך 30 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. פיצוייםטלויזיהפיראטיות