רעידות ברכב בנסיעה

להלן פסק דין בסוגיית פיצויים על רעידות ברכב בנסיעה: פסק דין התובע רכש מהנתבעת רכב מסחרי מסוג פולקסווגן טרנספורטר ביום 7.11.02. לטענת התובע, מייד עם קבלת הרכב גילה כי לרכב בעיות של רעידות בתחילת הנסיעה. כשפנה לנתבעת נענה כי זהו אופיו של הרכב. לאחר 200 ק"מ נוספים החלו רועדות הדוושות, התובע פנה למוסך צ'מפיון בבת ים, שם נבדק הרכב ונמסר לתובע כי יש להחליף גלגל תנופה ומצמד, וכי לשם כך עליו להגיע למוסך למחרת. למחרת הכניס התובע את הרכב למוסך שם הוחלף גלגל תנופה. מספר ימים לאחר מכן בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של התובע הוחלף תותב גומי ימני לנושא מנוע תושבת גומי ותומך גומי אחורי, וזאת לאחר שהרכב עבר 300 ק"מ בלבד. התובע המשיך להתלונן על תפקודו של הרכב וביום 5.12.02 נמסר לו בכתב על ידי הנתבעת כי הרכב נבדק בין היתר על ידי מר אמיר אסיף משירות לקוחות צ'מפיון בת ים, ודוד כהן מנהל המוסך, ונמצא תקין. לטענתו הבטיחה הנתבעת כי תציג בפניו רכב זהה על מנת שיווכח כי מדובר ב"אופיו" של הרכב אולם דבר זה לא נעשה. ביום 9.12.02 הכניס התובע את הרכב לבדיקת מכון מ.מ.מ הבוחנים רכב ורישוי בע"מ ובבדיקה נמצא "רעידות בהתחלת נסיעה ושחרור מצמד לתקן". ביום 20.12.02 שב התובע ופנה בעניין זה לנתבעת וזו השיבה לו ביום 25.12.02 כי טענותיו יבדקו. לאחר תזכורת של התובע מיום 5.1.03 התקבלה ביום 3.2.03 הודעה כי הרכב נבדק על ידי מר אבי בר יואב, המנהל הטכני של אגף השירות והחלפים וכי הרכב נמצא תקין בהתאם למפרט הטכני של היצרן. לטענת התובע הבעיות החמירו והוא נאלץ להכניס את הרכב למוסך מדי מספר ימים. ביום 24.3.04 קיבל התובע מכתב מאת הנתבעת לפיו נבדק הרכב ביום 18.3.04 וכי לא נמצא כל ממצא טכני חריג. לטענת התובע סובל הרכב מהליקויים הבאים: חוסר סחיבה בתחילת נסיעה, במיוחד בעליות או בעומס חלקי. הרכב נכבה בעת העברת הילוך מראשון לשני. הרכב סובל מרעידות המתגברות במיוחד בנסיעה לאחור וכאשר הרכב בעומס חלקי. טורים גבוהים. לטענתו, התעמרה בו הנתבעת והוא אינו יכול לעשות שימוש ברכב כפי שתכנן. לפיכך הוגשה התביעה לפיצוי כדלקמן: 37,440 ₪ בגין אובדן הכנסות בקו הסעות לפי 90 ₪ ליום, 26 ימים בחודש משך 16 חודשים. 50,000 ₪ פיצוי בגין אובדן הנאה מהרכב, אובדן ימי עבודה בעת שהרכב היה בבדיקות ובתיקונים. כמו כן טוען התובע בכתב התביעה כי הוא רשאי לדרוש את ביטול ההסכם בהתאם לסעיפים 12,14,15 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973. לטענת הנתבעת נמסר הרכב לתובע כשהוא תקין וכשיר לנסיעה עם תעודת אחריות למשך שנה, ללא הגבלת ק"מ. התובע הכניס את הרכב למוסך ביום 22.11.02 ולאחר שנבדק הרכב הוחלף גלגל התנופה. לאחר שהרכב עבר 1,100 ק"מ נוספים בוצע תיקון נוסף. שני התיקונים נעשו במסגרת האחריות ע"ח היצרן. לנוכח תלונות נוספות של התובע נבדק הרכב ונמצא תקין אולם הנתבעת החליטה לנוכח אי שביעות רצונו של התובע מתפקוד ברכב להאריך את האחריות למשך שנה נוספת או עד ל-100 אלף ק"מ לפי המוקדם. לטענתה משך כשנתיים עבר הרכב 7 תיקונים בלבד, שכולם בוצעו במסגרת האחריות. כמו כן לטענתה עושה התובע שימוש מלא ברכב שעד להגשת התביעה עבר למעלה מ-45,000 ק"מ. כמו כן הכחישה הנתבעת את זכותו של התובע לבטל את הרכישה ו/או לקבל השבה של התמורה ששילם, וכן הכחישה את הנזקים הנטענים. אינג'ינר אלי קרסני, מונה כמומחה מטעם בית המשפט, לבדיקת הרכב (להלן: "המומחה"). המומחה אשר בדק את הרכב במוסך צ'מפיון בבני ברק ביום 17.5.05 (כאשר מד המרחק היה 67,343), ובדיקת נסיעה כשהתובע נוהג ברכב, ביום 22.5.05 (כאשר מד המרחק הראה 67,653 ק"מ). ממצאי המומחה בבדיקה הראשונה היו: הספק המנוע עולה על המינימום הנדרש ואין לטעון שהרכב אינו סוחב. סיבובי המנוע בסרק נמצאו בתחום הנדרש. לא נמצאו תופעות של רעידות או בעייה בהחלפת הילוכים. בבדיקה השנייה שביצע המומחה לא אובחנו תוצאות שליליות או רעידות. בעת זינוק בעלייה קלה בעת שהתובע נהג ברכב אובחנה רעידה קלה. לגבי התופעה האחרונה טוענת הנתבעת כי דבר זה אפשרי בעת זינוק בעלייה מסוג רכב זה, והדבר גם תלוי בצורת הנהיגה של הנהג. המומחה פירט בחוות דעתו את הטיפולים והתיקונים שנעשו ברכב ואילו מהם נוגעים לתלונות התובע. מטבלה זו עולה כי נעשו שבעה תיקונים הנוגעים לתלונות נשוא התובענה (שכן ב-3.2.03 לא נעשה שום תיקון לרכב אלא רק ניתנה תוספת אחריות לשנה עד ליום 4.11.04). כמו כן קובע המומחה כי הטיפולים שנעשו עד 1400 ק"מ (ביום 11.12.02) אינם קשורים לבלאי, כי התיקון ב-1.7.03 לא יכול להיות קשור למצב התחזוקה והתיקון החוזר שבא אחריו רק 6,400 ק"מ אחר כך, נראה מוקדם מדי. יתר הטיפולים הם שגרתיים להוציא את גלגל התנופה משנת 04. בטיפול שנעשה ב-3.11.04 הוחלפה הגלגלת המחברת לגל הארכובה מחוץ למנוע. גלגלת זו עשוייה גומי והיא מניעה את האלטרנאטור והמזגן באמצעות חגורת גומי. במנוע דיזל יש לגלגלת זו תפקיד של ריסון רעידות. הגלגלת הוחלפה במסגרת האחריות כדי לפתור את תלונת התקלות. מהאמור לעיל עולה כי התקלות שהיו ברכב טופלו במסגרת האחריות ועל חשבון היצרן, תוך שהנתבעת בודקת ומחליפה רכיבים הקשורים למערכות שיכולות להסביר את תלונות הלקוח, למרות שבבדיקות שלה נמצא, לטענתה, שהרכב תקין. בכל פעם נכנס הרכב וטופל ושוחרר באותו היום. הנתבעת התייחסה ברצינות לתלונותיו של התובע ואף השיבה לו בכתב, כך שאין מדובר בהתעלמות או התחמקות שלה מתלונותיו. יכול שיהיו ברכב תקלות שהן למעשה פגם ייצור, ולשם כך ניתנת האחריות. הגם שמטבע הדברים מעדיף הקונה כי לא יהיו ברכבו תקלות כלשהן, אין מדובר בהפרה של ההסכם בין הצדדים, לא כל כן הפרה יסודית. במקרים כאלו חובתה של הנתבעת לתקן את התקלות במסגרת האחריות ביעילות ובמקצועיות וכך עשתה הנתבעת. כאמור, בין היתר טוען התובע כי התקלות עדיין קיימות ברכב דבר אשר נסתר בחוות דעת המומחה מטעם ביהמ"ש. לא הוכח שהתובע לא יכול היה לעשות שימוש ברכב, בכלל, או לצרכים שנקב בתצהירו: העברת ציוד הגברה והסעת תלמידים. כמו כן לא הוכיח התובע את הנזקים שהוא טוען להם. באשר לטענתו בדבר זכותו לבטל את ההסכם הרי שעוד בכתב התביעה לא נטען כי הוא זכאי להשבת הסכום (ואף לא סכום אחר כלשהו למעט הנזקים הנטענים כאמור לעיל, אשר לא הוכחו). לאור כל האמור לעיל, נדחית התביעה. עם זאת בנסיבות לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות. רכבתקלות ברכב