מנהלת ליגת העל בכדורסל

מינהלת ליגת העל בכדורסל לגברים (2002) בע"מ היא תאגיד שהוקם בשנת 2002 על פי החלטת איגוד הכדורסל בישראל (להלן: "המינהלת"); האיגוד המחה למינהלת את הזכות לפעול בשמו בכל הנוגע לשיווק זכויות השידור של משחקי ליגות הכדורסל בישראל אשר הוקנו לאיגוד (להלן: "משחקי ליגות הכדורסל"). לקראת עונת משחקי הכדורסל בשנת 2004 באה המינהלת בדין ודברים עם צ'רלטון למכירת זכויות השידור של משחקי ליגות הכדורסל לתקופה בת 3 שנים, כאשר יוער כי עד לאותו מועד ההתאחדות נהגה למכור את זכויות השידור הללו לערוץ הספורט ללא מכרז. במהלך שנת 2004 עתרה צ'רלטון לבית המשפט, שיצהיר כי בינה לבין המינהלת נכרת חוזה תקף למכירת זכויות השידור של משחקי ליגות הכדורסל (ה"פ 647/04) ; ומנגד עתר ערוץ הספורט (בשמו הקודם "ג'יי. סי. אס ספורט בע"מ") להצהיר על בטלותו של חוזה זה, ככל שנכרת - מחמת שנקשר ללא מכרז (ה"פ 661/04; שתי התובענות יחדיו יכונו להלן: "תובענות 2004", ). בד בבד עם הגשת תובענות 2004 עתרה צ'רלטון לקבלת צו מניעה זמני שיעמוד בתוקפו עד למתן פסק דין, אשר ימנע מן המינהלת לבצע כל דיספוזיציה בזכויות השידור של משחקי ליגות הכדורסל - מלבד העברתן לידיה; וערוץ הספורט מצידו עתר לקבלת צו מניעה זמני אשר ימנע מן המינהלת למכור את זכויות השידור הללו אלא בדרך של מכרז (להלן: "הבקשות לצווי מניעה זמניים"; בש"א 9536/04 , ובש"א 9521/04, ). דיני ספורטכדורסל