נזקים לגנרטור

פסק דין א. מהות התובענה זו תביעת שיבוב שהוגשה ע"י התובעת - המבטחת - בגין תגמולי ביטוח בסך 1,704,785₪ נכון ליום הגשת התביעה, ששילמה למבוטחת שלה בשם נורדן, בשל נזקים שנגרמו לגנרטור במפעל נורדן, עקב התפוצצות מסנן מתוצרת של הנתבעת. התביעה הוגשה גם בשם נורדן, בגין השתתפות עצמית שלה עפ"י הפוליסה, שבגינה לא שופתה, בסכום של 416,427 ₪ נכון ליום הגשת התביעה. ב. עובדות רלבנטיות הנתבעת מחזיקה ומפעילה תחנת כח, שמייצרת ומספקת חשמל לחברת החשמל, ולשם כך מפעילה שני גנרטורים המכונים G1 ו - G2. הגנרטורים מופעלים באמצעות שני מנועי דיזל גדולים. כל גנרטור כולל, גל ארכובה שמשקלו כ - 8 טון, מסנני שמן שתפקידם לסנן את השמן למנוע לשם סיכת המנוע וצינונו. נורדן נהגה לרכוש מסננים גם מהנתבעת, ולטענתה המסנן שהתפוצץ באירוע וגרם לנזק היה מתוצרתה של הנתבעת. הנזק אירע ביום 25.1.1998, והביא להשבתת פעילות היצור של הגנרטור. נורדן בוטחה ע"י התובעת בפוליסה של שבר מכני ופוליסה של אובדן רווחים ( ת/5 עמ.3). התובעת בדקה את הנזק באמצעות שמאים ומומחים מטעמה, שבמשך כשלושה חודשים בדקו את הסיבות לאירוע, את גובה הנזק שנגרם, וניסו להביא לתיקון המנוע או לרכישת חלפים לשם הרכבת התחנה והפעלתה מחדש. ג. הפלוגתאות בין הצדדים מכתבי הטענות עלו הפלוגתאות הבאות בין הצדדים: - האם פיצתה התובעת את חברת נורדן כמתנדבת? - מי היה יצרן או ספק המסנן? - האם נגרם לנתבעת נזק ראייתי? - מה היתה סיבת הנזק למסנן? - גובה השיפוי. ד. האם פיצתה התובעת את חברת נורדן כמתנדבת.? לא ברור מהיכן צצה טענה זו. עפ"י פרשת התביעה טענה התובעת לשיפוי מכח שתי עילות: האחת - מכח זכות התחלוף המוקנית לה בדין, או מכח המחאת זכויות (שלא הוכחה); לחילופין היא גרסה כי הנזק למסנן נגרם בגין רשלנות ו/או חוסר זהירות ו/או הפרת החוק מצד הנתבעת או מי מעובדיה, שבאה לידי ביטוי בפירוט בסעיף 31 לפרשת התביעה. חברת ביטוח אינן ידועות כחברות גמ"ח או וולונטריות. ולכן גם ההלכה הפסוקה היא כי כשחברת ביטוח משלמת תגמולי ביטוח, ובמידה ולא מוכח שמדובר במרמה או בקנוניה עם המבוטח - דבר שלא הוכח בתובענה זו - הרי שהמזיק לא יוכל לטעון כנגד המבטחת כאילו שילמה בהתנדבות. (ע"א 7148/94 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' חברת השמירה בע"מ, פ"ד נ(4) 567). במקרה הנוכחי התובעת פעלה בסבירות ובמיומנות, שכרה מומחים מטעמה לפקח על ההוצאות, ולבדוק את גובה הנזק וסיבותיו ( ת/6). ואלה לאחר התייעצות, הגיעו למסקנה שהפוליסה מכסה את נזק השבר במסנן והמשיכה בהערכה לצורך חווה"ד. ה. מי היה יצרן המסנן או הספק? מר טאולר העיד מטעם הנתבעת. הוא הציג את עצמו בפתיח לתצהירו (ת/6) כמהנדס המתמחה בתחום הפילטרינג, במשך כ - 20 שנה, מהן 11 שנים שהוא נמצא בחברת VOKES בע"מ, וכן כי הוא הועסק כמהנדס מנהל טכני בחברת BTR ENVIRONMENT LT; לעדותו הוא מוסמך למסור את תצהירו בשם הנתבעת ובשם VOKES. בסעיף 6 לתצהירו הוא מציין כי עפ"י המסמכים הקיימים הנתבעת לא ייצרה את המסנן, אלא רק סיפקה את החלק באופן ישיר לנורדן. על רקע זה צריכים להבין את עדותו בעמ. 199 לישיבת 2.2.2005, שם השיב בתשובה לשאלה כי הנתבעת היא זו שיצרה את המסנן. דבריו שהנתבעת רק סיפקה את המסנן ואילו VOKES היא זו שהיתה היצרנית, מתאשרים, למעשה, גם מעדות עד התביעה מר בן עטיה (ת/1). הוא צירף את מסמכי הרכישה מהם עולה כי החשבון נשלח ע"י VOKES לנורדן. יחד עמו נשלח מסמך נוסף של הנתבעת מופנה גם הוא לנורדן, כשהפרטים בו זהים למסמך VOKES למעט המילה ACCOUNT . (נספח א' ל - ת/1) . במסמך זה התבקש המשלם לבצע את התשלום בגין המסנן לנתבעת. במכתב התובעת (נספח ד לתצהיר ת/1 מיום 22.4.2998 ונספח 15 לתצהיר העד טאולר), צויין במפורש כי הספקית של החלק היתה VOKES . בפקס ששיגרה נורדן ל-VOKES מתאריך 19.11.1997 היא מתייחסת להזמנה של המסנן ומבקשת, בין היתר, כי ביחד עם הטובין יש לשלוח גם קטלוג. במכתב ששיגרה נורדן ל VOKES בתאריך 5.2.1993, היא מתייחסת לנזק שארעה כתוצאה מ - “BURSTING OF ONE VOKES FILTER” . בתאריך 22.4.1998 (השנה לא כ"כ ברורה, במסגרת נספח ג' ל - ת/1) כותבת נורדן לנתבעת כי מסנן שסופק לה ע"י VOKES ניזוק. הסיבה לכך היא מובנת. מכיוון שאת התשלום היו צריכים לשלם לנתבעת, ומכיוון שבאותו מכתב הרעיון המרכזי היה שבגין הנזק שאירע נתנה נורדן הוראה לעצור את התשלום, - אזי המכותב המתאים היא הנתבעת. הסכם הרכישה עצמו הוא בין נורדן לבין חברה "ממוצא" פולני שמושבה בוורשה. (נספח ו' ל - ת/1). ב-ת/3 בדיקות מעבדה של המכון לחקר כשל, שהוגש ע"י התובעת, לקח המומחה של התובעת לבדיקה שני מסננים שסופקו באותו משלוח, ואשר אחד מהם היה המסנן שהתפוצץ. בסעיף 7 לחוה"ד שלו - בדיקה חזותית - סטיריאוסקופית ( תמונה 2) הוא מציין כי סימון המסננים היה: Vokes microfelt XL, Part Number C 6370012 Vokes Limited Guildford, England. המסקנה היצרנית היתה חברת ווקס, ואילו ספקית החלק היתה הנתבעת. מה האחריות של ספק? בסיכומי התשובה הדגישה התובעת כי : "התביעה הוגשה נגד יצרנית המסנן אשר בעקבות הפגם בריתוך המסנן מתוצרתה נגרמו הנזקים נשוא התביעה. הוכח לבית המשפט הנכבד כי המסנן יוצר על ידי הנתבעת". (סעיף 3 לסיכומים). חוק המכר (מכר טובין בינלאומי) התש"ס - 1999, דן בחיובי מוכר וקונה, ולא בחיובי קונה וספק. על אחת כמה וכמה, שהמדובר בפגם בייצור שמיוחס למוכר. אשר על כן , על פניו, לא ניתן לתבוע את הספק כלומר את הנתבעת בגין פגם ביצור. לאור מסקנתי זו מתייתר הדיון בשאר הפלוגתאות שהועלו. אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעת לשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסכום של 40,000 ₪ פלוס מע"מ וכן את הוצאות המשפט, אותן ישום הרשם. גנרטור