בקשת לפסילת שני שופטים

החלטה 1. בקשת המערער לפסילת שני שופטים מתוך ההרכב - נדחית. 2. השופטת אור בכלל לא זוכרת את המערער מתיק קודם, ואין לה כל דיעה מוקדמת כלפיו. 3. המערער לא הציג בפני בית המשפט הליכים קודמים שמהם ניתן להסיק כי מי מהשופטים יש לו דיעה מוקדמת כלפיו. 4. הרכב זה עוסק בערעור ולא בשמיעת ראיות בתיק חדש. תפקידו של ההרכב לבדוק אם החלטת בית המשפט קמא הייתה נכונה אם לאו. אין לכך כל קשר לעובדה שמי מהשופטים בהרכב טיפל בעניינו של המערער בעבר. 5. השופטים המכהנים בהרכב זה הם שופטים מקצועיים, שיודעים להבחין בין מקרה שאדם הופיע בפניהם בעבר, לבין העובדה שאדם מופיע בפניהם בהווה, ויבחנו כל מקרה לגופו, מה גם שאין לאף אחד משופטי ההרכב כל עניין ספציפי במערער ואין לו כל סיבה להשליך ממקרה קודם למקרה הנוכחי. 6. הבקשה לפסילה נדחית, כאמור. שופטיםפסלות שופט