תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה

תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף), התשמ"ז-1986 (להלן:"תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 1 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה אלה: 1. הגדרות בתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה אלה - "מוצר" - מוצר מן המוצרים המפורטים בתוספת. 2. עילות לביטול מכר עקב אי גילוי פרטים במכירת מוצר שמחירו 300 שקלים חדשים ומעלה, אי גילוי בכתב לצרכן של פרט מהפרטים שלהלן, ישמש עילה לביטול המכר: (1) האם קיים או לא קיים בארץ מלאי של חלקי חילוף למוצר (להלן - חלקי החילוף); (2) המקומות למכירת חלקי החילוף והמועד האחרון שבו אפשר יהיה לרכשם; (3) המקומות למתן שירות למוצר. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה חדשיים מיום פרסומן. תוספת (תקנה 1) שעונים דיגיטליים אופניים מצלמות עגלות ילדים מכונות תפירה חשמליות מזגני אויר ביתיים לשימוש ביתי מברשת שיניים חשמלית מערבלי מזון ביתיים כיריים ביתיים לשימוש בגז, שואבי אבק ביתיים בחשמל או משולבים. מייבשי כביסה ביתיים כוננים למחשב מכל הסוגים מכונות גילוח מוניטורים למחשב מסחטות חשמליות ביתיות דיסקים קשיחים למחשב מפזרי חום מקלדות למחשב מצנמים מדפסות למחשב (כולל ראשי תנורי מיקרו-גל מדפסות וסרטי דיו) תנורי נפט סורקים ((Scanners למחשב מדיחי כלים מצלמת וידאו מחשבים אישיים מכונות סריגה תנורי בישול ואפיה ביתיים מכשירי טלפון לשימוש בגז, בחשמל או משולבים. מערכות שמע לרבות מקלטי רדיו, מגברים, רשמי-קול, קומפקט-דיסק, רמקולים, שלט רחוק, מערכות משולבות, פטפונים ומכשירי פקסימליה. צרכנותתקנותחוק הגנת הצרכןביטול עסקה (הגנת הצרכן)