חשיפת זהות בעל אימייל

מהי הדרך הנכונה מבחינה משפטית לבקשת חשיפת זהות בעל אימייל ? החלטה אודות המבקשים מופצים פרסומים בדואר אלקטרוני, המהווים לטענתם עוולה לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע תשכ"ח - 1968 ועבירה לפי סעיף 31 לחוק הבזק תשמ"ב - 1982. המבקשים אינם יודעים את זהותו של האדם או הגוף העומד מאחורי הפרסומים. לאחר שתלונתם במשטרה נגנזה, הגישו את תביעתם בתיק אזרחי 1390/04 לחייב את חברת וואלה תקשורת בע"מ, בעלת פורטל אינטרנט המספק שירותי דואר אלקטרוני למפרסם האלמוני, לחשוף את זהות המשתמש בתא הדואר האלקטרוני: danal12054@walla.co.il ממנו מופצים הפרסומים אודות המבקשים. בפני בקשה לצו עשה זמני שיחייב את המשיבה לחשוף את זהותו של המשתמש בתא הדואר האלקטרוני הנזכר. המשיבה מתנגדת לבקשה. החלטתי לדחות את הבקשה באשר על פי הילכות הסעדים הזמניים אין מקום להושיט בגדרה של בקשה לסעדים זמניים את הסעד הסופי הנתבע בתיק העיקרי (ראה צווי מניעה, ד"ר אליהו וינוגרד, הוצאת הלכות בע"מ, חלק כללי, עמ' 68). המבקשים בחרו להגיש את תובענתם כתביעה אזרחית, כאשר היה ביכולתם לבחור בסדר הדין של המרצת פתיחה, ואם כתוצאה מבחירה זו שעת ההכרעה תתמהמה, אין להם להלין אלא על עצמם. מחשבים ואינטרנטחשיפת זהותדיני אינטרנט