בקשה לתת טיפול רפואי ללא הסכמה - דוגמא

החלטה 1. בקשה להורות על מתן טיפול רפואי ללא הסכמה מכוח סעיף 15 לחוק זכויות החולה. מפאת דחיפות העניין אקצר. 2. היולדת, אלמונית, הגיעה אתמול בשעות הבוקר לבית החולים עם צירים. החל מאמש בשעות הצהריים, היא מסרבת לאפשר לערוך כל בדיקה וגינלית (בדיקה אחרונה הראתה פתיחה של 4 ס"מ). ניטור עוברי אחרון, היום בשעה 11.30. מאז לא מסכימה לכל התערבות, לרבות ניטור עוברי על מנת לדעת מה מצב העובר. נכון לשעות אלה - היולדת נמצאת בעיצומו של הליך הלידה. 3. לדעת הרופא המטפל,.. מאחר והיולדת אינה מאפשרת לברר את מצב העובר, נמנע כל מידע על תקינות, התפתחות והתקדמות הליך הלידה. לדעתו, אין לשלול כי העובר מצוי כבר עתה במצוקה עוברית. לדעתו, נכון לעכשיו, יש כבר סטייה במהלך התקין של הלידה. .. וקיים כבר מצב פתלוגי של הלידה. מצב זה מדאיג לדבריו, ומצריך התערבות מיידית להצלת העובר. לשאלתי, השיב .. כי המצב מוגדר כרגע מבחינת העובר כמצב חירום. 4. בשיחה טלפונית שקיימתי עם ראש המחלקה, אשר בדק בשלב מוקדם יותר היום את היולדת והוא מעורה בפרטים, מסר לי כי לא רק שלעובר נשקפת סכנה, אלא אף ליולדת. לדעתו, קיים חשש לקרע ברחם העלול לסכן את היולדת, ויש לפעול מיידית להצלת האם והעובר. 5. בקשתי כי פסיכיאטרית תבדוק את היולדת ותתרשם ממצבה. הרופאה ניסתה לשוחח עם היולדת בנוכחות עובדת סוציאלית. מאישור רפואי שנכתב על ידה וכן משיחתי עמה, עולה כי היולדת סירבה לענות לפניותיה, צעקה "תעזבו אותי, תצאו מפה", ועל אף שהוסבר לה הצורך לשים מוניטור והסכנה לעובר מסירובה לכל בדיקה לגבי מצב העובר, עמדה בסירובה ודרשה ממנה בכל תוקף לצאת. לדעת הפסיכיאטרית, היולדת אינה מסוגלת להביע דעה ולהפעיל שיקול דעת. 6. שוחחתי עם היולדת מספר פעמים. היולדת חזרה וביקשה ממני לצאת מהחדר. לעיתים בצעקות בלתי נשלטות. היא סירבה לכל הצעה שלי, לרבות הסכמה רק לחיבור למוניטור על מנת לדעת מה מצב העובר. הסברתי ליולדת את משמעות סירובה לרבות סמכותי להורות על עריכת בדיקות בניגוד להסכמתה, ואף, במידת הצורך, ניתוח קיסרי. 7. התרשמותי כי היולדת נעדרת במצבה כל שיקול דעת, והיא אינה מסוגלת להבין את משמעות הסירוב לערוך בדיקות לגילוי מצב העובר. לדבריה, העובר "בסדר גמור והכל יהיה בסדר". היא אינה מודעת לסיכון הגלום בהימנעות מעריכת הבדיקות הנחוצות לבירור מצב העובר. 8. שוחחתי עם בעלה של היולדת. לדבריו, אין טעם לנסות ולשכנע את היולדת להסכים לכל טיפול, כולל לעבור ניתוח, שכן מצבה אינו מאפשר לה לשקול בבהירות את הדברים. הבעל ביקש להורות מיידית על ניתוח קיסרי, התרשמתי משיקול הדעת של הבעל והבנתו את הנסיבות. 9. שוחחתי עם אמה של היולדת אשר סיפרה כי היולדת נמנעת כל השנים מלקבל טיפול רפואי חודרני, לרבות זריקות וכיוצ"ב. האם, ביקשה אף היא להורות על כל טיפול הכרחי להצלת העובר והיולדת, אף אם בניגוד להסכמת היולדת. 10. סיכומו של דבר - שוכנעתי כי נשקפת סכנה מיידית לעובר במידה ולא יערכו בדיקות לבחינת מצבו, ובמידת הצורך, יילודו בכל דרך הנראית לרופאים, לרבות ניתוח. כן שוכנעתי כי אף ליולדת נשקפת סכנה בהימנעות מכל טיפול או בדיקה. 11. אשר על כן, אני קובעת כי התקיימו במקרה זה כל התנאים המפורטים בסעיף 15 (2) לחוק זכויות החולה על מנת להורות על מתן טיפול רפואי ללא הסכמה. אני מורה לצוות הרפואי לבצע כל בדיקה או טיפול רפואי ביולדת, אף בהעדר הסכמתה, כפי שיידרש, על מנת למנוע כל סיכון לעובר וליולדת, ובכלל זה, הרדמת היולדת, ויילוד העובר בכל דרך, כולל בניתוח קיסרי. רפואהתביעות רשלנות רפואיתפגיעה באוטונומיה