הפקדת ערובה להבטחת הוצאות ערעור

האם יש חובת הפקדת ערובה להוצאות בבית דין לעבודה ? בית המשפט פסק כי יש ליתן משקל לעובדה שבתקנות בית הדין לעבודה אין תקנות מקבילות לתקנות 427 - 433 לתקנות סדר הדין האזרחי בנושא הפקדת ערובה להבטחת הוצאות. לכן, ככלל, אין מקום לחייב מערער בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות, בהעדר נימוקים מיוחדים המצדיקים חיוב בעל דין בהפקדת ערובה. בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, אחד הנימוקים לחיוב בעל דין בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות, הן בערכאה הראשונה והן בערכאת הערעור, הוא הימנעות בעל דין מלפרוע הוצאות שהוטלו עליו בעבר. בע"ע 1064/00 קיניאנג'וי ואח' נ' אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ נפסק כי שיקולים נוספים העשויים להביא לחיוב בעל דין בהפקדת ערובה הם היות ההליך מופרך על פניו או הוכחה של בעל הדין שכנגד שייגרם לו נזק של ממש כתוצאה מהגשת ההליך. בית המשפט דן בהרחבה בנושא חיוב בעל דין בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות בערעור, ונסקרה פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בנושא בהחלטות להלן: ע"ע 251/03 דוד אילוז נ' מישל אילת הסעות בע"מ בש"א 1394/04 גביש שלטים בע"מ ואח' נ' נעמה כץ הוצאות ערעורערובה להבטחת הוצאותערובהערעור