החמרת מצב בעמוד השדרה בשירות מילואים

החמרת מצב בעמוד השדרה בשירות מילואים 1. נושא ערעור זה הינו פגימה הקשורה בהחמרה במצב עמוד-השידרה המותני. 2. בתאריך 09/05/96 פנה המערער לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה לעיל. 3. בתאריך 06/01/97 הודיע קצין-התגמולים למערער, כי לאחר עיון בתביעתו ובהסתמך על חוות-הדעת הרפואיות מיום 20/08/96 ומיום 05/11/96, הגיע לכלל מסקנה, כי לא קיים "קשר סיבתי" בין ההחמרה במצב עמוד-השידרה המותני, עליה הוא מתלונן, לבין תנאי-השירות של המערער, במילואים, בחופש מרץ 1996, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים. 4. על החלטתו זו של קצין-התגמולים הגיש המערער ערעור זה, ביום 06/02/97. 5. הרקע האישי: א. נולד ביום 23/12/57. ב. בתאריך 08/10/75 גוייס לצה"ל, לשירות חובה. ג. בעת גיוסו נקבע לו פרופיל-רפואי: - 72. ד. עבר טירונות בבה"ד 13, הכנה לחיל-הקשר. ה. במשך 6 שבועות היה בקורס טכנאים. ו. התנהדבר לשירות בצנחנים. ז. בתאריך 09/09/77 נפצע בתאונת-דרכים, בעת שג'יפ שבו נסע הדרדר. ח. אושפז במיתקן-רפואי, במחלקה אורטופדית, עד ליום 11/09/77. ט. הפרופיל-הרפואי שלו הורד, זמנית, ונקבע ל: - 46. י. לאחר מכן שימש כרס"ר בבית-ספר ל , בבאר-שבע, עד ליום שיחרורו משירות חובה בצה"ל. יא. בעת השיחרור משירות-חובה, הועלה שוב הפרופיל-הרפואי ונקבע ל: - 72. יב. בתום 3 שנות שירות שוחרר מצה"ל ביום 18/10/78. יג. מאז שיחרורר נקרא מידי פעם בפעם לשירות-מילואים, כדלקמן: - 1) מיום 04/06/79 עד ליום 13/07/79. 2) מיום 02/11/80 עד ליום 07/11/80. 3) מיום 19/07/81 עד ליום 24/07/81. 4) מיום 26/01/82 עד ליום 14/02/82. 5) מיום 30/06/82 עד ליום 01/08/82. 6) מיום 19/12/82 עד ליום 16/01/83. 7) מיום 15/06/83 עד ליום 27/07/83. 8) מיום 30/05/84 עד ליום 10/06/84. 9) 16/08/84 עד ליום 17/09/84. 10) ביום 03/06/85. 11) מיום 09/01/86 עד ליום 13/01/86. 12) ביום 08/04/86. 13) ביום 12/03/87. 14) ביום 10/08/87. 15) ביום 03/11/88. 16) ביום 18/08/88. 17) ביום 08/08/89. 18) ביום 08/01/90. 19) ביום 05/02/90. 20) ביום 22/04/90. 21) ביום 07/10/90. 22) ביום 19/12/90. 23) ביום 27/12/93. 24) ביום 29/05/94. 25) ביום 19/07/94. 26) ביום 15/08/94 . 27) ביום 18/10/94. 28) ביום 21/12/94. 29) ביום 31/05/95. 30) ביום 03/08/95. 31) ביום 23/10/95 . 6. בתאריך 12/03/96 נקרא המערער, בתור חובש קרבי, לשירות מילואים, למשך 21 יום, דהיינו, עדל יום 01/04/96. 7. בעת השירות הזה היה גילו של המערער יותר מ- 38 שנים. 8. בטופס ה"בקשה להכרת זכות", שהגיש המערער לקצין-התגמולים ביום 09/05/96, מתאר המערער את "תיאור החבלה" שקרתה לו כדלקמן: - "בתאריך 27/03/96, הרמתי ציוד-חבישה ואפוד-כבד והרגשתי כאבים-עזים בגב. ביקשתי טיפול-רפואי ונשלחתי לטיפול באוגדה שם קיבלתי שני "ג" אך נתבקשתי להישאר במוצב (מוצב "אביטל", בגולן) כי אין חובש אחר להחליפני. המצב החמיר ואז הגעתי למרפאת גולן ומשם נשלחתי הביתה". 9. סרן ד"ר אלי רימון, במכתב מיום 31/03/96, אל מפקדו של המערער (מסמך 33בתיק-הרפואי - מוצג מש/ 1), מאשר, שהנ"ל התלונן על כאבי-גב; נבדק ע"י רופא-אוגדה, ד"ר ססתרלית, ונקבעו לו 2 "ג" במחנה; בבדיקה חוזרת ע"י רופא "נפח" נשלח למר"ג, נבדק ע"י אורטופד-מומחה ונקבעו לו 3 ימי מחלה בבית; לפיכך משוחרר ממילואים. 10. מפקדו של המערער, סג"מ גרגורי שחנרוביץ, במכתב מיום 27/03/96 (מסמך 32 בתיק-הרפואי - מוצג מש/ 1) מצויין, כי עפ"י החלטת מפקד משל"ט "אביטל", ובהתייעצות עם קרפ"ח, סרן ד"ר אלי רימון, יבצע המערער את שני ימי המנוחה בבסיס במגבלות הבאות: - א. מנוחה מוחלטת. ב. יתפקד כגורם-רפואי אך ורק במקרה של צורך בפעילות מצילת-חיים. 11. לטענת המערער, לפני השירות במילואים, לא סבל מפריצת דיסק ולא היתה לו שום בעייה רפואית, הוא עסק בעבודות חשמל ומיזוג-אוויר, דהיינו, עבודות הדורשות ממנו להיות בעל כושר גופני מעולה. 12. משנתקבלה תביעת המערער אצל ק" הוא הופנה לבדיקה רפואית אצל ד"ר דניאל פלוטקין, מומחה למחלות אורטופדיות. 13. ד"ר ג. פלוטקין בדק את המערער, בדיקה גופנית וכן עיין בצילומים ובמסמך רפואי שהציג המערער בפניו, כדלקמן: - א. אישור-רפואי חתום ע"י ד"ר מאיר ניסקה, מיום 07/04/96, שלפיו לא היו מימצאים פתולוגיים היכולים להעיד על בעייה בעמוד-השידרה. ב. צילום רנטגני של עמוד-השידרה, מיום 21/04/96, שנמצא בגדר הנורמה. ג. בצילום C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת), מיום 19/05/96, אובחן בלט-דיסק קטן ביותר, מרכזי, באיזור המותני של עמוד-שידרה, בין החוליות L5-S1 עם סטייה קלה לשמאל. 14. חוות-הדעת הרפואיות האמורות, מיום 20/08/96 ו- 05/11/96, הן חוות-דעתו הרפואית של ד"ר ד. פלוטקין, מומחהל מחלות אורטופדיות, המציין, כי בבדיקה שנערכה למערער ביום 07/04/96, לא היו מימצאים פתלוגיים, בבדיקה גופנית, היכולים להעיד על בעייה בעמוד-השידרה. בם בבדיקה הגופנית שביצע ד"ר ד. פלוטקין בתאריך 20/08/96, לא נמצא מימצא חולני. 15. ד"ר ד. פלוטקין מציין בחוות-דעתו הרפואיות, כי בעבר, נפגע המערער בגב, ואי לכך המימצא ב- C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת) אינו משמעותי וכי אין מקום להכיר בתביעתו שכאב זה הוא בעקבות אירוע מתאריך 27/03/96, בעת השירות במילואים. 16. בחוות-דעת רפואית נוספת, מיום 05/11/96, מציין ד"ר ד. פלוטקין כי הוא עיין פעם נוספת בתיקו הרפואי של המערער, וכי מסקנותיו הן: - א. התלונות של כאבי-גב נוכחי, אינן קשורות למימצא הקודם של המערער, באשר מימצא זה היה קשור לשבר בזיז רוחבי של החוליות L3-L4, ולכן לא מדובר כאן ב"החמרת" מצב. ב. בבדיקת ה- C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת) העדכנית, מחודש מאי 1996אובחן מימצא של בלט דיבר קטן בין החוליות L5-S1. אולם, אין עדות של מימצא פתלוגי בין החוליות L3-L4, הקשור למחלה דיסקוגני. ג. הבדיקה הגופנית הנוכחית, נימצאת בגדר הנורמה ולא אובחן מימצא פתלוגי ולכן אין קום לטענה של "החמרה" במצב. 17. הורינו למערער להגיש לנו חוות-דעת רפואית של מומחה-רפואי מטעמו שיהא בה כדי לסתור את האמור בחוות-הדעת הרפואיות שהוגשו לנו ע"י המומחה הרפואי מטעם המשיב (ד"ר ד. פלוטקין). 18. בתאריך 08/08/99 הגיש לנו ב"כ המערער את חוות-דעתו הרפואית של ד"ר אברהם ששון, מומחה למחלות אורטופדיות, מיום 25/07/99 (מוצג מע/ 1). 19. בתגובה לחוות-הדעת הרפואית הנ"ל של ד"ר אברהם ששון הגישה לנו ב"כ המשיב חוות-דעת רפואית נוספת של ד"ר דניאל פלוטקין, מיום 10/11/99 (מוצג מש/ 3). 20. מטעמו של המערער הוגש לנו תצהיר שעשה המערער ביום 19/10/99 וכן תצהיר-משלים מיום 28/12/99 (מוצגים מע/ 2 ו- מע/ 3). 21. בישיבה מיום 28/05/2000 הגישה לנו ב"כ המשיב את תיקו-הרפואי של המערער, שנתקבל וסומן כמוצג מש/ 1. ובתאריך 30/12/2001 נשמעו ההוכחות בערעור זה. תחילה העיד בפנינו המערער, שנחקר נגדית על האמור בתצהירו וכן השיב בחקירה-חוזרת לשאלות בא-כוחו. לאחר מכן העיד ד"ר אברהם ששון, שנחקר שתי-וערב ע"י ב"כ המשיב על האמור בחוות-דעתו הרפואית מיום 25/07/99 (מוצג מע/ 1); לא הוצגה לו כל שאלה בחקירה-חוזרת. אולם השיב לשאלות חבר הוועדה ד"ר ל. וינוגרד; אחד העדים היה ד"ר ד. פלוטקין, שנחקר נגדית ע"י ב"כ המערער על האמור בשתי חוות-הדעת הרפואיות שלו, מיום 20/08/96 ומיום 10/11/96 וכן על האמור במכתבו מיום 05/11/96 (מוצגים מש/ 2 ו- מש/ 3); בחקירה-חוזרת ע"י ב"כ המשיב; וענה לשאלות נוספות שהוצגו לו ע"י ב"כ המערער (ברשות בית-המשפט); חברי-הוועדה לא הציגו שאלות לעד זה. 22. ב"כ הצדדים הצהירו כי אין להם עדים נוספים וביקשו להגיש את סיכומי-טיעוניהם, בכתב. 23. ניתן צו בדבר הגשת סיכומים בכתב ונקבע, כי פסק-הדין יישלח לב"כ הצדדים והם פטורים מהופעה לשמיעתו. סיכומי ב"כ המערער הוגשו ביום 14/03/202 וסיכומי ב"כ המשיב הוגשו ביום 27/06/2002 (לאחר קבלת ארכה להגשתם). 24. בראש ובראשונה מוצאים אנו לנכון לציין, כי אנו מקבלים את הטענה, עליה מסכימים המומחים-הרפואיים מטעמם של שני הצדדים, כי לא קיים כל קשר בין פציעתו הראשונה של המערער בתאונת-הדרכים מתאריך 09/09/77 (סעיף 5 ז' בפסק-דין זה) לבין מימצא של בלט-דיסק אשר נתגלה אצל המערער בבדיקת ה- C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת), מיום 19/05/94 (סעיף 13 ג' בפסק-דין זה). 25. ב"כ המשיב, בסיכומיה, מבקשת מאיתנו, כי נקבע שבתאריך 27/03/96 לא אירע כל אירוע, כטענת המערער, ונתעלם מכל המידע בקשר לכך שמקורו בדברי המערער בלבד. הגם שהמערער לא מילא את טופס "דו"ח-הפציעה", כנדרש עפ"י פקודות הצבא, לא נוכל לקבל את בקשתה דלעיל של ב"כ המשיב. הנכון הוא, שקיימות סתירות בתיאור האירוע אולם ביסודו של דבר יש בפנינו חורמ ראייה אובייקטיבי מספיק התומך בגירסת המערער, כפי שהובא בסעיף 8 של פסק-דין זה). 26. הנזק שנגרם למערער: - א. המומחה-הרפואי מטעם המערער, דהיינו, ד"ר אברהם ששון, בדק את המערער ביום 25/07/99, הווה אומר: למעלה מ- 3 שנים לאחר האירוע. תוצאות בדיקתו של ד"ר א. ששון מסתמכות על: - 1) על תלונותיו הסובייקטיביות של המערער. 2) על מימצא שאובחן בבדיקות-הדמייה, דהיינו, בדיקת M.R.I (בדיקה בתהודה מגנטית), מיום 28/05/99. בדיקה זו העלתה: - "שינויים ניווניים מתונים בדיסק L5-S1 וכן בלט-דיסק בגובה זה". ב. המומחה-הרפואי מטעם המשיב, דהיינו, ד"ר דניאל פלוטקין קובע, כי: - 1) המימצא שאובחן בבדיקות-ההדמייה, דהיינו, בדיקת M.R.I (בדיקה בתהודה מגנטית) מיום 28/05/99, הינו מימצא שכיח ביותר בקרב אוכלוסייה בגילו של המערער; 2) מדובר ב"שינויים ניווניים" הקשורות למאמץ המצטבר במשך השנים בעקבות עבודתו המאומצת של המערער כמתכנן מיזוג-אוויר. 27. בפועל, לא קיימים חילוקי-דעות רפואיים בין שני המומחים, אולם כאשר אנובאים לבחון את מהותם של הכאבים, שמהם סובל המערער, עלינו להציג את השאלה: - "האם תנאי-שירותו הם הסיבה בלעדיה - אין (Causa sine qua non) לכאבים אלה? - או שמא מדובר כאן בסיבה שונה הקיימת אצל המערער ושהיא המקור לתאוצה של התפתחותם של השינויים הניווניים? 28. כידוע, שינויים-ניווניים הם תהליך שמלווה את האדם. תהליך די-טבעי המצוי אצל כל אחד ואחד. בהחלט יכול תהליך זה להיות מוחמר ע"י סיבה זו או אחרת ויש, איפוא, להביא בחשבון מספר גורמים:- א. כפי שאפשר להיווכח במקרהו של המערער ניתן להגדירו כדיסימולנט שעד לשלב מסויים ניסה להדחיק את בעיותיו הרפואיות. ב. סמיכות-הזמנים בין המאורעות יכולה בהחלט להצביע על כך שהשינויים הניווניים התפתחו בהדרגה. ג. האפשרות שהמדובר בפגימה שנגרמה ע"י מיקרו-טראומות (מקרים של טראומות קטנות ומתמשכות הקשורות עם עבודתו), כאשר עבודה זו נמשכת על-פני תקופה של מספר שנים לא מבוטל. 29. שינויים ניווניים יכולים לנבוע מ: - א. ניוון קונסטיטוציונאלי, עקב גיל מתקדם. ב. מנתוני פתיחה, אשר בתוספת ל"מנוף", "הדק" (Trigger), הם מהווים את הגורם להם. 30. על-פי ההלכה הפסוקה הנוהגת, גם כאשר קיימת אצל אדם נטייה מולדת, הרי שזכאי הוא להכרה, בקשר של "גרימה", אם גורם ההדק, שגרם לנטייתו להפוך למחלה, טמון בתנאי-שירותו, וזה המקרה שלפנינו. 31. במצב דברים זה, כאשר קודם לגיוסו לשירות במילואים, לא סבל המערער מהפגימה הנדונה ובעת השירות במילואים לקה בה, סבורים אנו כי האירוע מיום 27/03/96 הוא ש"גרם" לפגימה. 32. אנו מקבלים את הערעור במובן זה, שהחלטתו של קצין-התגמולים מיום 06/01/97 תבוטל ואנו קובעים שהכאבים בעמוד-השידרה המותני "נגרמו" עקב האירוע האמור לעיל והמערער יוכר כ"נכה", לפי חוק הנכים, בגין פגימה זו. 33. המערער יופנה לוועדה-רפואית כדי שזו תקבע את אחוזי הנכות המגיעים לו בגין פגימה זו. 34. בנסיבות המקרה, אין צו להוצאות המשפט ולשכר טירחת עו"ד. 35. זכות ערעור כקבוע בסעיף 34 לחוק הנכים. עמוד השדרהצבאהחמרת מצבמילואים