צו מניעה פיטורים של עורך דין

פסק דין 1. ביום 12.6.2006 הגיש המשיב הפורמלי, עו"ד, לבית הדין האזורי בירושלים בקשה למתן צו מניעה זמני המורה לעיריית ירושלים ולמכהן בראשה להימנע מהמשך הליכי פיטוריו ולהורות למועצת העירייה שלא לדון בעניין פיטוריו בישיבתה ביום 14.6.2006. 2. לפי הסכמת הצדדים דנה מועצת העירייה בעניינו של העו"ד והחליטה על פיטוריו, אולם ביצוע ההחלטה עוכב עד להחלטתו של בית הדין האזורי בבקשתו של העו"ד, שהדיון בה נועד להיום, 26.6.2006 בשעה 14:00. 3. בין לבין, הודיע היועץ המשפטי לממשלה ביום 18.6.2006 על התייצבותו בהליך מכוח סעיף 30(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. 4. ביום 20.6.2006 הגישו מר ניר ברקת, חבר מועצת עיריית ירושלים, יו"ר סיעת "ירושלים תצליח" ויו"ר האופוזיציה, ו-5 חברי מועצה נוספים (להלן: חברי מועצת העיר) בקשה לסעד זמני באותו עניין ממש, כשהם טוענים למעמד של "עותר ציבורי". חברי מועצת העיר הגישו בקשה לאיחוד הדיון בבקשה שהגישו עם הדיון בבקשתו של העו"ד. 5. ביום 21.6.2006 הגישה עמותת אומ"ץ בקשת הצטרפות להליכים כ"ידיד בית משפט". 6. בית הדין האזורי בירושלים (סגנית השופטת הראשית דיתה פרוז'ינין ונציגי ציבור מר ממליה ומר פיינברג; בש"א 1854/06, בש"א 1896/06) נתן דעתו בהרחבה הנדרשת לטענות הצדדים והחליט על דחיית הבקשות. כנגד החלטתו זו מוסבים שני הערעורים שלפנינו (לאחר מתן רשות). 7. לאחר שנתנו דעתנו לכלל החומר ולטיעוני הצדדים לפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי דין ערעורם של חברי מועצת העיר להתקבל. בשלב זה, דין ערעורה של עמותת אומ"ץ להידחות, וזאת מן הטעמים המפורטים מטה. 8. אכן, ככלל לא יתערב בית משפט שלערעור בהחלטותיה של הערכאה הדיונית בעת ניהול הדיון לפניה. אולם, בנסיבות המקרה שלפנינו מצאנו כי מן הדין להורות על איחוד הדיון בבקשתם של חברי מועצת העירייה עם בקשתו של העו"ד. פרשה אחת היא ויעילות הדיון מחייבת בירורה במאוחד. מה גם שעל פני הדברים, מעמדם של חברי מועצת העירייה כ"עותר ציבורי" וטיעוניהם רלבנטיים לכאורה לבירור הפרשה בכללותה. 9. בנסיבות המקרה ובשלב של דיון בבקשה למתן סעד זמני, אין אנו רואים להורות על צירופה של עמותת אומ"ץ להליכים במעמד של "ידיד בית המשפט". בנדון זה, מקובלים עלינו טעמיו של בית הדין האזורי, שיסודם בהלכה הפסוקה בדבר צירופו של "עותר ציבורי" להליך תלוי ועומד, שעה שהעותר לסעד הוא הנפגע הישיר מהחלטת הרשות. במיוחד כן, כאשר האינטרס הציבורי בא לידי ביטוי בהליך זה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. הלכה זו חלה בנסיבות העניין על בקשת הצירוף להליך מושא דיוננו כ"ידיד בית משפט". בפסיקתנו זו, אין כדי למנוע מבית הדין האזורי לשוב ולהידרש לבקשתה של עמותת אומ"ץ, ככל שתובא לפניו, לצירופה כ"ידיד לבית המשפט" להליך העיקרי בתביעתו של העו"ד. 9. כללו של דבר: מתקבל ערעורם של חברי מועצת העירייה באופן שיאוחד הדיון בבקשה שהגישו עם בקשתו של העו"ד. נדחה ערעורה של עמותת אומ"ץ לצירופה כ"ידיד בית משפט" להליך הנדון בפני בית הדין האזורי בבקשתו של העו"ד. בנסיבות העניין אין אנו עושים צו להוצאות. כל צד ישא בהוצאותיו. המערערים בשני ההליכים ישלמו אגרת ערעור. צו מניעה פיטוריםפיטוריםצוויםצו מניעהעורך דין