פסקי דין - הפקעות

להלן רשימת פסקי דין בנושא הפקעות קרקעות:: בג"צ 5091/91 נוסייבה נ' שר האוצר ואח', בג"צ 307/82 לוביאניקר ואח' נ' שר האוצר ואח' בג"צ 3028/94 ואח', מהדרין ואח' נ' שר האוצר ואח' בג"צ 67/79 לאה שמואלזון נ' מדינת ישראל ואח' בג"צ 10784/02 קק"ל נ' אתרים בחוף ת"א ע"א 522/64 בוהקוב נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' ע"א 540/77 סניטובסקי נ' חברת החשמל לישראל בג"צ 67/79 שמואלזון נ' מדינת ישראל ואח' בג"צ 2739/95 מחול נ' שר האצר ואח' בג"צ 174/88 אמיתי נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבנייה המרכז ואח' בג"צ 10784/02 הנ"ל, ו-עת"מ (ת"א) 1300/04 וייס נ' הועדה המקומית ראשל"צ בג"צ 170/87 אסולין נ' ראש עיריית קרית-גת דנג"צ 4466/94 נוסייבה נ' שר האוצר ואח' בג"צ 2396/96, 360/97, 1947/97, קרסיק ואח' נ' מדינת ישראל בג"צ 2739/95, מחול נ' שר האוצר ואח' 16. בג"צ 465/93, 1135/93 טריידט ס.א., חברה זרה ואח' נ' הועדה המקומית לתיכנון ובניה הרצליה ואח' קרקעותהפקעה